O dvou mouchách, které to přečkaly

 

 

Venku mrzlo a hostinský právě říkal hostům, že je 12 stupňů pod nulou, ale popelavé mouše to nijak nevadilo. Klidná a rozumná seděla nahoře na stropě blíže plynového lustru a pozorovala okolí. Naproti ní bylo zrcadlo a ona viděla tam svůj obličej zespoda, pěkný žlutý, hruď se čtyřmi černými proužky, zadeček černé kostkovaný a břicho bleděžluté.

Měla ze sebe velkou radost a ani si nepomyslila, že o ní se píše, že každá moucha je obtížná, znepokojuje lidi, znečišťuje potraviny a jiné předměty.

Seděla tam asi tak dlouho, co vystačil vypít jeden host horký punč. Ale pak k ní přiletěla těsně při stěně jiná moucha, větší, pravý kavalír mezi mouchami, značně nápadná svým zavalitým tělem, s elegantně modrým zadečkem, bělavě třpytivým, s černou hlavou a lícemi mile červené chlupatými a načernalými křídly.

Velká moucha zdvořile otázala se menší, jak se jí daří.

„Děkuji,“ odpověděla, „je mně neskonale blaženě, neboť sedím, jak pozorujete, nad parami punče.“

„Dejte si pozor,“ starostlivě řekl silnější chlapík, „aby se vám nezatočila hlava a vy jste tam nespadla. Spadla jste už do něčeho?“

„Jednou jsem spadla do polévky jednomu pánovi. Byl to velice slušný člověk, vytáhl mne lžící a hodil pod stůl. Tam jsem se vzpamatovala, ale nebylo mně příliš volno, poněvadž jsem byla mastná. Odletěla jsem na otevřené okno a sušila se na slunci. Pamatujete se ještě, jak slunce vypadá? Je rozhodně o něco větší, než světlo plynu. Kromě toho říkala mně nebožka matka, že není tak nebezpečné. Viďte, že je to krásné, když tak slunce svítí a venku kvetou stromy. Tuším, že se tomu říká zeleň, nebo jaro, či tak nějak. Slyšela jste včera vpívat večer ty opilé pány u toho kulatého stolu: „Přijde jaro, přijde, bude zase máj?“

„Neslyšela, neboť jsem byla v kuchyni nahoře na kamnech. Byl tam rámus, že tady kuchařka udělala něco se smetanou. Jak jsem si zapamatovala, říkali, že ji připálila. Nedovedete si představit, jak taková připálená smetana neodolatelné chutná, neboť má zvláštní vůni, velmi pikantní. Věřte, že to jest zcela něco jiného, než obyčejná smetana. Jedla jste již starší zdechlinu?“

„Ovšem,“ odvětila radostné v příjemné vzpomínce, „bylo tenkrát velmi teplo. Je tomu již dávno. Nevěděla jsem ještě, co je to město a žila jsem venku ve chlévě. Hnůj tam byl velmi chutný, šťavnatý a mohla jsem se dosyta naštípat krav. Bylo nás tam mnoho a když jsme chtěly mít nějakou zábavu, vlezly jsme krávě do ucha. Byly jsme velmi dovádivé a když kráva bzíkala, mohly jsme se uřehtat.“

„Mládí,“ poznamenala velká moucha.

„Ovšemže mládí, se všemi jeho radostmi. Z bujnosti jsme snášely i vajíčka do uší krav. Jednoho dne, když jsme zase dováděly, přilétla velká moucha, větší ještě vás a zabzučela: Děti, honem ven, našla jsem krtka! Letěly jsme za ní a na louce jsme padly na tu dobrotu. Byla to znamenitá stará zdechlina a jak chutnala. Rychle jsme do ní hned nakladly vajíčka, při čemž naše dobrodějka křičela: Ještě, ještě, jen ještě víc! Byly to krásné doby, něco úchvatného, veselé časy, plné blahobytu. Měla jsem přes sto milenců denně. Všichni zahynuli najednou, když sedlák dal vysířit chlév, poněvadž najednou mu pošly tři krávy. Byl to podivný člověk a všeho se bál. Pamatuji se, jak jeden malíř udělal jeho svini olejovými barvami modré skvrny na zádech. Lekl se toho tak, že zavolal zvěrolékaře, který to také nepoznal a dával svini nějaké prášky, až pošla. Měla krásný pohřeb. Byly jsme při tom, když ležela u rasa, který ji měl zakopat a polít petrolejem. Vrhly jsme se na ni, ale petrolej je jed. Zahynulo nás tam tenkrát na ní přes osm set.“

