O fotbalu

 

 

Ó fotbale, tys hlavně naše spása,
náš národ přec je malý tak,
my kopem v naší milé politice,
všem ve fotbalu vytřem zrak.

Nás ministerská žádná nehne krize,
za námi stojí Slávie,
již v Hessenu prý na nás lijí děla . . .
Pah! - Slávie jim nabije.

A Vídeň celá před námi se třese,
Lueger strachy potí se,
že jedenáct nás k jeho Vídni jede,
když z novin chudák dozví se.

A Berlín, hlava nám tak drahé říše,
svých bran nám klíče odevzdá,
až k Baltu tudy s míčem potáhneme,
a na milost se bídně vzdá.

I jiné sny si člověk v hlavě spřádá,
Čech ministerským předsedou je,
známý brankář, Němcům všechno vrací
metodou známou, dobrou svou . . .

Ministři Češi, samý ten náš forvard,
ó prosím, to moc znamená,
jen nohou svou nám práva vybojují,
vlast podiví se milená . . .

A naši slavnou kdysi teorii
výsledky mačů zastíní,
my v Curychu jsme skvěle zvítězili
a vítězili v Porýní . . .

Tak z Anglie nám druhé vzejde slunce,
Viklefa Hus se učil znát,
a po sta letech boží bojovníky
Anglie učí fotbal hrát . . .