Ofsajd

Sportovní fantazie

 

I

Měl jsem tenkrát skutečné velkou nouzi, když přijal jsem místo redaktora jednoho sportovního týdeníku, který byl orgánem sportovního klubu Kupředu, kterýžto klub rval se o primát ve fotbalu se sportovním klubem Napřed.

Redaktor odstupující do poslední chvíle vydržel útoky nepřátelského orgánu klubu Napřed, ale konečně podlehl, jsa tělesně ztýrán redaktorem nepřátelského sportovního časopisu. Jednalo se o jakýsi „trestný kop“ do jeho břicha, který ho upoutal na delší dobu na lůžko. Stav se tedy prozatím redaktorem, přijal jsem na sebe povinnost pomstít se nepřátelskému orgánu, kteréžto povinnosti hleděl jsem svědomitě dostát. Mé útoky proti klubu Napřed byly tak silné jako rány při boxování, tak zvaný „solar flexus blow“, totiž rány na mohutné pletivo nervů mezi žaludkem a páteří, byly tak záludné jako všechny nedovolené chvaty při řeckořímských zápasech a tak veselé jako dámské „handicapy“ v „lawn-tennisových“ zápasech.

Celým číslem vlekly se ty útoky. Začly úvodníkem, ohnivým jako běh maďarských lehkých atletiku, a končily zaslaném, ve kterém pralo se špinavé prádlo a vyhrožovalo novými skandály. Rubriky: Automobilismus, Cyklistika, Atletika lehká a těžká, Lawn-tennis, Fotbal, Hokej, Vodní sporty, Šerm, Rohování, Zprávy klubové byly těmi útoky přeplněny.

Já to byl, který zavedl do sportovního života takzvanou politiku „převlečníků“, totiž přeběhlictví z jednoho klubu do druhého, což mně nijak nevadilo, že uveřejňoval jsem úvodníky s nápisem „Temné zjevy“, kde jsem psal: „Stačí slib - a dnešní rekordman zahodí prapor a přeběhne. Ach ty ubohá sportovní morálko!“ atd.

Za takových okolností vydal jsem tři čísla. V posledním čísle uveřejnil jsem zprávu o průběhu zápasu mezi sportovním klubem Kupředu a klubem Napřed.

Náš klub Kupředu byl poražen v poměru 4:2.

Byla to strašná rána pro nás, a proto ten článek musil vinit nepřátelské hráče z nedžentlmenské hry.

Článek měl nadpis: „Kupředu versus Napřed.“ (Bídná hra Napřed. Naši hrají krásnou hru, ale Napřed vítězí po trapných scénách. Soudce nevidí ofsajd. - Návštěva slabá, 10.000 osob. Nejlepší hráč z Napřed Xaver stojí ofsajd a potřikrát střílí. Autař opilý.) Toť stručný obsah. Číslo šlo dobře na odbyt, neboť Xaver byl miláčkem obecenstva. Za dva dny po vyjití čísla dostal jsem podivnou návštěvu.

II

Propustil jsem právě dva kvartány, kteří přišli prosit, abych uveřejnil v časopise, že kvarta A zvítězila nad kvartou B 6:3, když kdosi nesměle zaklepal. Na mé vyzvání vstoupila do redakce mladá, uplakaná dáma, držíc v ruce poslední číslo mého časopisu.

„Pane redaktore,“ pravila s pláčem, „viďte, že to není pravda?“ Ukazovala mně přitom větu z mého článku „Kupředu versus Napřed“. „Ze zřejmého ofsajdu střílí již potřetí Xaver.“

„Viďte, že to není pravda. Ne, můj Xaver by nikdy nebyl schopen takové podlosti. Řekněte, že to není pravda, řekněte, pane redaktore, že se mýlíte a že můj ženich nestál ofsajd, že strčil do beka a tím že již nestál ofsajd.“

Tiskla mně přitom křečovitě ruku a usedavě plakala.