„Slušné číslo,“ podotkla velká, statná moucha, „pamatuji však daleko větší katastrofu. Táhly jsme se zvěřincem a znepokojovaly lvy v kleci. Celkem vzato lví krev chutná stejně, jako krev oslí. Byly jsme tak bujné, že jsme se stěhovaly každý den do jiné klece, až jsme přilétly jako mrak do nějaké podivné klece s mřížemi o těsných otvorech. Byla to ptačí voliéra. Než jsme se vzpamatovaly, polapili nás ptáci přes deset tisíc. Zachránila jsem se tím, že jsem rychle vyrazila ven a vletěla do klece, kde byli tygři. Tygr je mnohem příjemnější, než ptáci. Štípala jsem jednoho pravidelně do zadku pod ocas a on tak příjemné vždy zařval. Krotitelce sedla jsem při produkci na nos. Ohnala se po mně, čehož použil jeden tygr a skočil na ni odzadu. Od té doby mám tu zkušenost, že tygr žere i lidi. Mluvím však, co na těch lidech má. Lidská krev je mně nejprotivnější. Není ani nasládlá, jako krev vepře, ani nemá pikantní příchuť krve koňské. Ještě mne uspokojila nemluvňata. Jejich krev, jak se pamatuji, chutná jako krev hyen. Doposud se mi podařilo poštípat jen tři robátka. Malých dětí není tolik jako štěňat. Nepřeháním, neboť ze mne mluví zkušenosti. Přečasto jsem sedávala na štěňatech a počítala je. Byla jsem návštěvou u jednoho hospodáře, ten měl jen jedno dítě a osm štěňat. Mládí mé bylo doopravdy velmi pestré a ráda si na ně vzpomínám. Nemohu říci, že jsem neužila všech radostí života. Prošla jsem bouřnou školou různých svízelů a dnes jsem čilá a zdravá jako za slunných dnů. Pamatuji se, že jednou jsem se přilepila na nějaký lep a přece vyvázla. Jindy opět hodili mne do piva, nalitého na tácek a když myslili, že jsem utopená, posypali mne solí. Nevím, proč to se mnou dělali. Vím jen, že napřed mluvili o politice, potom se zase takhle bavili. Sůl na mne působila tak, že jsem obživla.“

„Něco podobného,“ řekla menší moucha, „zažila jsem i já. Vlezla jsem do mléka, ve kterém byla uvařena muchomůrka. Napila jsem se trochu a byla bych pila dál, když jsem zpozorovala, že jedna má sestra plave po hladině mrtvá. Rychle jsem odletěla. Byla jsem trochu omámena, ale na slunci, na té blahodárné záři, opět jsem se vzpamatovala.“

„Och, slunce,“ vzdychla velká, „najednou přestalo hřát. Na oknech objevily se naše mrtvoly, pokryté šedivou plísní, která byla i na skle. Ze všech přítelkyň a přátel, kteří se sem uchýlili zbyly jsme jen my, které to přečkaly. Těším se velice, až bude opět jaro.“

Menší moucha se najednou uděšeně podívala na velkou družku a zvolala: „Toť hrozné, vždyť ta strašná šedivá plíseň počíná se vám právě objevovat na zadečku...“

„Vám též,“ vykřikla velká a obě lezly do kouta stropu s myšlenkou na neodvratnou zkázu.