Nepovažujte za zábavu jezdit elektrickou tramvají

 

 

Kdykoliv vstupuji do tramvaje, činím tak s plným vědomím důležitosti tohoto kroku. Nelezu do elektrické tramvaje jen tak ledabyle jako většina lidí, nýbrž jsem si při této příležitosti vědom, že beru na se mnoho povinností, které musím vyplnit.

Není pravdou, že jest velice lehké jezdit elektrickou tramvají, znám jednoho pána, který jel z Dejvic do Korunní třídy k vodárně a který za tu jízdu předčasně zestárl o dvanáct let a kterému zbělely vlasy za ty tři čtvrti hodiny, kdy jel, přesedal, jel a přesedal.

Proč ho to potkalo? Proto, poněvadž myslel, že jeti elektrikou jest hračka. Že si člověk sedne, koupí lístek, jede, pak někde přestoupí a jede dál.

Byla to jistě od něho hrubá nevědomost, ačkoliv to byl zcela řádný člověk, dbalý všech povinností, které mu předpisuje okolí.

U ulice Pražské v Dejvicích vsedl do vozu a žádal velký lístek. Logický nebyl. Jsou totiž lístky po 12, 20 a 30 haléřích. Chtěl lístek za 20 haléřů a řekl: „Dejte mi velký.“

Správní rada elektrických podniků se však usnesla, aby 20haléřový lístek se oficielně jmenoval prostřední, i dostal neinformovaný člověk lístek oficielně zvaný veliký, totiž za 30 haléřů. Hodný člověk zaplatil bez reptání, jel dále k letenské vodárně, kde se připínají vlečné vagóny pro kuřáky.

Poněvadž byl kuřák a věděl, že se ve voze, ve kterém sedí, kouřit nesmí, u letenské vodárny přestoupil do připojeného kuřáckého vozu. Ale to si dal! S ním vešel tam kontrolor a průvodčí se ho tázal, jaký chce lístek.

Pravil, že má, že jen přestupuje, aby mohl kouřit. Kontrolor to slyšel a vyskočil. „To jste na omylu, pane,“ pravil přísně, „jestli chcete zde sedět, musíte zaplatit nový lístek.“

Namítal nesměle, že má lístek za 30 haléřů a že jel jen první stanici a že přece ví, když jede sem, že tady u vodárny letenské odepnou vůz a pošlou lidi do předního a tam že průvodčí lístek propíchne a že je tedy jednoduchá kontrola, že to může teď udělat také, poněvadž je to tentýž případ.

„To se mýlíte, milý pane,“ řekl kontrolor, „když jedete tam, můžete přestupovat z vozu do vozu, ale odtamtud nesmíte za žádnou cenu.“

„Ale vždyť je to přece jedno.“

„Ale člověče, dejte si říct, že to není jedno. Co teď jste proved, to je vám dovoleno, jen když jedete ze Strašnic do Dejvic, ale když jedete z Dejvic do Strašnic, tak to dělat nesmíte, poněvadž jedete směrem opačným a tak je také opačný pořádek. Přece jest to velmi jednoduchá věc. Musíte zaplatit nový lístek.“

„Ale vždyť jedu na jedné trati a nepřetržitě.“

„Tomu říkáte nepřetržitě, když lezete z předního vozu do zadního?“

„Ale když jedu tam, tak to smím...“

„Jaképak řeči s vámi, teď jedete nazpátek, tak to nesmíte a basta. Tak bylo usneseno ve správní radě elektrických podniků a vy na tom nebudete nic měnit. Buď vystoupíte, když si nekoupíte nový lístek, na nejbližší stanici, nebo zavolám strážníka.“

„Já si tedy vlezu do předního.“

„Dělejte, co chcete,“ řekl kontrolor a usmál se ďábelsky.

Na nejbližší stanici vylezl z kuřáckého vozu a vstoupil v patách za nešťastným mužem, který přestupoval do předního.

Když se vůz rozjel, pravil kontrolor úsečně: „Prosím o lístky.

Tento lístek je neplatný,“ pravil našemu muži, „stal se přece neplatným, když jste u vodárny na Letné přelezl do vozu pro kuřáky. Musíte si koupit nový.“

„Ale dovolte, vždyť jest tento lístek správný. Jedu pořád s vámi.“

„Ale člověče, jak mám vám to vysvětlit. Jedete odtamtud a nejedete tam. Kupte si lístek a bude to spraveno, jinak zavolám strážníka, poněvadž jeti bez lístku je podvod.“

„Ale vždyť mám správný lístek!“

„Čerta starýho správný lístek, lístek vám neplatí, kdybyste mne na kolenou prosil.“

„Tak mi dejte nový přes!“ Posadil se do koutka s novým lístkem a uděšeně díval se po stěnách. Ze stěn dívala se na něho nařízení správní rady elektrických podniků: P. T. obecenstvo se slušně žádá... Přísně se zakazuje. Zakázáno jest...

To vše působilo na našeho muže trapným dojmem.

Z obecenstva, které bylo přítomno jeho blamáži s kontrolorem, ozývaly se hlasy, že zvedl včerejší lístek na ulici a chtěl se zadarmo svézt.

Ze zadní plošiny díval se na něho kontrolor.

Přijeli na roh Příkopů a Václavského náměstí. Vystoupil a čekal na trojku, aby přesedl a jel nahoru kolem Muzea a Havlíčkovou třídou na Tylovo náměstí, kde přesedne do dvojky.

Kontrolor za ním.

Ubohý muž třásl se strachy a pln neblahého tušení vstoupil do vozu trati číslo tři. „Prosím o lístky,“ řekl ve voze kontrolor.

Třesoucí rukou táhl lístek a podával ho kontrolorovi.

Kontrolor podíval se na něho a řekl: „Kam jedete?“

„Na Vinohrady.“

„Ale to smíte přestupovat až nahoře na Václavském náměstí. To vám neplatí ten lístek, co jste to vyved?“

„Ale prosím, vždyť je to jedno, jestli přestupuji dole na Václavském náměstí nebo nahoře.“

„To je dvojí, milý pane, přestupovat smíte a musíte jen na konečné stanici, abyste to propodruhé věděl.“

„Vždyť to nikde nestojí.“

„Ale nestojí, nestojí, vždyť vám to dá rozum, že přestupování musí být nějak organizováno a že všecko musí být upraveno předpisy. Správní rada se usnesla, že se bude přestupovat tam a tam, tak vám nepomůže nic. Kupte si nový lístek, nebo zavolám strážníka.“

Koupil si nový přes a dojel až na Tylovo náměstí. Tam vystoupil a čekal na dvojku.

Kontrolor šel za ním, a když vstoupili do vozu, pravil k němu: „Prosím o lístek.“

Třásl se strachy, ale dopadlo to teď dobře. Kontrolor vrátil mu lístek se slovy „děkuji“, a tak šťastně dojel, ubohý muž až k vinohradské vodárně. Jeho černé vlasy byly však, když slezl z vozu, jak sníh bílé a hluboké vrásky v žluté tváři svědčily o tom, že za tu krátkou dobu zestárl o dvanáct let. Od té doby vleče se jako churavý mrzák tímto slzavým pozemským údolím, kterým vesele projíždějí elektrické podniky královského hlavního města Prahy.