O rafinovanosti zločinců

 

 

Kde jsou ty časy, kdy vyskytovaly se opravdu romantické postavy lupičů a loupežníků. Abellino, velký bandita, o kterém napsal roku 1804 německý spisovatel Zschokke rozsáhlý román, Rinaldo Rinaldini, Maretto, Španěl Escarra, to byly postavy, které ve století osmnáctém a na počátku století devatenáctého právě svým romantickým vystupováním, zakukleni v pláštích a se škraboškami, obíraly formanské vozy a kupce, táhnoucí po zemských silnicích.

Velkou naivností možno nazvati, jak si počínali lupiči právě v dobách romantismu. Za takového Abellina by se rozhodně styděl moderní lupič, používající nejrafinovanějších prostředků a pomůcek, aby provedl promyšlený plán do všech podrobností.

Postava Babinského nebo Róži Šándora, s kterýmiž jmény spojena jest též historie Bambasových krváků, vyhlíží smutně oproti známým lupičům moderní doby, kteří vyzbrojeni všemi vymoženostmi moderní techniky s takovou rafinovaností si počínají, že služba policejní na oddělení bezpečnostním jest vskutku neobyčejně ztížena.

Lupiči z dob romantiky byli přece jen komičtí chlapíci. Předně strojili se tak, že každý hned na první pohled poznal, že jsou to loupežníci. Jejich pistole byly jen na jednu ránu. Manipulovali někdy více strachem svých obětí, než snad násilnostmi. Jindy opět byli velmi násilnými, svazovali své oběti a nijak nezahlazovali své stopy.

Macfarský loupežník Róža Šándor, působící v lese Bakoňském a ve třech komitátech ve stolici Železné, Šoproňské a u jezera Blatenského, kdykoliv někoho přepadl se svými přáteli, připíchl mu na záda cedulku s nápisem: „Přepaden Jožou Sándorem.“ A náš Babinský oznamoval vždy přepadeným: „Řekněte, že jste mluvili s Babinským.“

To bylo jistě neopatrné, tak veřejně prozrazovat své inkognito. Dnešní moderní lupič by to daleko nepřivedl, kdyby se při každém případě ohlásil jménem. Dnes často ani nevíme, čemu máme se v mnohých případech obdivovat, zda vyspělosti kriminální policie, či rafinovanosti zločinců. Snad tenkrát, kdy žili loupežníci, byly ony staré dobré časy a policie nechtěla se míchat do nepříjemných záležitostí, jisto však je, že dnes moderní policie snaží se býti, jak přirozeno, ještě rafinovanější, než moderní lupič. Mezi bezpečnostními orgány a rafinovaností zločinců panuje napínavý zápas.

Vyškolený policejní úředník snaží se odkrýt stopy lupičů, neboť dnes, pravý opak to dob minulých, kdy slavní lupiči svých stop nezahlazovali v touze po slávě, aby každý věděl, že oni to byli, moderní zločinec snaží se stopy buď úplně zahladit, nebo uměle vyrobit špatnou stopu.

To jsou ty stopy, které nikam nevedou, toť situace pro bezpečnostní orgány horší první, kdy byly na místě činu stopy zahlazeny.

Moderní lupič nezahaluje se také komicky v plášť starých raubířů, chodí co nejelegantněji, staly se případy, že dlouho hledaný lupič hrával ve společnosti den co den karty s vrchním policejním komisařem, který po něm pátral a půjčoval dokonce panu komisaři peníze do karet.

Vyškolený mezinárodní lupič nepoužívá dnes ani mezinárodní zlodějské hantýrky. Neříká kupříkladu: „To bylo pěkné meramme“ (to byl pěkný podvod), „nejsem přece matto“ (pitomý), ani u přítomnosti nějaké podezřelé osoby nevolá na svého druha: „Medabber!“ (mlč). Kdyby takhle začal mluvit, na první slovo by se prozradil, že patří ku ctitelům řeckého pánbíčka Herma, ochránce zlodějů, podvodníků a lupičů.

Policie má totiž zhotoveny celé slovníky mezinárodní zlodějské hantýrky a přijde doba, že policejní úředníci budou lépe rozumět té hantýrce, než mezinárodní lupič.

