O domýšlivém kocouru Bobešovi

 

 

Domýšlivému kocourovi říkali Bobeš. Nevím, jak k tomu jménu přišel, stejně jako nevím, jak oni přišli k tomu kocourovi. Kocour Bobeš měl důstojné vzezření, a kdykoliv přišla návštěva, posadil se mezi hosta a domácí paní nebo přímo na stůl před hosta. Činil tak ve snaze, aby si ho každý prohlédl; a byl přitom ujištěn, že každý, kdo se na něho podívá, musí říci: „To je krásný kocour!“

Kocour Bobeš byl totiž domýšlivým.

Jest to jistě nehezká vlastnost, ale kocourovi musíme ji odpustit, stejně jako všichni doma mu odpustili, když kocour Bobeš sedával dlouho na toaletním stolku a díval se do zrcadla.

Jeho velké oči s potěšením patřily na jeho postavu odrážející se v zrcadle. Dlouhá srst pokrývala jeho tělo, hebká a jemná, a kocour Bobeš před zrcadlem ji uhlazoval, lízal, a kam nedosáhl jazykem, tam hezky místo hladil nasliněnou tlapkou. Že si i tlapky slinil graciésně, o tom nikdo nepochybuje, kdo ví, že kocour Bobeš byl slušný a řádně vychovaný.

Obyčejně když dokončil na toaletním stolku toaletu mezi různými krabičkami pudru, lahvičkami voňavky, přišla sem dceruška jeho pánů a sehnala ho dolů, načež sama dělala takřka totéž co kocour Bobeš. Upravovala si vlasy, hladila se, ale trvalo to nepoměrně déle a bylo to spojeno s různými manipulacemi, kterým se kocour Bobeš nesmírně divil. Všechny ty předměty na stolku, které svou vůní připomínaly mu květy bezu, které někdy na jaře zastrčené ve váze kousával z dlouhé chvíle, nacházely svého upotřebení.

Byly to krabičky s pudry, které znal, když ještě byl malým koťátkem a když si s nimi hrál, proháněje kulatou krabičku jako míč předními tlapkami. Pak byla tam lahvička s tekutinou oné známé vůně. Tu kdysi na sebe převrhl a celý měsíc měl co dělat, než si vylízal z kůže poslední stopy po bezové voňavce. Ovšem, to bylo v dobách, kdy nebyl ještě tolik opatrný vůči cizímu majetku a kdy považoval vše za hračku, kterou lze prohánět po zemi.

Kromě toho neuměl si dobře vypočítat své skoky a krok jeho nebyl tak svižný. Kdysi, v době mladické nerozvážnosti, vyskočil na skříň a procházel se tam mezi skleněnými a porculánovými drobnůstkami a několik jich padlo za oběť jeho laškování.

V té době nebyl si také ještě náležitě vědom své krásy. Pojem ten byl v něm vypěstován jeho pány, kteří se s ním stále mazlili a říkali mu „náš krásný Bobeš“. Chodíval tak s ohonem vztyčeným do výšky, otíraje svou hlavu a celé tělo o nábytek, od jednoho člena rodiny k druhému a pomalu, když dospíval, stával se domýšlivějším a někdy, když přemýšlel o lásce, s kterou mu všichni vycházejí vstříc, přicházel k názoru, že je neocenitelným.

Stával se pyšným a nevtíral se již s lichocením ku svým pánům a k lidským bytostem, které viděl doma.

Pyšně posadil se vždy tak, aby ho stále měli na očích a mohli se mu obdivovat, chválit jeho srst, jeho oči, jeho velikost, zdraví a chytrost.

Přitom vážně díval se na jinou stranu, aby ti velcí, dlouzí tvorové se nedomnívali, že ho to nějak zajímá, o čem povídají.

Někdy se ovšem nemohl radostí opanovat, když slyšel, jak ho chválí: „Ach ten váš Bobeš, to jest krásný kocour. Takového kocoura jsem ještě neviděla!“

Tu veden pudem, který v tom okamžiku zvítězil nad jeho hrdostí a umělou lhostejností, vyzdvihl ohon do výše a počal se třít kolem hosta.

