O dobrodružných výpravách

 

 

Nechci tímto článkem nijak zabíhat do politických událostí a psát snad o podivné dobrodružné výpravě evropských velmocí do země, náležející dle geografického umístění stejně do Evropy, o výpravě, která přišla v těchto dnech do Skadaru. Nechci unavovat čtenáře líčením oněch scén, které se dály při tom a scén, které tomu předcházely. Jest zajisté čtenářům z denních listů známo ono vylodění jednoho tisíce mužů mezinárodního vojska, které pochodem dvanáctihodinovým dorazilo do Skadaru. Ale bude zajisté zajímat, že bylo tomu 12. května, kdy tuto událost roznesly zprávy telegrafické, právě 13 let, kdy podobně sestavené mezinárodní vojsko vniklo do cizí země v zájmu všeobecného pořádku.

Jenže nebylo to evropské území Albánie, byla to říše „zeměpána Středu Světa“, říše „Velkého draka“, nejrozsáhlejší státní útvar na zeměkouli, pižmem vonící Čína.

Před třinácti lety šlo evropské vojsko upokojovat do Číny boxery. Dnes jest jisto, že ono veliké boxerské povstání nebylo ničím jiným, než předzvěstí největšího politického převratu, který kdy znal svět a který právě svou překvapující jistotou dosáhl neočekávaných změn ve státním útvaru velké Číny. Byla to předzvěst náhlého prohlášení Velké Čínské republiky. Tenkrát však Evropa nechápala, co vlastně se děje a když 12. května roku 1900 vytáhlo pochodem z Tient-činu do Pekingu 20 100 mužů mezinárodního vojska, počala dobrodružná pouť bílých vojáků, „ďáblů od západu“, jak je Číňané nazývali, po rovinách u řeky Pei.

A následovaly rychle za sebou srážky s boxery. U jezera Ta-hotien, kde černé labutě na malých ostrůvcích nadchly největšího filosofa všech věků Konfucia, že zanechal na čas filosofie a počal psát básně, opěvující přírodu, tam u toho jezera vroubeného lotosy padlo přes tři sta evropských vojáků. A padlo kvůli tomu, že evropské diplomacii se zalíbilo plést se do věcí, do kterých jí vůbec nic nebylo.

Prý boxeři povraždili zprvu v okolí Pekingu několik německých misionářů. Angličan Chamewall dokázal později, že bylo to samo velvyslanectví německé v Pekingu, které, aby vyhovělo choutkám své vlády, toužící, aby přístav Ta-ku připadl Německu, samo vyvolalo ony řeže na svých krajanech.

Velmoci sedly tenkrát Německu na lep a kvůli hlouposti pár diplomatů za zelenými stoly na písčitých rovinách od Tient-činu až po Peking nalézá se tolik křížů. Yang-tsun, Wutsing-hsien, Ho-hsi-wu, Hsiang-ho-hsien, Čang-ki-awan, ta jména ještě dnes vryla se bodavým, tragickým písmem do srdcí kolika set evropských matek.

Pak že neměl novověk náš současné nějaké dobrodružné výpravy.

Jako by romantismus nesměl vyhynout a jako by se vrátily staré dny žoldáckých výprav. Když tenkrát za boxerského povstání v pruském sněmu bylo protestováno proti dobrodružné výpravě, tu pravil tehdejší předseda, hrabě Waldersee, bratr vůdce mezinárodní výpravy:

„Málo je lidí, na něž by změna obzorů nepůsobila tisícerým pocitem rozkoše.“

Pravda, přednosti cestování jsou nepopíratelny. Rozšiřují naše obzory. Estetik Keane řekl též, že cestování prohlubuje inteligenci, zjemňuje mravy, sbratřuje lidstvo.

Ale bodří němečtí vojáci s puškou na rameni kradli při tom radostném cestování a dopouštěli se všemožných ukrutností. Co nerozkradli, to zničili. V Pekingu vyloupili němečtí vojáci císařský palác, rozbili všechny staré památky a když samotní Němci v říšském sněmu protestovali proti tomuto ničemnému jednání ve válce, tu říšský kancléř proslovil řeč, kterou dal zvláštní nátěr těmto dobrodružným výpravám, prohlásiv, že výprava do Číny není právnicky pojato žádnou válkou, nýbrž jest to jen ozbrojená intervence.

Dle toho nebyly by ovšem loupežné vpády Švédů do Čech za války třicetileté též žádnými válečnými operacemi, nýbrž sladce znějící ozbrojenou intervencí.

Bohudíky tedy, že německé trupy nezúčastnily se nyní všeevropské dobrodružné výpravy do albánských skal. Tím Evropa bude mít alespoň o jednu blamáž méně, není-li již samotná výprava do Skadaru blamáží. Ale v tureckých mešitách ve Skadaru zůstanou aspoň drahocenné koberce, poněvadž s mezinárodním vojskem Němci do Skadaru nevtáhli.

Přihlédneme-li tedy blíže k těmto dobrodružným výpravám, vidíme vlastně, že kdyby nebylo tuhých pout povinností, většina lidí stala by se v několika dnech tuláky. Jakmile tedy páska povinnosti je přetržena jakýmkoliv způsobem, i lidi jinak seriózní stanou se světoběžci.

O tom svědčí případ starého italského setníka Molaniho. Molani zúčastnil se jiné dobrodružné výpravy než do Číny. A to výpravy vlastenecké, kdy Itálie šla si pro výprask do Habeše.

Pohodlný starý pán, setník Molani, náhle v horách habešských pojal touhu podívat se do světa. S dvaceti vojáky utekl z bitevní vřavy a z válečného ruchu a pustil se do vnitra Afriky.

Molaniho dnes znají všichni školáci v Itálii a čtou o něm ve svých čítankách. Molani prošel Afrikou se svými vojáky a u řeky Unyom mezi pralesy bavlníkovými v Ugandě v Naumgungu stal se králem černochů v území pětkrát tak velkém, jako Rakousko-Uhersko.

Jest dnes kromě toho nejzámožnějším obchodníkem s otroky a v italských čítankách čte se o něm jako o Robinsonu Krusoe.

A takové touhy po dobrodružných výpravách jsou staré jako lidstvo samo. Stěhování národů, potulky Židů po poušti, protloukání se Xenofontovo Malou Asií, křižácké výpravy - a nyní to vtáhnutí evropského mezinárodního vojska do Skadaru.

Nabylo lidstvo rozumu za tu dlouhou řadu století? Odpověď na to je jednoduchá: „Ne a ne!“