Nová studie o národních písních

 

 

Úvod

Omlouvám se již předem, že se nechci nikterak snad plést do folkloristiky. Co již bylo sebráno, je sebráno. To je fakt. Proti tomu se nedá nic dělat. Je to ovšem dosti smutné, když si člověk, povšechně řečeno, uvědomí, že nemůže objevit Ameriku, ani vynalézt šicí stroj, ani objevit rádium, dokonce ani ten pitomý trakař nebo ruchadlo a zdviž.

Aeroplán už je také hotov a člověku je až k pláči, když si vzpomene, že besemerování ocele je také hotovou věcí. Radiotelegrafie byla také vynalezena beze mne. Je k pláči člověku, když si vzpomene, že Pasteur vymyslil si před tebou svou metodu na léčení vzteklých lidí.

Naučný slovník upozorňuje tě takřka na každé stránce, co jsi ty mohl vynalézt, kdybys nebyl takové pitomé hovado a druzí tě už nepředešli.

A tak se člověk pomalu vžije ve svůj osud a sbírá jen památky starých dob, ve kterých žije duch...

Je to velmi smutné, stísňující. Byly doby, kdy se rozléhaly nezapsané snad písně, které, může být, prodávaly se ve švabachu po jarmarkách, písně národní, sestavené neznámými básníky a trubadúry, o kterých dnešní naše pokolení nemá ani ponětí...

I

Umínil jsem si, že sestavím sbírku těch starých písní, které pamatují snad ještě někteří na českomoravské krabatině. Po delším pátrání bylo mně řečeno, že někde za Věží, mezi Humpolcem a Německým Brodem, žije jedna bohabojná rodina, kde stařeček, pradědoušek, zná velice mnoho starých písní.

Šel jsem tam a dědoušek při čtvrťáku kořalky prohlásil, že je ochoten mně něco zazpívat. „Já vám tedy,“ řekl, „zazpívám starou píseň pro vyražení mysle.“

A zazpíval:

1/ Poslyšte mne, muži, malou chvíli, abyste svým ženám nevěřili. Jako jsem věřil a ošizen byl, že za ní žid chodí, jsem nevěřil.

2/ Lidé mně pořád povídali, že tam žid chodí, mne jistili. Však jsem nevěřil, až jsem se přesvědčil. Počkejte zde chvíli, vše vám povím.

3/ Jedenkrát jsem já řek ženě mojí, že půjdu na dva dni do Prahy, že budu kupovat všelijaké věci, by mne čekali až zejtra večír.

4/ Já jsem si peníze s sebou vzal, na cestu hezkou jí hubičku dal, abych přišel brzy, řekla, když já nejsem doma, že je smutná, když je sama.

5/ Co jsem se s ní na dva dni rozloučil a v síni za necky jsem se skrčil, tam jsem seděl zticha, ani jsem nedýchal, bych to chytře teď vyšetřil.

6/ Ona jistá byla, že já jsem pryč, popadla necičky, i také klíč, mouku si přinesla i všecko snesla, na dobré buchtičky zadělala.

7/ A když to všecko přichystala, pro něho malou holku poslala, že má trochu peří, že ho dá jemu, že jí za něj cejchy dá.

8/ Žid sem přijde hnedle, tu ho vítá: Vítám vás, židáčku, zas jednou k nám, mám tu trochu peří, pojďte do komory, já vám ho okážu, též i prodám.

9/ Tu si ho zavedla do komory, tam spolu líbezně rozmlouvali, ona se jen směje, za bradu ho bere, že spolu již dávno neseděli.

10/ Z komory do kuchyně běžela, kafe přistrojené již tam měla, též i buchty dobré, cukrem posypané, jemu do komory nesla.

11/ Já tu za neckama již se potím, zlostí jako šlakem sebou kroutím a rád bych se dočkal, jak to vypadne dál, počkej, ty židáku, jak já ti dám.

12/ A když se oba již dost najedli, komoru zavřeli, zastrčili. Já vyskočil prudce a křičím velice: „Dej flintu na zajíce!“

13/ „Viděl jsem zajíce velikého a k tomu se mně zdá židovského. Má nohy a ruce, neběhá prudce, bude z něj mnohokrát veliká porce.“

14/ Tu ostali oba omámeni, ona zamkla žida do almary a mně otevřela, tuze prosila, že to už do smrti neučiní.

15/ Ruce jsem jí vzadu svázal, po předku, po zadku dobře mazal, ten lískový olej, ten je tuze dobrý, tři dlouhý flaštičky jsem vymazal.

16/ Tu zas žida táhnu z almary ven, začnu ho zas mazat tím olejem. Křičí: „Ajvaj, ouvej! jak to tuze bolí, nepřijdu do smrti k pajmámě.“

17/ Žid ale náramně tuze smrděl, proto jsem ho brzy pustit musel, oba mně slíbili, že více nechtějí jeden na druhého ani hledět.

18/ Již tomu výprasku konec dělám a všecky muže tu napomínám, aby to zkusili, ženám svým nabili do foroty...

II

„A nemáte, dědečku, ještě něco jiného?“ otázal jsem se.

„Bodejť bych neměl,“ řekl dědeček. „Bude jich to stát jenom čtvrťák kořalky.“

Když jsem vyplnil jeho podmínku, zazpíval mně:

1/ Přenešťastné moje ženění, raději bych já viděl vězení.

2/ Z vězení mně pánbůh pomůže, od škaredé ženy nemůže.

3/ Co jste, rodičové, myslili, že jste mne do škaredé nutili.

4/ Ona má očička jako vrána, bože, to jsem dostal berana.

5/ Ona má ušička jako medvěd, jak se na ni kouknu, pláču hned.

6/ Pět růženců bych se pomodlil, kdyby mně ji pánbůh vyvolil.

7/ Dal bych jí zazpívat rekvije, rekvije, kdyby chtěla chcípnout, bestie.

III

„Neznáte ještě jinou, dědoušku?“ otázal jsem se.

Místo něho odpověděl hostinský: „Už ho víc nenalejvají tou kořalkou. Tyhle všechny písně, co von vám zpíval, uslyšejí, když sem přijdou v neděli. Máme tady lidovou organizaci a vorly. Ty vždycky tady zpívají takový písničky a ještě jiný. Ty znají ještě starší písně, kterejm je učí pan kaplan na faře.“

Podíval jsem se po místnosti. Na mne čuměla udiveně na stěně podobizna papeže a pod ní nápis, veselý, plný života: „Pánbůh jenom vidí, jak nás hospodskej šidí.“

A na druhé straně jásavý výkřik mladé generace orlů, kteří se zde zpíjeli kořalkou: „Hoši! Ať žije pánbůh!“ Nápis proveden v papežských barvách.

IV

Tuto svou studii o nově objevených lidových písních dedikuji panu ministru železnic páteru Šrámkovi a papežskému nunciovi. Poděkování za dedikaci přijímá administrace t. l. pod značkou: „Tedy střehouce ho, poslali špehéře, kteříž by se spravedlivými činili, aby ho polapili v řeči a potom jej vydali vrchnosti a v moc hejtmana.“ (Evang. sv. Lukáše, 20. kap.) Halelujá!