Nevědecká věda

 

 

V jednom ilustrovaném časopise anglickém nedávno objevila se podobizna staršího pána, který výbojně přes brejle hleděl do světa. Byl to Martin Wood, slavný učenec, který v 56 letech dostoupil vrchole slávy, jak stálo v nadšeném článku, líčícím jeho život.

Od dvaceti let nedala mu spát následující věc. Ve vnitřnostech brouků střevlíků žije zvláštní druh příživníků, patřících mezi červy zvané „vlasy“.

To jest věc všeobecně známá a mrzí patrně nejvíc střevlíky. Nebyl také doposud založen žádný lidumilný spolek ku potírání této nákazy mezi střevlíky.

Pan Martin Wood díval se však na věc z jiné stránky. Počal trpět fixní myšlenkou, že když střevlíci nosí s sebou příživníky, proč by nemohli opět jiní paraziti žít v oněch příživnících střevlíků.

A po 36 let chytal střevlíky, dranžíroval je jemnými přístroji a dával parazity, které v nich našel, pod mikroskop, aby zase nalezl, jaký tvor zas činí žaludeční obtíže těm malým bytostem.

Slavný učenec chytal střevlíky ve Skotsku, v Irsku, ve Walesu, v Německu, ve Francii, v jižní Evropě, přeplavil se do Ameriky, až konečně po 36 letech zjistil příživníky parazitů v střevlících v jednom druhu těch brouků v horách Pyrenejských.

To všechno dělal za podpory anglické vlády a různých učených společností.

Kdyby se ho někdo zeptal, proč tohle všecko prováděl, snad by řekl, že v zájmu toho, aby nové obzory se objevily lidstvu.

Myslím však spíše, že by nedovedl odpovědít, co dobrého pro lidstvo to má za účel, párat střevlíky po 36 let. A když povážíme, že takovému muži, který patří spíš do dobře střežených, vyvatovaných místností, dávaly se podpory vládní, podpory soukromé, že ty tisíce padly na střevlíky, na vý-zkum parazitů jejich parazitů, nemůžeme si jistě nepomyslit, že učenci toho druhu jsou vlastně sami paraziti na těle lidstva, kteří zadržují jeho vývoj.

Co za 36 let s tou energií, s těmi prostředky, kterými disponoval ten blázen Martin Wood, dalo by se pro lidstvo pracovat ve směru praktickém, pro všeobecné blaho. Takhle z těch 36 let a z toho všeho má radost jen několik bláznů podobného druhu, kteří si přečtou pojednání pana Martina Wooda. A možná že někdo zas nových 36 let bude hledat v oněch parazitech parazitů nové příživníky.

A tomu se říká věda. A je to věda, že by člověk nad jejími úspěchy nevycházel z pláče. Je věda skutečná, mající zájem o blaho lidstva, věda vysvoboditelka lidstva z chorob fyzických i morálních, a na druhé straně zas věda vzbuzující úděs a hrůzu.

Vynález třaskavin měl v některých oborech praktické důsledky. Pak ale počala se střelnou bavlnou plnit torpéda, šrapnely plnit ekrazitem.

Věda se stala katem. Chemie zasnoubila se s moderní válečnou technikou. A plakaly matky a manželky nad zkrvácenými beztvárnými masami na bojištích. A to proto, poněvadž jednomu chemikovi před lety podařilo se objevit nitráty a jich výbušnost. A tento druh vědy, chemie, právě v oboru třaskavin dosahuje velké vážnosti.

U vlád všech států jest váženější ten, kdo objeví nový bezdýmný střelný prach s větší expanzívností, než ten, kdo objeví nějaké sérum proti nakažlivé nemoci.

Ten přišel uzdravovat, ten přišel zabíjet. Poslední ovšem je ozdoben řády. Mívá také obyčejně krásný pohřeb, poněvadž vyletí pravidelně při nějakém novém pokusu sám do povětří.

Pak přijde takzvaná věda bezradná. Učenec si neví s něčím rady. To bývá velmi často a snad to již věda nese sama s sebou. A bývá to zase tak, že pro praktický život ty výzkumy nemají smyslu.

Ve Francii žil jeden znamenitý astronom. Ten počítal 50 let a za 50 let vypočetl, že roku 1911 objeví se nějaká nová vlasatice. Vypočetl to s takovou určitostí, že když se roku 1911 neobjevila, skočil z hvězdárny v Touloně. V odborných vědeckých časopisech za nějaký čas po tom byla však jeho pověst rehabilitována. Stálo tam, že by se byla ta vlasatice doopravdy objevila 12. června 1911, kdyby se byla zatím nerozplynula dvacet let předtím v prostoru. Když však se roku 1913 objevila nějaká neznámá vlasatice, psalo se, že to bude asi ona, toho nešťastného učence.

Je tedy otázka, kdo si tu dělal legraci. Jestli vlasatice z učenců či učenci z obecenstva.

V Pürschském údolí ve Švábsku našli roku 1872 podivný předmět v jednom geologickém útvaru. Komise zjistila, že je to nevyvinutá kostra pračlověka, zbytek potratu v pračlověku.

Za deset let objevil se snaživý učenec, který shledal, že ten nevyvinutý pračlověk je kostra jednoho předpotopního pozemního mloka.

Psaly se o tom velké úvahy a četná vědecká pojednání. Dnes to leží v muzeu ve Freiburce pod označením, že je to hlava a páteř ptakoještěra.

U nás na gymnasiu měli jsme na nerostopis profesora P. Byl to odborník na slovo vzatý. Sepsal pro lidstvo ohromně důležitý spisek Praktické vypočítávání povrchu drúzy ametystové. Nutil nás, abychom sbírali nerosty. Jednou nepoznal slepenec. Stalo se pak zanedlouho nato, že jsem doma ukradl nebroušený velký granát. Předložil jsem ho panu profesorovi s poznámkou, že jsem ho našel v Šárce v potoku.

Nikdy tam granáty nebyly, ale ve výroční zprávě gymnasia bylo pojednání našeho profesora nerostopisu „Po stopách granátů v okolí Prahy“.

Ve vědě jsou známí němečtí učenci.

Byl to Němec dr. Kraus, který přece napsal 300 stran tlustou knihu o tom, proč čápi a vodní ptactvo mají zvyk stát na jedné noze.

A ještě důkladnější jsou Němci v jazykozpytu. Jeden německý učenec v Berlíně vydal knihu, ve které dokazuje německý původ Prahy. Hradčany, to je staroněmecké Gardein, zahrádka, z toho Hradschin = Hradčany. A mytická postava Libuše též dle téhož učence původu německého. Libuše, to prý byla žena, která = die liebte Busch. Milovala křoví, z toho Libuše.

Busch byl také německý malíř. Možná že toho Libuše milovala.

K takovým žvanilům důstojně druží se ovšem katoličtí učenci, jejichž ptačí mozky právě stačí na to, psát o tom, kolik ďáblů se vejde na špičku jehly, a kteří ještě dnes hádají se o to, kudy lezl Noe do archy, jestli dveřmi nebo oknem.