O bálech

 

 

Bylo to v dobách, kdy se člověk mohl spolehnout, že mu přátelé půjčí frak a klak. V těchto nezapomenutelných dobách, kdy měl jsem přátele, kteří měli fraky a klaky a byli ochotni mně je zapůjčit, objevoval jsem se rád na plesích, kam se scházela tak zvaná ,,nejvybranější společnost“.

Rád jsem tam chodil, poněvadž větší legraci jsem neviděl. Viděl jsem místodržitele Království českého, viděl jsem policejní rady, viděl jsem knížete Lobkovice, kochal jsem se pohledem na velícího jenerála Cibulku. Taková vám legrace.

Místodržitel přišel, zahřměly fanfáry, kníže Lobkovic přišel, zase fanfáry, pan Cibulka, zas fanfáry. Pan Křikava, zas fanfáry. Výboři se ukláněli, výboři rděli se rozčilením, výboři úctou bledli. Dole roj panáků, stáda ladies patronesses.

Bledě šedé toalety s pravými bruselskými krajkami, světle žluté empirové toilety s krajkovým přehozem a aplikacemi z pravých bruselských krajek, roby bledě fialové s hedvábnými krajkami, róby šedě hedvábné, černé, světle modré, sametové, toilety z krepu de Chin s flitrovým přehozem, roby lila hedvábné a bruselské krajky atd. A šperků plno, briliantů, které zářily na účesech, na uších, na prstech ...

Heine napsal:

Nemáš-li však zhola nic,
ach, to ať tě pochovají,
neboť, lumpe, právo žít
mají jen, kdož něco mají ...


Když jsem se díval dolů, vzpomněl jsem si na Heineho a pak jsem si vzpomněl, že než jsem šel na Žofín, viděl jsem na nárožích několika ulic stát žebračky.

Toaleta těch žebraček skládala se ze dvou roztrhaných sukní a záplatované blůzy ...

„Toalety dam byly okázalé a nádherné, zejména ladies patronesses vynikaly nádhernými a drahocennými robami ...“

Chápete, že člověk dostane chuť pověsit někam na lucernu všechny referenty měšťáckých žurnálů z rubriky: Masopustní věstník?

Taneční páry v následujícím pořadí: Princezna Marie Terezie Lobkovicova - p. ing. Jiří Víšek, slč. Láda Štětková - p. Rudolf Řivnáč atd.

Co je k čertu lidu do toho, jestli nějaká princezna Lobkovicova tančila s jakýmsi ing. Jiřím Víškem ...

Zabaveno
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Masopustní věstník! Plesy, a jaké! Ples špiclů, ples domovníků, ples právníků, ples porodních babiček, kominíků, katolické ligy, ples hostinských, plesy filosofů atd.

Všude ples a jásot. Máme plesy lumpů, ,,lumpenbály“, na kterém loni dostal první cenu za podařenou masku muž, který přišel v masce policejního strážníka.

Naproti tomu kdesi v cizině na plesu policejních strážníků dostala první cenu maska podařeného syčáka.

Za dnešní doby pořádá kdekdo bál. Kdo má dva pokoje a chce náležet mezi lidi, o kterých se mluví, odšoupne z pokoje kanape a uspořádá domácí ples.

Jaká hrdost leží ve slovech: Dnes máme v bytě bál.

Na Rusi mají také bály, ale zábava je odlišná od našich. Říká se, že tam nejsou plesy tak animované, poněvadž přečasto se stává, že při takových plesech objeví se v sále záhadní lidé, kteří místo aby měli v rukou klak, drží v nich revolvery systému Browning a oberou jednu dámu po druhé o šperky.

Referáty o tamějších plesích vypadají asi takto:

„Gubernátor zdejšího města uspořádal ples na oslavu potlačení revolučního hnutí v okolí. Zábava byla započata hrou Bože carja chrani. V zábavě bylo pokračováno až do časného rána. Nehoda na plesu neudala se žádná. Jedině k ránu zpozorovali tanečníci, že gubernátor byl neznámým pachatelem zavražděn, zatím co dámám ztratily se náušnice a šperky, které si nelegitimovaní hosté s sebou odnesli ...“

Nebo úryvek z jiného referátu: „Mezi přítomnými, kteří se zúčastnili dvorního plesu v carském selu, viděli jsme jenerála X., který dal zastřelit dvě stě revolucionářů. Pozornost dále vzbudil bílý vous jenerála J., který dal oběsit na tři sta revolucionářů ...“

Dvorní plesy! Důvěrný přítel anglického krále Eduarda vypráví, že král Eduard nemá rád dvorní plesy, poněvadž působí to nemilým dojmem, když pozvaní vidí svého panovníka v bufetu namazaného ...

Proti těmto plesům dvorním stojí naše drahé bály venkovské, kde všechno dýše prostotou a upřímností, od rozbitých hlav tanečníků po rozlité pivo na podlaze a napilé hudebníky.

Za devět měsíců po takových bálech rodí se mnoho dětí.

A jsou plesy pravé venkovské, plesy demokratické, kde nedbá se na takt, kde všechno je tak dojemně prosté.

A piva co se vypije, a co v kořalce propije.

Zábavy jsou velmi nenucené. Dobré je sypat v tanečním sále na zem prach vyčesaný z koní.

K ránu stává se z místnosti taneční záchod. Takovým osvěžujícím způsobem působí pravý ples venkovský na městského člověka. K ránu je vidět, že jsme všichni lidé z jednoho těsta. Vedle malého chalupníka nemocí mořskou, či jak chcete, otřásán je starosta obce.

Všichni jedno tělo a jedna duše. Demokrati ve všem.

I naši kamarádi mají své bály. Lákají do svých vesniček pod záminkou, že uspořádají přednášku.

Přednáška je a po přednášce bál. A kamarádi milují své hosty a ctí je tím, že nechají je tančit sólo s šenkýřem a kapelníkem.

A poněvadž my anarchisti už jsme takoví, že snažíme se zvrátit všechny řády, nikomu nenapadne, aby šel v šest hodin domů, jako chodí měšťáci z bálu.

Takový ples kamarádů trvá do půl druhé hodiny odpolední druhého dne ...