O politických řečích

 

 

Pro mnohého politika jsou jeho řeči kamenem úrazu.

Má třebas řeč propracovanou, pečlivě uspořádanou na svazečku úzkých papírků, které obsahují hlavní body řeči přehledným způsobem, které jen blíže vysvětluje a rozvádí a tu se stane třebas, že jeden takový papírek mu vypadne a třepotavým letem vznáší se daleko od řečníka mezi shromážděné posluchače.

Tak ulétají myšlenky politika.

Dejme tomu, že právě na tomto papírku jsou ty nejkrásnější názory na úpravu politických poměrů. A ty názory jsou nyní pět metrů od řečnické tribuny. Spojitost jest pryč. Řečník nemůže, ačkoliv vidí, jak jeho nejkrásnější bod řeči odletuje, zvolat: „Prosím, kdo našel ten papírek, ať mně ho odevzdá, abych mohl v řeči pokračovat.“

Chvíli se zarazí a pak pokračuje dál a poněvadž jen málo řečníků dovede mluvit ex abrupto, následuje aspoň částečná blamáž, která začíná koktáním a soustavným opakováním slov.

Málokdo si dovede pomoct z té situace rozpuštěním schůze, což je nejlepší prostředek, jak zachránit se před blamáží všeobecnou.

Ocitne-li se z vás někdo v takové situaci, že vám dojde spojitost vět, tu je nejlepší, když budete pobuřovat, když promluvíte proti veřejnému pokoji a řádu tak neomaleným způsobem, by konečně došla trpělivost vládního zástupce a on schůzi rozpustil.

Místo blamáže sklidíte ovace a chcete-li ještě větší obliby získat mezi posluchači, dáte se násilím vyvléct strážníky ze sálu.

Horší je, když vám nenapadne vůbec nic takového. Máte už to na jazyku, vládní zástupce s potěšením se dívá, že řeknete něco nedovoleného, ale vaše myšlenky se pletou, vy mluvíte nesmysly, ale nemůžete přijít na něco hezky ostrého. Chytne vás strach, pletete páté přes deváté a již také vidíte znepokojení v davu a slyšíte výkřiky: „Už dost!“

Zmlknete, a ačkoliv jste vlastně nic dosud celkem neřekli, ukloníte se a zvoláte pateticky: „A to jsem vám chtěl říci, přátelé!“

Tak jsem jednou pozoroval jednoho řečníka. Právě toto se mu stalo, část jeho řeči přilétla k mým nohám, a když jsem onen papírek zvedl se země, přečetl jsem si: „Zákon z roku 1883. Oktrojování ústavy. V těch věcech nestrpí odkladu spravedlivý náš požadavek. Mluvit o vyrovnání s Uhry. Vyprané prádlo. Zahřmí uragán.“

To všechno řečníkovi ulítlo a on sestoupil z tribuny bledý jako mrtvola. Chápal jsem to všechno, jeho truchlivou situaci jsem vyciťoval, lépe ji nemohl jistě nikdo vystihnout. Na ty jeho oči, když počal koktat, nezapomenu. Zírala z nich hrůza, úděs, zřejmě mluvily: „Dorazte mne!“ Mít revolver, byl bych mu tenkrát tu přátelskou službu prokázal.

Zajisté že všichni političtí řečníci mně dají za pravdu, ovšem ti, kterým se podařilo někdy krásně v řeči se zarazit.

To jest strašného něco, taková politická řečnická dementia náhlá.

Můj známý zažil též něco podobného. Vykládal na schůzi státoprávníků svůj poměr ku Hradčanům. Jak se on dívá na Hradčany a na královský hrad a najednou se zarazil, vytřeštil oči a umlkl. Pak oči přimhouřil a mlčel dál po hroznou dobu a po tom trapném intervalu teprve zase mluvil, začínaje slovem avšak.

Vysvětloval to tak, že náhle v proudu řeči nemohl si vzpomenout na slůvko avšak. Ten hrozný zápas s vybavením toho slůvka, kterého nutně potřeboval, způsobil náhle, že nejen to slůvko mu zmizelo z paměti, ale vůbec vše a jen že mu v té trapné chvíli napadalo: „Kdybych tak seděl doma na pohovce a kouřil a pil kávu.“

A posluchači? Ti čekali, co zatím velkolepého si nevymyslí řečník v té přestávce a konečně slyšeli to krásné slovo avšak.

A to je právě jedno ze slůvek, kterých řečníci používají k zahájení řečnického obratu.

Slyšel jsem to slůvko bezpočtukráte. Jednou ve spojitosti s touto krásnou větou: „Oni myslí, že se dáme, avšak my se nedáme.“

Chtěl to říct co nejsilněji.

Co říkáte této větě: „Alébrž právě proto, poněvadž přece ovšem vůbec vláda...“

Dál to komisař už nemohl snést a schůzi rozpustil. Někteří policejní komisaři jsou v tomto ohledu velice nervózní.

Pamatuji se na výborného řečníka, který pohrával si s vládním zástupcem. Řekl: A nyní nám nezbývá nic jiného než prohlásit, že my to všechno roz... Zamlčel se, zatímco shromáždění radostí dupalo a tleskalo.

Zástupce vlády už vstal, když řečník pokračoval: „Rozumným způsobem uvážíme.“

Nejzajímavější je však sledovat stenografické protokoly řečí, pronesených v poslanecké sněmovně. Vybral jsem několik takových pěkných ukázek, jak člověk se najednou může zapovídat a pak řekne vše, co mu slina přinese na jazyk.

„Slavná sněmovno: Ad vocem přivezení do Rakous dobytka holandského prohlašuji, že živ dlouho mezi holandským dobytkem, musím atd....“

„Mně není naprosto jedno, postaví-li se ministerský předseda na hlavu, tím nezíská jistě větší vážnosti.“ A jeden český poslanec, již zemřel, zvolal ve své řeči: „A proto ať Němci pamatují na naše české přísloví: Kdo jinému jámu kopá, ten si ucho utrhne!“

Mluvilo se o splavnění Visly. Otázka vodocestná, a jeden český poslanec zvolal v rozčilení: „A my žádáme, aby vláda postarala se u nás o splavnění Vislv z Prahy až na Budějovice!“

A jak se vládě povoluje všechno, o tom mluví tento úryvek z řeči jednoho opozičníka: „Ačkoliv jsem zásadně proti povolení těchto daní, musím prohlásit, že proti tomuto návrhu vládnímu nic nemám a to z těchto důvodů...“