Opatření proti drahotě

 

 

C. k. okresní hejtman Skřivánek chodil rozčileně po pokoji. Právě propustil deputaci občanů, žádajících, aby zakročil proti přemrštěným cenám potravin. Propustil ji s ujištěním, že zakročí, pokud jeho síly stačí.

Celkem bylo mu to něco nového, že se lidé mohou bouřit nad zdražováním potravin.

Dostal drahotní přídavek, už asi třetí, a při tolika jiných starostech čerta se staral o ceny masa, másla, sádla, mléka, mouky, chleba, cukru, brambor a jiných nezbytných potřeb k denní výživě.

Nyní chodil rozčileně dlouhým pokojem a přemýšlel o tom, že slíbil něco, co bude těžko vyplnit.

Při obědě vyptával se, co stojí rýže do polévky, co hovězí maso, co telecí a holoubě, a šťouchaje do bramborů, tázal se manželky i na ceny těch. Manželka zavolala kuchařku a ta podávala raport. To stojí tolik, to tolik.

Okresní hejtman všecko si dobře zapisoval na proužek papíru, pak po obědě ho bezmyšlenkovitě zmačkal a hodil do truhlíku u kamen a šel do kavárny na obvyklou partii karet.

Byla tam celá jeho společnost. Jeden vládní rada a jeden s titulem komerčního, pak ředitel jedné banky a vrchní správce policejního komisařství.

Posadili se za zelenou plentu a počali jako obyčejně hrát ferbla. Správce policejního komisařství prohodil, že když je ta všeobecná drahota, aby hráli místo deset dvacet viso.

Okresní hejtman prohrál asi 120 korun a šel domů v náladě dosti mizerné.

S tím „visem“ zasáhla drahota, tak usoudil, ponejprv do jeho zájmu a jal se opět přemýšleti, jak zakročí proti drahotě.

Nepřišlo mu nic na mysl, v zákoníku nic nenašel, co by se mu hodilo, a večer opět dal si při večeři zavolat kuchařku a tázal se, co stojí biftek, co stojí kapr, zač jsou vejce, a psal si to na kus papíru.

A než šel ležet, zazvonil a dal se optat kuchařky, co stojí káva.

Poznamenal si odpověď na papír, který si dal na noční stolek vedle postele.

Když ležel v posteli, přečetl si ty všechny číslice a nezdálo se mu to nijak přemrštěné.

Vzdychl si, že jsou s tím starosti, zmačkal papír, hodil do kouta a usnul.

Ráno byla neděle, jel s rodinou na celodenní výlet do Roztok.

V Roztokách obědvali, a když platil, byl rád, že si nemusí pamatovat ceny, poněvadž toto místo již nepatří k jeho politickému okresu.

Pak seděli v lese a byl rád, že zde k němu nemůže žádná deputace.

Teprve když přijeli do města večerním vlakem a on uviděl kuchařku, když šel kolem kuchyně, tu mu to nedalo, aby se neoptal: „Prosím vás, co stojí kachna?“

A již byl v kuchyni, snad po druhé, co sem byl přeložen, a dívaje se na různé poličky, na nichž stály kořenky a podobně, ukazoval prstem na jednu po druhé a tázal se: „Co stojí pepř, co stojí hřebíček, co stojí šafrán?“ A jak mu odpovídala, povšiml si teprv jejích plných tvarů, boků a pravidelné tváře s pěknými velkými rty a velkých očí, které dívaly se oddaně na něho, zatím co povídala: „Pepř stojí, milostpane, tolik a tolik, hřebíček tolik, šafrán tolik.“

„Kolik je vám let?“ „Dvaadvacet, milostpane.“

Prohlédl si ji dobře od hlavy až k patě. „Copak jsem byl slepý,“ pomyslil si, „že jsem takový poklad neviděl?“ Jal se chodit po kuchyni a s patrným rozechvěním ukázal prstem na pytlík mouky a ptal se: „Co stojí mouka?“

A šel dál ku pootevřené špižírně, a vida tam hrnec s povidly, tázal se: „Co stojí povidla?“

Pak se posadil, a celý se třesa úřední horlivostí, řekl: Ukažte punčochy!“ Ukázala mu svou nožku, malou, s oválovitým, pevným lýtkem. „Co stojí punčochy?“ optal se nedbale.

Pak zas chodil rozčileně po kuchyni a vyrážel ze sebe: „Co stojí jablka, začpak je kilogram tohohle?“ Přitom nakláněl se nad ní, jak se shýbala, aby vytáhla hrnec se zavařeninou, na který ukazoval.

„Dobře, dobře,“ řekl po chvíli, slyše kroky manželky a cítě její přítomnost za dveřmi, přistoupil ke dveřím a pravil hlasitě: „A teď mně povězte, co stojí kilogram hovězího masa.“

A odešel z kuchyně, prohodiv na chodbě k manželce: „Prosím tě, zeptej se ještě, co stojí telecí.“

*

Tu noc byla probuzena paní hejtmanova podezřelým štracháním v předsíni, a když potichounku se svíčkou otevřela dvéře do předsíně, spatřila svého manžela, klepajícího na dvéře pokojíku pro kuchařku.

A pan okresní hejtman, postřehnuv situaci, zaklepal ještě jednou silně a zvolal: „Tak mně, prosím, už konečně řekněte, co stojí kilogram vepřového?“