Obhajovací řeč

 

 

Disponent uhelného odboru banky, založené po převratu cizím kapitálem, pan Barina a ředitel meteorologického ústavu profesor Vrbenský znali se již přes dva roky.

Sedávali naproti sobě v Boudě, pravidelně od čtyř hodin do šesti večer. Průběhem těch období, kdy jakost piva, které pili v Boudě, se polepšila, přirozeně byla jich známost důvěrnější.

Pod vlivem alkoholu, napřed 8°, potom 10°, potom 12°, za ty dva roky přiblížili se více k sobě než dvojčata krmená mlékem jedné kojné.

Nebylo to ovšem nejdůvěrnější přátelství, byla to pouze důvěrná známost a jich rozhovory byly takového rázu, ve kterém se projevovala spokojenost s novými poměry v pivovarském průmyslu.

Někdy se shodovali v tom, že štěstí republiky závisí na pivě předválečné jakosti, jindy opět byli téhož názoru, že čím silnější pivo, tím i národ spokojenější. Mezi nimi nebylo nikdy po celé ty dva roky žádného nedorozumění. Mezi nimi nikdy nebylo řeči o domácích poměrech jednoho či druhého.

Přesně v šest hodin se rozcházeli a každodenně, když vyšli před restauraci v Boudě, podali si ruce a loučili se slovy:

„Tak já si sednu, pane profesore, na.jedničku.“

„A já, pane disponente, sednu si na trojku.“

„Než se zas já dostanu jedničkou do Vršovic, pane profesore.“

„A já, pane disponente, trojkou do Nuslí.“ A když se druhý den přesně ve čtyři hodiny sešli opět v Boudě, otázal se pan ředitel meteorologického ústavu: „Dostal jste se, pane disponente, šťastně domů do Vršovic?“

„Ještě to ušlo, pane profesore, něco se stalo v elektrárně, tak jsem přijel do Vršovic asi za dvě hodiny. A vy, pane profesore?“

„Já jsem šel raději pěšky, pane disponente. Ještě předtím než zůstaly stát elektriky, tak do nás vrazil nákladní automobil ministerstva národní obrany s ekrazitem.“

Stalo se však nenadálou okolností, že jejich důvěrná známost proměnila se ve vřelé přátelství.

Podnět k tomu zavdaly novinářské útoky na správu ústavu majícího za povinnost sledovat stoupání vody v řekách Československé republiky a zaměstnávajícího několik set úředníků.

Toho dne přišel totiž do Boudy nějaký pán, který si sedl u vedlejšího stolu, kde měl své známé, kterým bylo všechno jedno, zdali je to státní meteorologický ústav či jiný ...

„Hydrologický nebo meteorologický ústav,“ řekl tvrdě a neúprosně ten pán, kterého pobouřily noviny a který předtím byl již ve dvou vinárnách, „já vím, že vedle sedí pan ředitel meteorologického ústavu. Na tom nezáleží.“

„Pane řediteli,“ obrátil se k vedlejšímu stolu na profesora Vrbenského, „to jste si zas dali s tou povodní. Prý není žádných obav. Sníh sejde klidně, roztaje. Žádné zátopy a povodně. Led klidně odejde.“

Rozčilený pán si odplivl a pokračoval: „Řekněte mně, co dělal za blbosti meteorologický ústav? Chtěl jsem u řeky v Modřanech stavět vilu, měl jsem tam už cihly a dříví ...“

„Vy jste mně to odplavili,“ řekl strašným hlasem, „Vltava je dnes o čtyry metry výš než moje parcela. Jste vy mně to učenci, profesoři. Takhle vás tam přivázat na vory, než ještě Vltava stoupla, a pustit vás po řece.“

„Dávají zprávy do novin,“ pokračoval s tvrdošíjnou umíněností, „že se není čeho obávat.“

„A co je s Berounkou u Všenor?“ zařval nějaký muž sedící naproti, „mám tam vilu u řeky a pěstoval jsem tam králíky, belgické obry. Dostal jsem za ně cenu na hospodářské výstavě.“

Přistoupil k profesorovi Vrbenskému: „Víte, co jsou to belgičtí obři, pane profesore? . . . Nemyslete si, že vás neznám. Nedávno jste vypravoval, že vám v novinách špatně uveřejnili zprávu o počasí. Napsal prý jste, že předevčírem byl mráz v Českomoravské vysočině - 12° C a v Smokovcích -17° C. A ten sazeč že si to spletl a vysázel, že na Českomoravské vysočině bylo předevčírem 17° C a ve Smokovcích 12° C. Prorokování povětrnosti ... Pane profesore. To dovede každý kluk z třetí třídy obecné školy. Ten vám také může říct, že předevčírem foukal vítr, nebo pršelo, nebo bylo proměnlivé počasí.“

Sedl si na své místo, které před profesorem Vrbenským zaujal pán vyznamenaný na hospodářské výstavě.

„Řekněte mně laskavě,“ pravil drsně k panu profesorovi, „čím to vysvětlíte, že se mně utopilo včera v rozvodněné Berounce, v mých králičích kotcích, přistavěných k mé vile ve Všenorech, osmnáct párů belgických obrů ... To není jen tak prorokovat povětrnost ...“

V tom okamžiku však vstal disponent Barina. Důvěrná známost s profesorem Vrbenským změnila se v přátelství, v obětavost.

