Oběť třídní loterie

 

 

Kdyby byl snad měl pan Kosaudula nepřátel, bylo by zcela možné a do jisté míry oprávněné to, co se stalo. Kdosi totiž o něm rozhlásil, že vyhrál v třídní loterii hlavní výhru 700.000 korun.

Pana Kosauduly se to velmi nemile dotklo. Předně, poněvadž nevyhrál ani dvě koruny a za druhé, poněvadž neměl žádných nepřátel. Žil s každým v míru a bylo to opravdu ošklivé, že si tohle někdo na něj vymyslil. Důsledky byly strašlivé.

První srážka odehrála se v bytě jeho nevěsty. Uvítali ho tam s čokoládou a jeho budoucí tchán sotva se držel na nohou, dílem z radosti, dílem díky též dvěma lahvím vína, které vypil vzhledem k té slavné události.

Nežli se mohl pan Kosaudula vzpamatovat, rozvinula celá rodina před ním nový názor na nový život, který povedou. Pan Podbabáček, jeho tchán, věděl již o krásné parcele a křičel, že tam budou pěstovat stříbrné králíky.

Marie, ta skromná Marie, počala blábolit cosi o automobilu a o tom, že bude pašovat bruselské krajky.

Paní Podbabáčková vzala překvapeného pana Kosaudulu stranou a žádala ho, aby jí koupil velkoobchod se střížním zbožím.

Současně mu nenápadně vtiskl Karel, patnáctiletý realista, do ruky lístek, na kterém stálo: „Kupte mně, prosím, motocykl. Již jsem si jeden vyhlídl.“

Pana Kosaudulu napadlo, že nedávno četl, jak se zčistajasna někde ve Švýcařích zbláznila beze všeho důvodu jedna rodina a počal couvat ke dveřím nuceně se usmívaje, přičemž volal: „Všechno vám koupím, upokojte se, dostanete všechno.“

Podařilo se mu za radostných výkřiků dostati se ke dveřím, bleskurychle vytáhl ze zámku klíč, zamkl nešťastnou rodinu na dva západy a běžel pro ochrannou stanici, kde mu řekli, že to bude asi buď paranoia precox, nebo slavomam a vypravili se tam s oddělením hasičů a se svěracími kazajkami.

Museli jednoho člena rodiny po druhém po zuřivém zápasu vytáhnout oknem a snést po žebříku dolů, přičemž řval každý z nich zoufale: „Vyhrál 700.000 korun. Chci pěstovat stříbřité králíky!“

„Já chci mít velkoobchod se střižním zbožím.“

„Už jsem si vyhlédl motocykl.“

„Budu pašovat bruselské krajky.“

A tak se počalo vypravovat o panu Kosaudulovi, že dal, když vyhrál 700.000 korun, zavřít celou rodinu své snoubenky do blázince, aby si ji nemusel vzít, když se, stal boháčem.

Dověděl se o tom od domovníka, když se vracel po půlnoci domů. Dal mu, jako obyčejně dával předtím od otevření, dvacetihaléř a slyšel zřetelné zabručení: „Špíno!“ Ohradil se proti tomu, že dal mu přece dvacetihaléř a nikoliv jen desítihaléř, aby se pan domovník lépe podíval. Domovník mu to však řekl stručně, ale řízně: „Vy byste teď mohl, když jste vyhrál těch 700.000 korun, dávat po koruně za otevření. Ale to vy jen chcete hodně nahrabat. Však víme, jaký jste ptáček. Je to nějaký charakter, tahat se s holkou pět let a pak, když vyhrajete 700.000 korun, dát ji i s rodinou zavřít do blázince, abyste si mohl vzít nějakou hraběnku?“

Pan Kosaudula klekl před ním na kolena a prosil, aby mu to ještě jednou opakoval.

Domovník s hrůzou od něho utekl a rozšířil po domě zprávu, že se pan Kosaudula zbláznil z výhry.

Příštího dne odstěhoval se pan Kosaudula z bytu na druhý konec města. Speditér mu říkal „pane barone“ a chtěl za odvezení postele, stolu, šatníku, otomanu, dvou židli a zrcadla šest set korun.

Smluvili to až na čtyřicet korun a speditér dole prohlásil k uhlířovi, že těch čtyřicet korun dá na Matici, když je ten milionář takový špína a prohrál je hned vedle ve ferblu.

Příštího dne obdržel šedesát dopisů, ve kterých různé spolky mu oznamovaly, že ho jmenovaly zakládajícím členem a současně mu přikládaly složní lístek na zapravení dvěstěkorunového příspěvku zakládajícího členství.