Všechna policejní ředitelství světových míst zařídila pravé odborné školy pro detektivy a své úředníky, z kriminalistiky se stala pravá věda. Policejní muzea, ústavy pro daktyloskopii, archívy s alby zločinců poukazují nejen na to, že zločinnosti přibývá, ale že společnost snaží se větší měrou než dříve učiniti preventivní opatření vůči zločincům.

Poslední dobou byly v Praze páchány smělé útoky na nedobytné pokladny. Více pokladen v různých závodech bylo vyloupeno a lupiči počínali si dle policejního raportu velmi rafinovaně. Nebyli rozhodně nováčky ve svém oboru. Pracovali přesně a v rukavičkách, aby nezanechali někde otisky svých prstů.

Šlo tu o odborníky ve vloupání se do pokladen, neboť lupičské řemeslo dělí se na odborníky i neodborníky, jako každé zaměstnání. A každý lupič, má-li mít nějaký úspěch (aspoň na nějaký čas, než vymění svobodu s menšími zamřížovanými pokojíky), musí hledět specializovat se. Tak máme lupiče hotelové, lupiče pracující čistě jen na půdách, jiní opět vloupají se jedině do bytů, jichž nájemníci sídlí na letním bytě, ale nejlákavější pro zločince jest přece vloupání se do „nedobytné“ pokladny. Nedobytné psáno schválně v uvozovkách, neboť dnes vlastně žádná pokladna doopravdy nedobytnou není při rafinovanosti pánů lupičů.

Prohlíží-li dnes člověk v policejním muzeu pražském prosté pilky, železné páky a dláta, kterými se chtěli někteří naivní lupiči dostat do ocelových pokladen a vidí-li pak v jiném policejním muzeu v cizině velmi složité přístroje k rozřezání ocelových plášťů, tu teprv vidí ten pokrok, jakého dostoupila rafinovanost zločinců.

Žádná dláta, ale jak vidět na vyobrazení, komplikovaný přístroj. V jednom válci má lupič stlačený acetylén a v druhém stlačený kyslík, touto zapálenou třaskavou směsí vzniklého plynu, smíchá-li se acetylén s kyslíkem, možno za pár minut vyříznout nejsilnější ocelové pláště v pokladnách.

Plamen této plynové směsi vyvozuje totiž takový žár, že ocel taje při doteku s tím plamenem jako vosk. Moderní technické znalosti upravily tu cestu zločincům. Otvorem tak vyříznutým pohodlně lze ovšem vybrat obsah pokladny.

Místo železných pák, kterými snažili se kdysi pokladny vypáčit, pracuje moderní lupič s třaskavinami. Diamantovým nebozezem vyvrtá otvory v pokladně a nalije nitroglycerín do pokladny. Pak elektrickým proudem, vzdálen v bezpečí, přivede nitroglycerín k výbuchu. Ovšemže toho způsobu užívají lupiči jen v pancéřových sklepeních velkých bank nebo někde venku, ve volné přírodě, kam dopravili ukradenou pokladnu do úkrytu.

Přístroje ty reprezentují samy hezkou sumu. Chudobný lupič by si nemohl dovolit takového luxusu. Kupříkladu přístroj na tavení ocelových plášťů stojí s celým zařízením našich 1400 korun. Anglická firma, která je vyráběla, je však dnes už také za mřížemi.

Rafinovanost zločinců jde však do všech detailů. Kaučukovými rukavicemi zabraňují, aby otisky svých prstů zanechali na předmětech. Zhotovují pomocí korku falešné otisky. Zanechávají na místě činu předměty, které nenosili, například nějakou kravatu, kterou napustí zvláštní látkou, aby policejní pes, přivedený k jich vypátrání, ztratil čich a byl uveden na nepravou stopu.

Nelze upřít, že při dnešní rafinovanosti zločinců jest služba bezpečnostní velmi ztížena. Ale pátrání po zločincích děje se zcela jinak, než jak to popisují detektivní novely. V některém příštím čísle uveřejním některé systémy, které slouží ku zjištění zločinců různého druhu. Bude to kapitola jistě velice zajímavá, ale upozorňuji předem, že nelze určitý případ vztahovat na všechny a že tedy nelze zjišťovat typické zločiny dle nějakého receptu. Zejména však, výslovně řečeno, nesmí se detektiv nikdy spoléhat na náhodu.