„Pánové,“ řekl vážně, „já se vám divím. Předně si pamatujte, že zde sedí pan ředitel meteorologického ústavu pan profesor Vrbenský, který nemá nic společného s hydrologickým státním ústavem. Pan profesor prorokuje počasí a hydrologický ústav stav vod v řekách naší republiky. Jak je vidět, je to prostá mýlka, pánové. Pan profesor se vůbec nemíchá do toho, jestli je povodeň nebo ne. Pan profesor Vrbenský stará se jen o povětrnost. Jemu je to jedno, jestli stoupá voda v řekách nebo klesá. To jsou dva různé obory, prorokovat povětrnost nebo prorokovat povodně. Pan profesor může vám přesně říct, že ve Švédsku a Norsku včera podle telegrafických zpráv byly silné větry, ale nemůže vám říct, že zítra utopí se v Berounce 18 párů králíků toho pána, co má vilu ve Všenorech. Pan profesor ...“

Disponent Barina podíval se důvěrně na svého známého, hledaje v očích pana profesora odpověď:

„Děkuji za to, že jste se mne zastal. Teprve dnes dovedu si vážit vašeho neohroženého přátelství.“

Pan profesor Vrbenský díval se však zaraženě na svůj tácek.

„Pan profesor Vrbenský,“ zdůrazňoval disponent Barina, „nemá také co dělat s neštěstím toho pána, který chtěl stavět vilu u Modřan a kdy na základě dobrozdání hydrologického ústavu, uveřejněného v novinách, rozvodněná Vltava mu odplavila všechen materiál. Meteorologický ústav a ten hydrologický ústav jsou nebe a dudy. Pan profesor Vrbenský, můj starý dobrý známý, nebyl by schopen takové podlosti. Zkoumání povětrnosti a zkoumání stavu řek jsou dvě různá, abych tak řekl, řemesla. Můj přítel pan profesor Vrbenský, ředitel státního meteorologického ústavu, nikdy neprorokuje, co bude. Naproti tomu chápu vaše rozhořčení, pánové, když druhý ústav, který jste si zaměnili s meteorologickým ústavem, vás nejen zklamal, ale i podvedl. Když někdo oznámí v novinách, že nebude žádného nebezpečí povodně, aby byli všichni bez obavy, a hned nato druhý den musí jet pan policejní ředitel Bienert do Bráníka a do Hodkoviček, tu, pánové, není to vina meteorologického ústavu. Tím je vinen druhý ústav, vy jste si popletli jména.“

Disponent Barina podíval se na svého přítele profesora Vrbenského, kterého obhajoval s upřímnou láskou. Profesor Vrbenský měl hlavu v dlaních.

„Kdo čte,“ pokračoval vášnivě disponent Barina, „kdo čte noviny, ten si jistě všímá zpráv o povětrnosti, vydávaných meteorologickým ústavem. Vidí, že je to prosté zjišťování předcházejícího stavu povětří. Můj přítel pan profesor Vrbenský nikdy nedává zprávu do novin, jestli zítra bude pršet, bude-li mlhavo. Jak již zde bylo před chvílí řečeno, že předevčírem byl mráz, jak správně podle telegrafických zpráv uveřejnil pan profesor Vrbenský v denních listech v rubrice „Zprávy o povětrnosti“. Pánové, můj přítel pan profesor Vrbenský, ředitel meteorologického ústavu, nemůže si nikdy vzít zodpovědnost za to, co bude -“

„Ano,“ pokračoval obhájce profesora Vrbenského, který mezitím dělal pohyby nohama jako na plovárně v bazénu, „znám velice dobře pana profesora Vrbenského. On ví prostě, jestli včera nebo předevčírem bylo proměnlivo, ale nemůže nikdy drze tvrdit, poněvadž je poctivý člověk, že zítra bude pěkně, že zítra nebude pršet. Podívejte se na něho, pánové. Mohl by tento pán, s tak upřímnou, abych tak řekl dětskou tváří, prorokovat do budoucnosti? On neví vůbec nic. On je takové dobré hovado, které nemá co dělat s povodněmi. Jestli byl včera vítr, to zítra dozvíme se z jeho zpráv v novinách. On neprorokuje. On se drží toho, co se stalo. Naproti tomu hydrologický ústav . . . Pánové, můj přítel pan ředitel meteorologického ústavu, věřte mně, nemá ani ponětí, jestli budou zítra jihozápadní větry, nebo proměnlivo a jižní vítr, nebo východní. Včera byl severní vítr. Že ano, pane profesore? Že nevíte o ničem? Kde jste, pane profesore?“

*

„Je to slabý nervový záchvat,“ řekl přivolaný lékař záchranné stanice, když vytáhli ředitele meteorologické stanice profesora Vrbenského z podlahy pod stolem, kam klesl při posledních vývodech obhajovací řeči obětavého přítele disponenta Bariny, který se tak krásně bil za něho, aby uvedl na pravou míru rozdíl mezi meteorologickým ústavem a hydrologickým.

*

„To se divím,“ říkal každodenně v Boudě disponent Barina, nežli si zvykl po měsíci na nepřítomnost pana profesora Vrbenského, „že pan profesor Vrbenský k nám nechodí. Vždyť ho tady vlastně nikdo neurazil...“