😥O korunové měně

 

Menger ve svém vyprávění o Haškovi [Lidský profil Jaroslava Haška] použil citaci dopisu Jaroslava Haška Jarmile Mayreové ze dne 16.7.1908, kde je uvedeno: ...Teď vyjde v Nár. Obzoru "Podivuhodný zázrak sv. Ewerharda v Beckově nad Váhem". To bude delší. Už se to tiskne. Pak v Humorech vyjdou práce "O korunové měně", "Proč to nešlo" a "Mnemotechnika", o této poslední práci říkal Horký, že je báječná. Dnes dopoledne jsem byl u něho....

Povídka v Humorech [Humoristické listy] pravděpodobně nikdy nevyšla.

Je otázka, jaký osud postihl rukopis. Skartovala ho snad redakce Humoristických listů nebo snad leží kdesi v archivu nebo je součástí soukromé sbírky? Neví někdo něco bližšího?