Za chvíli však nabyl opět své domýšlivosti a hrdosti a již seděl opět někde naproti na vyvýšeném místě, dívaje se naoko lhostejně oknem. Představoval si, jak by to bylo pěkné, kdyby tak seděl naproti na náměstí na tom sloupu uprostřed a lidé by se mu obdivovali. Co vlastně dosud užil z toho celého světa? Když byl příliš malý a pil jen mléko, nevěděl nic, že tam za tou místností, kde trávil své nejútlejší mládí (byla to kuchyně), jsou ještě jiné místnosti, rozsáhlé pokoje. Pak později, když byl způsobnější, dovolili mu vstup do nových pro něho prostor. Později, když pak hleděl z okna a přemýšlel o životě, neboť kocouři jsou také filosofy, toužil po tom, aby mohl působit veřejně, veřejně býti obdivován.

Co na tom, že doma vyniká nade vše, že kolem něho se točí vše, tak alespoň přemýšlel kocour Bobeš, co jest to všechno platné, když tam venku je živo, venku chodí lidé, kteří ho neznají a kterým dosud ani na mysl nepřišlo, že žije zde v druhém patře kocour, kterému není rovno na světě.

Tak se stalo, že jednoho dne po všech těch úvahách utekl, využitkovav nepřivřených dveří u kuchyně, na půdu, odtud na střechu sousedního domu, kde ukryl se za komín a přemýšlel o dojmech, které způsobí jeho objevení se ve světě. Byl již večer a na obloze objevil se srpek měsíce. Ruch města mizel a jen zdola bylo slyšet občas štěkot psů. Nad střechy skláněla se noc. Na protější střeše objevila se napřed hlava a dvě přední tlapky. Cizí kočka vylézala z vikýře. Opatrně rozhlédla se kolem sebe a hup! již seděla na můstku u komína naproti kocourovi Bobešovi, a jen úzká ulice dělila je od sebe.

„Dovolte,“ zamňoukala na kocoura Bobeše, „odkud račte být?“

„Mám jí odpovědět?“ pomyslil si domýšlivý kocour, „nu, odpovím jí přece: Z vedlejšího domu.“

„Ach, tam bydlel, snad ho znáte, ten šedivý a žlutý kocour,“ zamňoukala žalostně kočka; „takového krásného kocoura nebylo na světě.“

„Vy jste hloupá,“ řekl zlostně kocour Bobeš.

„Nedovedete si představit,“ pokračovala kočka, „jaký to byl krásný kocour, říkali mu Pápi. Chudáka snědli vedle v ulici.“ A kočka žalostně a naříkavě zamňoukala.

„To se mu dobře stalo,“ řekl nelítostně domýšlivý kocour, „a jiného kocoura neznáte?“

„Znala jsem, milý pane, vedle v sousedství černého kocoura, tak velikého jako vy, ale krásnějšího.“

„Cože?“ zamňoukal zuřivě Bobeš; „pamatujte si, s kým mluvíte!“

„On byl, věřte, tolik krásný,“ mňoukala kočka, „úplně černý. Chudáka jsem viděla na mikulášském trhu jako čerta. Chytili ho a stáhli mu kůži. Ach, můj zlatý pane, ti dva krásní kocouři nikdy mi nevymizí z paměti. Takoví kocouři už se nerodí!“

„Vy hloupá,“ zvolal Bobeš, „podívejte se na mne, o mně říkají, že jsem angorský kocour!“ Seděl tu na vrcholku střechy ve světle měsíčním a v plné kráse.

„Máte příliš krátkou srst, milý pane,“ pravila kočka naproti, „a nelíbíte se mi.“

„Vy jste blázen,“ rozčileně mňoukal kocour Bobeš, „já že mám krátkou srst? Vidím, že se zahazuji, když mluvím s takovou kočkou, jako jste vy. Jste malá, srst vaše jen tak tak že vám pokrývá kůži, myslím dokonce, že jste měla kdysi prašivinu.“

A dopáleně běžel kocour Bobeš ze střechy na druhou střechu a za ním znělo žalostně z uražené kočičí duše: „Mýlíte se, neměla jsem nikdy prašivinu, vy nevzdělance.“

A kocour Bobeš utíkal ze střechy na střechu, až pak s nízkého domku na konci ulice spustil se dolů a běžel ulicí do města.

Jak skákal dolů, tu naposled ho viděl jeden známý pán, který chodil k jeho pánům na návštěvu.

Od té doby zmizela všechna stopa po domýšlivém kocouru Bobešovi a zbývají nám jenom dohady o jeho osudu. A z těch domněnek dvě blíží se pravdě, že jsou totiž mnozí lidé vůči kocourům předpojatí a zlí, a za druhé, že ti zlí lidé vydělávají kůže i z domýšlivých kocourů, jako byl ubohý Bobeš.