Obecní hospodářství

Scéna z pražské radnice

 

Dobrý den, milý příteli.

Přítel pomalu se probouzí a protírá si oči: „Ach, již jste se vrátil z ciziny, to je zajímavé. Já tady spím. Měli jsme včera banket, jdu přímo z banketu sem na radnici. Domů se mně nechtělo. Manželka vždy dělá rámus a považte si, předešle, po posledním banketu, mně řekla, neptejte se co. Což jsem nějaký špatný chlap, když se vrátím s cylindrem, kterému schází dýnko? Jak jsem ho sundal s hlavy, počali se z něho sypat raci. Bůh ví, kdo mně je tam strčil, ale když cylindr nemá dýnko, tak se tomu nemusí taková dobrá duše tolik divit. Ale na mou duši, včera jsem se dobře nenajedl. Jím, pravda, dost jím, abych tak řekl, pořád, ale cítím hlad, stále hlad, to je hrozné. Oposice říká, že se ubanketím, já se ale neubanketím, při nejlepší vůli se neubanketím, nejde to. Ostatní to také říkají. Cpeme se pořád, ale není to nic platné. Teď se mně zas zdálo, že jsem na banketu a jím polévku s račími vandličkami. Považte si, pane kolego, že v mém talíři plovalo ocásků z pětadvaceti raků, pak jsem snědl tři topinky se šunkou, na to nadívanou štiku a tři pstruhy vařené ve víně a půl bažanta s lanýži, beránka s paprikou a zadělávaného kamzíka s hnědou omáčkou a pečenou kýtu z divokého kance a plumpudding. A co jsem toho vypil. Sherry, malaga, madeira, šampaňské i rýnské víno ... A když se probudím, mám hlad, mám strašný hlad. Jak jste se ráčil mít na kongresu zadlužených měst?“

„Až na toho krocana se sardelovou omáčkou s kyselou smetanou to ještě ušlo. Celkem jsme měli čtyřiadvacet banketů se 260 chody. Považte si, některý den i tři bankety! Jeden ráno, druhý odpůldne, třetí večer. Praskl nám tam jeden kolega po dušených kvíčalách. Jinak byl průběh celého kongresu velice plodný. Usnesli jsme se, že se budem dlužit dál. U nás na příklad budeme stavět pyramidu.“

„Jak to, pyramidu?“

„Inu zcela obyčejnou pyramidu, jako stavěli ve starém Egyptě, jenže větší, abychom déle vydrželi se vypůjčovat. Pak ji po vystavění zbouráme, abychom mohli zas dál z poplatnictva tahat peníze. Copak dělá ta pakáž?“

„Reptá, pane kolego.“

„Vykašleme se na ně. Apropos, ještě nic neprasklo?“

„Bohudíky, nic velkého, jen samé maličkosti vylezly ven, co jste ráčil být na kongresu zadlužených měst. Dohromady to nedělá ani 100 000 K. Prý jsme něco koupili, pak zas prodali, zas koupili nazpět a zas prodali, koupili, prodali, taková nějaká věčná pohádka. Ztráta 100 000 K a pan obecní starší, víte, ten šilhavý, že vydělal těch 100 000 K. Tak když to prasklo, skočil nám do vodovodu a my byli nuceni dát celý vodovod rozbourat, poněvadž nám zacpal roury.“

„Jiného není nic nového?“

„Zcela nic, než že bouráme Prašnou bránu.“

,,K čemu to, potřebujete peníze?“

„Usnesli jsme se vystavit místo ní representační bránu. Myslím, že ji postavíme na Letné. Materiál získáme lacino. Rozbouráme radnici.“

,,Co je s poměry v chudobinci?“

„Všechno v pořádku. Jen se stala nepatrná příhoda. Spadly tam stropy.“

„A co je s ošetřovanci?“

„Bůh se nad nimi smiloval a povolal je k sobě.“

„Vyložili jste k veřejnému nahlédnutí účty z obecního hospodářství za minulý rok?“

„Vyložili.“

„Pro Ježíše Krista, viděl je někdo?“

„Vedral se tam jeden člověk, prohlíží je, okukuje a najednou se kácí, kácí. Chvála bohu, byla to mrtvička. Tak jsme místnost uzamkli, aby se podobné případy nemohly opakovat. Je to jako s kanalisací, všechno je v pořádku. Aby nikdo nemohl si na kanalisaci naši stěžovat, prodali jsme všechny kanály jednomu americkému podivínovi, který sbírá zvláštnosti, a za stržené peníze koupili jsme pro členy městského sboru ostrostřeleckého čisté nové rukavice. Zbytek připadl pokladně chudých. A tu se nám stal zajímavý případ. Pokladna zmizela a jen ti chudí zůstali. Jak to přišlo, nikdo neví, ale je to velmi zajímavé. Ono by bylo všechno v pořádku, kdyby nás nestíhala smůla. Jinak jde všechno hladce. Metaře jsme zavřeli do Fišpanky, poněvadž chtějí mít přidáno o 10 haléřů denně, zatím budou mést ulice lidé z donucovací pracovny, nedodá to, pravda, ozdoby velkoměstu, ale když ti metaři nechtějí dělat dobrotu.“

„Prosím vás, milý příteli, jen nemluvte o metení, víte, že o tom nerad slyším mluvit. Řekněte mně raději, nerozmnožují se příliš diurnisti u magistrátu?“

„Ba naopak. Usmyslili si, že umřou hlady. Přišli jako obyčejně do úřadu a jeden po druhém dal hlavu na stůl a vícekrát se neprobudili. Podobné štěstí měli jsme s obecními zřízenci. Prodali jsme je pak velice výhodně do továrny na kosti a kůže. Peníze jsme věnovali na novou opravu orloje.“

„Zas už ten orloj.“

„Také se tomu divím, jen jsme ho trochu postříkali vodou, už nám zrezavěl. Tak jsme ho opravili a pak nám napadlo postříkat ho znovu. Stálo to už přes třicet tisíc. Ale přišel do dobrých rukou, a to je hlavní. Ale teď půjdeme na banket.“

„Na jaký banket?“

„Už jste zapomněl? Na banket na oslavu třístého banketu za poslední tři roky a bude tam vedle místodržitele něco, co rád jíte. Dušené sluky se šparglem a želva s citrónovou omáčkou.“

„Máte pravdu. Za svého působení pro obec snědl jsem toho už za 20 000 korun. Pojďme, milý příteli.“

Odcházejí s blahým pocitem, že když je sluka se šparglem a želva s citrónovou omáčkou, že je v obci vše v pořádku.