O tom, jak přednáší nám instruktor střílení feldvébl Hlawatti

 

 

Letošním školním rokem, jak nám pan ředitel hned po Veni sancte oznámil, učební osnova středoškolská doznala podstatné změny zavedením nového předmětu vyučovacího: cvičení ve střelbě. Pan ministr Aehrenthal již před prázdninami tušil, že v delegacích v listopadu bude musit říci, že stojíme před možností války na kolik stran. V delegacích pak to řekl a mimo delegace se snažil, aby válečná moc našeho státu byla pokud možno největší. Logicky uvažuje o obrovské návštěvě středních škol, pomyslil si, tam že by pro něj něco mohlo býti. Sám si pochválil nápad ten a zavedl s kolegou Stürgkhem na středních školách cvičení ve střelbě. Sobotní odpůldny, které až dosud bývaly volné, zasvěceny jsou od letoška bohu Marsu: chodíme si hrát do Kobylis na vojáky. Buďto střílíme, nebo posloucháme přednášky našeho instruktora feldvébla Hlawattiho. Mají nám sice přednášet oficíři, ti myslí ale, že by si s námi zadávali, a tak nás uvázali na krk starému félákovi, jehož přednášky, věrně dle svých poznámek, ve stručném výtahu tu předkládám:

SLOŽENI VOJÁKA

Hodina první

Voják skládá se z muže a rystuňku, kterážto část je na něm nejhlavnější, a proto nejdražší. Muž má pro nás vert asi šest korun, které my neplatíme, které zaplatí poplatnictvo, aby jeho zájmy byly chráněny, jak výslovně v našich učebnicích je psáno. Rystuňk stojí více než šest korun a bére se z erárních magacínů, které jsou při každé kompanii. -
K tomuto rystuňku patří zvláště: košile, bílé kalhoty, fuslapny, boty, kalhoty, blůza a čepice. Ty propůjčujeme jen opravdovským vojákům. Vám
jich půjčiti nemůžeme, jednak proto, že opravdickými vojáky nejste, jednak proto, že poplatnictvo na vás, žel bohu, dosud šest korun neplatí. Doufejme však, že i civil přijde jednou k rozumu a šest korun i na vás obětuje. Půjčujeme-li vám zdarma kvér a munici, máte toho dost, abyste uznali obětavost a kavalírství státu.
To jsem ale zašel na nebenweg. Musíme se držet toho hlavního. Sie, Kerl, tam vzadu, co se řehníte - - ech! pardon! pánové, zapomenul jsem se ... Tedy k rystuňku patří dále: kvér s bajonetem a šajdou, tornistra, tele, jak hloupí civilisté říkají, dvě patrontašky a ýbršvunk čili řemen kolem těla anebo lajbrýmen.
Už zvoní!.. . Himlhergotkrucifixlaustibidornine! Člověk sotva začne a ten elefant školník už zvoní. Máme látky moc a hodin málo ... mělo by to býti obráceně. Pro naše vyučování celý týden a pro ty ostatní neužitečné pitomosti, kterými vás druzí páni kolegové-profesoři souží, sobotní odpůldny.
Tak za týden na shledanou!

SLOŽENI VOJÁKA, ČÁST DRUHÁ

Hodina druhá

Muž a rystuňk dohromady složen a řádně sešněrován tvoří regruta, z kterého ausbilduňkem, čili po česku vycvičením, stane se voják, jehož hlavní věcí je, aby dovedl dobře střílet. Poněvadž jsme se přesvědčili, že většina vojáků se to řádně nenaučí ani za tři roky, zavedli jsme vám to do škol.
K střílení je nutno míti za 1. kvér, za 2. munici a za 3. buďto šajbu, anebo nějaký cíl vůbec.
Kvér. Kvér skládá se z osmi částí: lauf, aufsac, fršlús, kästen mit dem cubringer, šaft mit dem óbršaft, garnitura, bajonet se šajdou a konečně z rekvisit.
Vy ramenatej tam vzadu, co se smějete tak pitomě? Snad tomu dokonce nerozumíte? A vykládám to tak, že i sedmidenní tele by tomu rozumělo a ještě je to moc pro vaše pitomé vody v lebkách. Morgen zum Rapport! ... e, e, e, vždyť se už zas zapomínám, vždyť nejsem v cuku u pitomejch remund rekrutskejch, alébrž ve škole mezi vzdělanými mladými pány ...
Co chcete vy tam v rohu?
„Prosím, já si půjdu stěžovat k panu řediteli na tón vaší mluvy.“
Cože? Stěžovat? A to se podívejme! Předně: 1. říká se poslušně prosím a za 2. pan ředitel pro vás v tomto okamžiku neplatí, poněvadž jste podřízen, pokud se vojenské stránky škol týče, vojenskému trestnímu řádu. Abtreten!
A nezdržujte zbytečně!
Lauf skládá se z borunku a vlastního laufu. Borunek je díra a lauf je ocel, která kolem té díry je. Na laufu je khorn pro míření. Patrony se strkají do einlágy, což je díra v gehajze, zavře se fršlús a spustí se cynkl. Ten prorazí kapsli, zapálí prach a vyžene gešós, kulku, jak se česky říká, laufem ven. To je celý ten zázrak! Já vím, že vy tomu nerozumíte, ale nemohu si pomoci. Já přece za to nemůžu, že v češtině nejsou slova, kterými bych vám to vyložil srozumitelněji. Ale vy ostatně tomu ani rozumět nemusíte, jen když budete dobře střílet! Jak se to dělá, to se vám ukáže, kdo to nedovede, bude zavřenej, až bude hrát duhovýma barvama.
Habt Acht! Abtreten!
Proč se nehýbáte? Bože, to je trápení s touhle čeládkou! Řeknu-li „hapták!“, tak vstanete, ani se nehnete, řeknu-li „abtreten!“, tak si můžete jít ...
So ajne švajneraj! Z každého chlapa ten cibil smrdí na sto kroků!

VERHALTEN AUF DEM ELEMENTARSCHIESS PLATZ

Hodina třetí

Pod slovy „frhalten auf dem elementáršísplac“ rozumíme chování na šísplace, kde se střílí. Budete ležet na štondech, kvér si opřete o kus dřeva a budete koukat, aby šajba, na kterou míříte, khorn a aufsac byly v jedné linii. A když to tak zcílujete, tak stáhnete cyngl. Ten se musí stahovat pomalu, aby se trefilo, poněvadž ranami, které jdou vedle, okrádá se erár.
Kvér má v ruce jen ten, kdo střílí. Ostatní jej mají pověšenej u Standů. Ti, co nestřílí, mohou si dělat, co chtějí. Můžou kouřit, můžou se smát, zpívat můžou - ba i do kantýny si mohou zaskočit. Ovšem, jak rozumí se u vzdělaných mladých pánů samo sebou, je slušností při takové příležitosti pány poddůstojníky, kteří vám za instruktory budou přiděleni, pohostiti.
Více z theorie vám prozatím říkat nebudu. Dle našeho názoru je každé obtěžování mozku zbytečností, hlavní věcí je praxe.
A tu poznáte od dneška za týden na šísplace v Kobylisích.
Tak a abtreten! ...