O sobeckosti vědy

 

 

Pozoroval jsem nedávno skupinu živě gestikulujících studujících lékařství. Ve všech těch pohybech i v přízvuku hlasu bylo znáti neobyčejné rozčilení. Příčina toho byla ta, že nemohli již po dva dny za sebou konati zkoušku z anatomie, poněvadž nebylo mrtvoly v pitevně. Tak jim to každý den hlásil věčně rozšafný sluha anatomického ústavu s dodatkem: „Inu, pánové, to je smůla, v létě nám v nemocnicích nikdo nechce umřít.“ A skutečně v létě tolik lidí neumírá, jakási blahovůle osudu vznáší se nad c. k. Všeobecnou nemocnicí v Praze. Takhle v zimě nebo na podzim, kdy chudý člověk spíš se nastydne, řádí smrt v rozlehlých sálech nemocnice na nejposlednějším oddělení mnohem neúprosněji než za slunných dnů letní doby.

Tedy pro pány studující lékařství nebylo mrtvoly. Věda lékařská jest rozhodně trochu sobecká. Nemyslím snad to všeobecně. My dobře známe ony nesmírné zásluhy lékařství pro lidstvo, které trpí. (Ovšem z vědy lékařské a z těch moderních samaritánů vyjati jsou mnozí vojenští lékaři.)

Ona sháňka po mrtvole předvádí však před naše zraky poslední tragedii chudého člověka. Projděte anatomickým museem, jděte po chodbách, kde jsou skříně s anatomickými preparáty, a tu ze všech stran dívají se na vás lebky, kostry, žaludky, plíce, mozky a jiné preparáty, naložené v lihu. Komu patřily? Málokdo z těch, kteří každodenně za účelem vědeckým chodí kolem těchto zbytků svých spoluobčanů, zamyslí se nad takovým preparátem lidských plic, prožraných tuberkulosou. V zájmu vědy samé, v tom nesmírném chaosu vědeckých pouček, uniká všelidský názor na utrpení synů práce.

Tyto všecky preparáty z lidských těl, nežli dostaly se sem do skleněných velkých lahví a než na nich připevněny byly tabulky: Mozek šedesátiletého muže a pod., také byly kdysi živoucími orgány lidí, kteří také chodili, dýchali a myslili. Jen jeden osud všichni měli společný: zmírali v nemocnici, chudí, opuštění, a na úmrtním lístku nebylo udáno, odkud jsou.

Když za podzimních a zimních chladných nocí nalezne policejní stráž za periferií města zkřehlého tuláka, jeví společnost pro poslední chvilky toho chuďasa neobyčejný zájem. Odvezou ho do nemocnice. Po celý život nikdo mu pomocné ruky nepodal, věznice, soudy, hnanecké stanice, ty všechny instituce nakládaly s ním jako s vyvrhelem. Až nyní přišla jeho slavná chvíle, zejména trpí-li nějakou zajímavou nemocí nebo zrůdností svých orgánů. Každý na něho pohlíží laskavě, neboť ten muž má např. třináct žeber nebo srdce na pravé straně. V jeho posledních chvílích po rentgenování váží si ho celá nemocnice. I profesoři z jiných klinik věnují mu větší pozornost, než kdyby měl dvanáct žeber nebo srdce na levé straně. Přicházejí k jeho posteli s příjemným úsměvem, tak se nikdo v celém životě na něho nesmál, poklepávají mu přátelsky na rameno a říkají: ,,Nu, kamaráde, není tak zle, za chvilku budete běhat.“ A v té velké slávě odváží ho konečně sluha z nemocnice v truhle na malém vozíku do anatomického ústavu nebo patologického ke konservování do lihu. Nebo z něho udělá se jiný preparát.

Věda jest přece jen trochu sobecká. Má-li takový případ německý anatomický ústav, v českém anatomickém ústavu panuje smutek. Proč zemřel právě na německé klinice? V opačném případě panuje roztrpčení v kruzích německých anatomů a patologů. A opět se nikdo neptá po osudech onoho člověka, který ocitl se v čistém prádle, na měkkém lůžku, ponejprv za svého života, aby tam také umřel. Z živoucího tvora stal se rázem, kdy jeho srdce navždy se zastavilo, pouhý předmět. A kdyby ještě teď mohl slyšet tu velkou chválu o své osobě v pitevním sále, když lékař s vykasanými rukávy vzkřikne: „Pánové, toť krásný exemplář rakoviny, něco tak pěkně instruktivního málokdy uvidíte!“

A opět přitom nikdo nevzpomíná, že onu krásnou rakovinu střev získal špatnou výživou v polévkových dobročinných ústavech a nyní zde v pitevně ta báječná rakovina leží na mramorovém stole a oči všech přítomných, kteří pokuřují viržinku, láskyplně á s nadšením hledí na čistě vypranou hmotu, kterou dřív po dlouhou řadu let nosil v sobě člověk, kterého společnost štvala z místa na místo bez oddechu, muž bez domova ...

A proto bývá snad tolik smutno v pitevně, když tam není mrtvoly nějakého chuďasa, neboť boháče nenakládají do lihu ...