Toho dne vyhodil z bytu patnáct vdov a sirotků, kteří od něho chtěli na činži a srazil se schodů velmi dotěrného invalidu, který si přišel pro peníze na nový flašinet a ohrožoval ho dřevěnou nohou.

Rozzuřený dav nad tou surovostí vytkloukl mu okna v pokoji a příštího dne jeden časopis přinesl lokálku: „Necitelnost mamonáře.“

Vyštvali ho do ulic. Pan Kosaudula srazil se ještě v průjezdu s nějakým mužem, který ho šel přemlouvat, aby těch 700.000 korun dal do nového akciového podniku na výrobu patentních zdravotních párátek.

Ze snaživého obchodníka vyklubal se však i nebezpečný boxer, který panu Kosaudulovi, jsa odmítnut, zmaloval pravé oko do modra.

Vyběhl tedy zoufale ven a kráčel do Stromovky, nepozoruje, že za ním jde dlouhý, hubený mladík zoufalého výrazu v obličeji s nějakou brašnou pod paždí. Přistoupil k němu a milým, jemným hlasem řekl, že jest opravdu rád, když se tu setkává se známým mecenášem panem Kosaudulou.

„Budu okamžitě hotov,“ pravil dále, vytahuje z brašny nějaké papíry, „zabývám se již delší dobu obrozením českého krásného písemnictví. Dovoluji si vám, rozhodnut, že vy jedině mne pochopíte, přednésti tyto verše.“

Přitlačil pana Kosaudulu na lavičku a počal přednášet:,

Nad horami ve hněvu, v úpadky strží,
dobra i krásna bastardi jdou,
álejí svěží rozruchů jasných, ovoce hněvů
satanů úsměvy zahoří tmou.
Přijde čas nesporně podivných vznětů,
extrémům, časů já přísahou vzdán,
nad odboj Kresčaku, úsměvů silných
krev svou tu zasvětím, já pelikán.

„Pak,“ řekl dávaje panu Kosaudulovi čichat ke čpavku, „mohu vám přednést i tento úryvek:

Podkopy jsme založili pod hradby,
až pojedeš, moje milá, ze svatby...

„Jest to ve směru národních písní,“ mluvil dále, kříse pana Kosaudulu, „a zejména vám doporučuji tento verš:

Stála hruška v širém poli,
dnes už ale nestojí,
místo ní tam stojí jabloň,
dlouho však stát nebude.
Možná, že tam dají třešeň...

„Má to hluboký význam,“ vysvětloval, zaváděje u pana Kosauduly umělé dýchání, „znamená to, jak se neustále vše mění.“

„Kde to jsem?“ tázal se mučedník.

„Jste v dobrých rukou,“ řekl mladý muž měkkým hlasem, přicházím vás požádat, byste vydal svým nákladem slovutný pane, sbírku mých veršů, jejichž ukázky dovolil jsem si vám právě přečíst.“

Pan Kosaudula omráčil ho pěstí a dal se na zoufalý útěk. Neví se, kde bloudil, ale ráno byl již doma a díval se z okna na to, jak pod okny jeho bytu kupí se dav lidi, zatímco na dveře jeho pokoje dobývá se spousta lidí, ječících v jediném chaosu: „Milostpane, slitujou se nad námi, máme doma jen tři holé stěny.“

Dole pod okny policejní stráž rozháněla nové řady prosebníků. Dveře do jeho pokoje počaly povážlivě praskat A vzadu za davy na ulici objevila se postava básníkova ze včerejška.

Pan Kosaudula vyšvihl se na okno a skočil dolů z prvého patra. Spadl na policejní stráž, která právě zatýkala jedno podezřelé individuum, volající nahoru, že potřebuje padesát korun a že povede nový život.

Pana Kosaudula zvedli se země. Strážníci se podívali významně na sebe a pak starší vzal ho za rameno a řekl: „Jménem zákona vás zatýkám pro rušení úředního výkonu.“

Za hodinu pak zapadla za ním vrata soudní budovy. Až do půl dvanácté choval se pan Kosaudula v cele úplně apaticky. Spíše byl rád, že má pokoj. Před dvanáctou hodinou přišel však k němu dozorce a řekl: „Není-liž pravda, že se budou stravovat sám, když vyhráli 700.000 korun.“

A tu počal pan Kosaudula s podivným smíchem lézt po čtyřech po zemi a kousl dozorce do lýtka.

A tak se opět setkal na psychiatrické klinice se svým bývale budoucím panem tchánem panem Podbabáčkem, který ho již nepoznal.

Pan Podbabáček myslí, že je v králikárně a když kolem něho leze po čtyřech pan Kosaudula, tu ho pan Podbabáček hladí po zádech a strká mu do úst kus stočeného papíru místo košťálu, domnívaje se, že je to jeden z jeho stříbřitých králíčků...