O spletené rosničce

 

 

Mládí rosniček bývá neveselé. Zprvu jako pulci musí čekat, zdali je nějaký žravý vodní tvor nespolkne, kluci chytají je jako pulce jiných žab do skleniček a myslí, že jsou to ryby. Poučeni doma, že jsou to zárodky žab, vylejí to všechno do vodovodů nebo ještě hůře jinam.

A když konečně se přece jedna z těch rosniček v zárodku zachrání, myslí o ní lidi, že jim musí prorokovat povětrnost. Taková rosnička se namáhá, leze po žebříku jak může a sklízí jen nevděk.

Historie této rosničky musí vzbudit jisté politování s těmi roztomilými zelenými tvory.

*

Malinká rosnička, o které jest řeč, ztratila otce i matku. Otce chytli lidi, když byla ještě pulcem, a matku spolkla užovka ve vlhké trávě blíže lesní tůně. Otce tedy odvedli do otroctví, a jak se tak mezi žábami povídalo, zejména řekl to malé rosničce veliký skokan, její tatínek musí prý lézt po žebříku.

Pak přišla, přiskákala, malinká, nezkušená, k vodě. Žáby, které kvákaly, větší a jiného politického přesvědčení, byly rozrušeny. Co chce zde rosnička? Vždyť má žít na stromech, co chce u vody? Umí vůbec kvákat? Měli tam však takového starého žabáka. Ten, pln rytířskosti (měl rád malé žabky), ihned se jí ujal. Je pravda, řekl v rákosí, že rosničky nežijí někde ve vodě u rybníka a že lezou po stromech, ale proč by se nemohla tahle maličká od toho emancipovat. Proč by nesměla odvrhnout staré předsudky? Musí zrovna lézt po stromech a blbě vyvalovat oči a čekat, až jí moucha usedne na nos, a pak ji spolknout? Nebylo by lepší udělat z ní renegáta? Ať žije s nimi, ať s nimi v noci kváká, čím jich bude víc, tím bude mít z jejich zpěvu větší zlost ten starý pensista ve vile u rybníka, který nespí celou noc, když se dají do koncertu, a pak přijde a hází kamení do vody.

A tak malá rosnička místo na stromech žila u vody.

Bohužel, zpívala falešně. Jedna stará paní žába vzala si stranou do rákosí několik svých známých paniček-žab a řekla k nim důvěrně: „Ta zelená rosnička je vyložený pitomec. Všimly jste si, že bere falešně tóny. Zpívat vůbec neumí. Někdy se posadí a pak otevře ústa a spustí ,kvá’, dál to nedotáhne. Předešle vylezla z vody, když pršelo, a šla v dešti na procházku s tím mladým ropušákem, který na ni čeká den co den. Neumí ani skákat dobře, zdá se, že voda ji mrzí. Když prší, tak leze z vody, poněvadž ten ropušák, ten ničema, na ni vždy čeká. Pak lezou spolu po stromech. Jeho matka si už mně na to stěžovala. Copak někdy ropuchy lezou po stromech?“

Na ubohou rosničku čekaly tedy smutné dny. Šuškaly si žáby mezi sebou, až konečně jednoho dne, když se dostavila do zpěváckého sboru a vzala zas falešně ,kvák!’, řekl jí to nejstarší člen sboru: „Víte, slečno, seberte svých pět švestek a hleďte zmizet. Takhle to už dál nejde. To přestává všechno! Říká se o vás, že jste se zapomněla s tím ropušákem.“

Zdrceně odskákala rosnička, pršela, jen se lilo, ale ona skákala dál, až konečně vylezla na jeden keř a tam, zatím co déšť pral do listí, na samém vrcholku vystavena perným kapkám, táhle zvolala: „Kvák!“ Byl to výkřik zklamání, bolu, žalosti a nepochopení.

Pak slunce vysvítilo a počalo ji pálit. Nebyla zvyklou na ten žár, poněvadž žila teď stále v mokru, bylo jí to nepříjemné a zalezla do studeného mechu, když se ještě podívala na tu nepříjemnou čistou modrou oblohu, která sálala žárem.

Tak ji našel muž, který chytal rosničky a uváděl je do otroctví. Zprvu myslela, že jí uřeže stehýnka, jak si o tom skokani vykládali u vody. Dobromyslně natáhla tedy nohy, ale proti všemu nadání ocitla se v láhvi s mechem. Zalezla do mechu, když vtom slyšela hlas shora: „Co děláš v mechu, vždyť je krásně, to máš být nahoře.“ Podívala se nahoru a viděla sedět pod organtýnovým příklopem jinou, velkou rosničku a vedle ní zas jinou, ještě starší, která zvolala: „Ty pitomče, připrav se na všechno, vždyť máš prorokovat povětrnost.“ Slyšela pak hlas druhé: „Nech ji, hlupáka, ona ani neví, že když je pěkně, že má lézt nahoru.“

„Když bude pršet, tak uvidíš, že schválně poleze ven,“ říkala ta starší.

Počala tedy lézt nahoru. Pršelo a obě dvě lezly po láhvi dolů. Když byly v mechu, slyšela, jak na ni volají: „Co nelezeš dolů, vždyť prší?“ „Co mám dělat?“ úzkostlivě vyhrkla rosnička, „vždyť před chvílí jsem měla lézt nahoru?“

„Je to kus idiota,“ zasýkla starší, „nechrne ji, však ji brzo vyhodí.“

Nevyhodil ji sice ten muž, který je chytil, ale prstem srazil ji do mechu, přičemž zabručel: „Lezeš dolů, což nevidíš, že prší?“

Zůstala ležet v mechu a slunce opět svítilo. Podívala se nahoru. Obě její starší družky seděly zas nahoře.

Spletená rosnička řekla k sobě: „Z tohoto jsem už opravdu vrták. Proč dají na sebe pražit slunce, když zde ve vlhkém mechu je tak pěkný chládek.“

Ale již slyšela hlas obou: „Lez nahoru, což nevidíš, že slunce zas svítí? Z tebe bude mizerný prorok povětrnosti.“ Ani se nehnula. „Ta potvora stávkuje,“ říkaly obě dvě a lezly dolů, poněvadž zas začalo pršet.

Spletená rosnička, jakmile slyšela kapky deště, lezla zas nahoru.

„Ta holka nemá budoucnost,“ slyšela zdola z mechu.

A neměla. Když přišla do místa, tu lezla nahoru, jen když kropili květiny. Když slunce svítilo, tak byla v mechu. Jednoho dne podařilo se jí utéci ze sklenice se žebříčkem. Skočila z okna dolů do zahrady. Pršelo, jen se lilo, a tu vylezla radostně na nejvyšší větev lípy a vysoko nad celým okolím v lijáku ozvalo se její svobodné: „Kvák!“