„Ne, Xaver, ten velký, šlechetný hoch, který tak hezky zná míč stopit a který tolikrát brilantně vrazil míč hlavou do branky, ten není takový podlec, aby shootoval na gól, když by stál ofsajd. Je tak dobrý a šlechetný, že jistě strčil napřed do beka, než střelil do branky. Já přece viděla, že bek leží před ním. Ach, pane redaktore, odvolejte to a neničte mé štěstí, je to můj drahý Xaver, dobrý a hodný. Ne, ten jistě nestál ofsajd, když shootoval. To bych nepřežila, to by byla má smrt, kdybych věděla, že on je takový.“

Ačkoliv jsem chápal její bol jako nevěsty člověka, který ze zřejmého ofsajdu střílí na branku, musil jsem být neúprosný.

„Nemohu pro vás, slečno, nic jiného udělat než nabídnout vám židli, abyste se posadila,“ pravil jsem, „Xaver vyvedl trestuhodný čin a jednal vskutku tak bídně, jak je psáno.“

Mladá dáma klekla přede mnou a objala mé nohy. „Dejte, prosím vás, opravu, že Xaver nestál ofsajd, když shootoval. Co řeknou mé přítelkyně Emma a Karla. Jak se mně budou smát, že jsem zasnoubena s takovým.“

Zvedl jsem ji se země: „Je mně líto, slečno, byl to zřejmý ofsajd.“

Nešťastná nevěsta vyšla s pláčem z redakce, aniž mně podala ruku, kterou jsem chtěl soustrastně stisknout . . .

Toho dne dostal jsem několik výhružných dopisů od ctitelů Xaverových.

„Vy darebáku a hovado,“ psal jeden, „abyste věděl, že jsem džentlmen, podpisuji se plným jménem ...“

Druhého dne přišel Xaverův otec, starý pán ctihodného vzezření, který mne prosil, abych řekl, že to, co stojí v časopise o jeho synovi, není pravda.

„Můj jediný syn, chlouba mých šedin,“ vzlykal ten ubohý muž, „jistě nestál ofsajd, když viděl, že mezi diváky stojí jeho otec, který ho tolik miluje. Kvůli mým šedinám by to rozhodně neudělal a kvůli své nebožce matce, která mu koupila první kopací boty a první kopací míč. Při památce své ženy přísahám vám, že Xaver neshootoval z vyloženého ofsajdu. Chci opravu, prosím za ni, já, starý člověk. Xaver by se ani k magistrátu nedostal, kdyby bylo pravda, co jste o něm psal. Přísahám vám, že není takové ničemnosti schopen.“

„Milý pane! Odvolávat fakta nelze. Chápu váš zármutek jako vzdělaného člověka, ale nemohu vám pomoci ...“

Ubohý starý muž pokapal svými slzami kliku u dveří, kterými odcházel.

Odpůldne přišla Xaverova teta, která prohlásila, že Xavera vydědí, jestliže je to pravda, že z vyloženého ofsajdu potřikrát shootoval. Plakala též a mluvila o hanbě, kterou vrhl Xaver na celé příbuzenstvo. Odešla pak s prohlášením, že odkáže veškeré jmění na založení stipendií pro poctivé fotbalisty.

K večeru přitáhl pod redakci mohutný zástup lidu, který mně vytloukl všechna okna v redakci a vhodil rozbitými okny spoustu letáků dovnitř s nadpisem: „Xaver nestál ofsajd! Lež a pravda o Xaverovi!!“

Policie se ani neukázala, poněvadž syn policejního ředitele hrál za klub Napřed.

Výhrůžných listů toho dne dostal jsem dvě stě šedesát pět!

Následujícího dne obdržel jsem poštou tucet pekelných strojů. Jeden dokonce na dobírku. Poslal jsem je nazpět.

Večer obdržel jsem poštou krabici od mezinárodního svazu fotbalistů, který mně v ní poslal provaz a lístek s obsahem ve všech světových jazycích: „Oběste se! Xaver nestál ofsajd, když shootoval.“

Do bytu byly mně hozeny smradlavé kuličky a několik set vizitek: „Navštívíme vás zítra.“

Našel jsem i vizitku syna policejního ředitele a vizitku Xaverovu: „Odjeďte, já se neznám. . .“ Byl to šlechetný muž!

*

Co dělat? Odjíždím a dojedu snad šťastně k cíli, jestli totiž stoupenci Xaverovi nepoloží někde na koleje ekrazitové patrony, neboť Xaver, miláček obecenstva, nestál ofsajd, když shootoval na nepřátelskou branku . . .