Neveřejné sezení

 

 

Druhý soudní senát projednával od půl deváté do dvanácti šest případů. Dvě krádeže, jednu zpronevěru a tři případy veřejného násilí. Totiž naražený klobouk policejnímu strážníkovi, jednu facku dodanou obecnímu hajnému a pak utržený knoflík od blůzy četnického strážmistra.

Případy byly velice nudné, až na jednu epizodu, kdy dozorce musel přivésti jednoho svědka přímo ze záchodu na chodbě ku přísaze, aby zbytečně senát nezdržoval. Jinak, jak říkám, nic zajímavého se nestalo. Pokud se týkalo krádeží, šlo o nádražní krádeže, a pro zpronevěru objevil se před soudem mladičký plačící kontoárista, který neměl tolik síly, aby odnesl do banky svěřený mu obnos 320 korun. Odjel s penězi do Drážďan, prohlédl si zoologickou zahradu a odjel zase do Prahy, kde se udal. Nyní s pláčem odpovídal na otázku, proč to udělal, že chtěl vidět ty opice v Drážďanech. Že se tolik zajímal o přírodopis, dostal za to 3 měsíce.

Před dvanáctou hodinou byl tedy výsledek práce senátu tento: 5 měsíců, 3 měsíce, 4 měsíce, 2 měsíce, 6 měsíců, 2 měsíce. Šlo to na odbyt jako housky na krámě. A ještě měly být projednány čtyři případy. Dva případy těžkého ublížení na těle, jeden nebezpečného vyhrožování a pak přečin shluknutí.

Za těchto okolností nebylo naděje, že by členové senátu dříve přišli k obědu jak v šest sedm hodin večer, neboť na to těžké ublížení na těle bylo čtrnáct svědků účastníků, neboť ten hrdina popíchal čtrnáct lidí.

Předseda senátu pohlédl zoufale na votanta nalevo, který se smutně díval na zapisovatele, mladého soudního praktikanta, který by byl málem plakal, když si vzpomněl, že měl ve tři hodiny přijít do kavárny hrát jednadvacet.

Předseda senátu zas tak smutně podíval se na votanta napravo, který pošeptal svému kolegovi, že mu kručí v břiše.

Bylo jim z toho úzko. V tom okamžiku přestávali být přísnými soudci a hnulo se v nich srdce, lidské srdce kleslo jim přes pobřišnici do břicha a tam počalo tlouct, hlasitě tlouct. A odtud počalo zas se vracet to přísné soudcovské srdce nahoru a usadilo se v žaludku a tam počalo řádit, skákat, zpívat.

Předseda senátu zápasil chvíli s povinností, která znamenala bít se zde ještě bez přestávky s obžalovanými o slovíčko, neúprosně tázat se, hledět je zkoupat a utopit s pomocí veřejného žalobce v paragrafech, hádat se s obhájci, poučovat svědky o přísaze, a to je nejnudnější. Vykládat jim, že jest přísaha, totiž křivá přísaha, hřích, ale hlavně že se trestá od jednoho roku až do pěti let. Tedy zvedněte dva prsty u pravé ruky a říkejte za mnou: „Přísahám Bohu všemohoucímu, že všechny otázky atd.“

A to nepřetržitě opakovat až do sedmé hodiny večer, bez polévky, beze všeho příkrmu, moučníků.

Předsedovi senátu zakručelo v břiše. Dozorce v soudní síni, pohlížeje na arch delikventů, tázal se: „Mám přivést toho Vaníčka?“

Páni votanti upřeli své zraky na ústa pana předsedy. On viděl v jejich očích rosu, němou prosbu o slitování. Tak se dívají antilopy na lovce.

Zakašlal a řekl: „Nevolejte nikoho, ať počkají.“

Vstal, úřední soudcovský biret dal na hlavu, ostatní za ním, a pravil slavnostně a vážně: „Zahajuji neveřejné sezení.“

To bylo to pravé slovo. Rozradostněni odcházejí všichni vedle do síně, do té hrozné síně, na jejíž dvéře s úzkostí dívají se všichni, kteří právě proti nim sedávají tu na lavici obžalovaných.

Toť síň poradní. Zde radí se senát o rozsudku. Zde se koná též neveřejné sezení. Osnova soudního řízení je neúprosně logická: Neveřejné sezení.

Zatím na chodbě, než ještě o tomto vědí, svědkové i obžalovaní mezi sebou hovoří živě. Svědkové se i dokonce usmívají, ba i smích se ozve tichými, dlouhými chodbami. Sedí na dlouhých lavicích a občas podívají se na zlaté číslo na dvéřích. Ano, zde jest senát číslo 48.

Zde to bude. Obžalovaným jest při tom horko. Vykládají, že to tak nemyslili, a dozorce, který je přivedl, kývá hlavou a říká stereotypně na všechno: „To musíte říct těm pánům tam, a ne mně, mně do toho nic není,“ a dodává jako na omluvu: „Já jsem jen služebník, a nic víc, já za nic nemohu.“

Svědkové se však již seznámili a baví se mezi sebou. Vyskytne se i anekdota, a tak očekávají, až jejich jména budou vyvolána.

Vtom objeví se dozorce ve dveřích soudní síně. Všechno povstává, jeden venkovský stařeček smeká klobouk.

„Pánové,“ ohlašuje dozorce, „v líčení se bude pokračovat až za půl hodiny, teď je neveřejné sezení.“ A již zas mizí v soudní síni.

Na chodbě vzbuzuje ohlášení neveřejného sezení velký rozruch. Znát je zamlklost. Co to jen bude, proboha? Smích umlkl. Stísněnost táhne se chodbou. Neveřejné sezení, proboha? Jeden z obžalovaných velmi zbledl.

A zatím v poradní síni u zeleného stolu zahajuje předseda senátu neveřejné sezení, obraceje se k dozorci: „Pane Dekorte, přineste nám od Volnem jídelní lístek.“

Růžová nálada zmocnila se celého senátu. A první votant, referent, s blaženým úsměvem pokračuje v neveřejném sezení slovy: „Pane kolego, dnes tam snad budou mít držky se šunkou.“

A tázaný, druhý votant, šeptá jako rozkošník: „Nebo kapounka na paprice s rýží.“

Opravdu k tomuto neveřejnému sezení není veřejnosti zapotřebí.