Ošacení chudých školních dítek

 

 

Všichni si velice na tom zakládali, že pečují o vánoční nadílku chudých dítek, což jim nedělalo žádných obtíží, neboť sami nepřispívali ani haléřem na potřebný obnos.

Návštěvníci pivovarské restaurace pamatují se zajisté na jeden dlouhý stůl, na kterém již odpůldne stál stojan s nápisem: Zadáno. Ví také, že pak později sedávali kolem toho stolu vážní lidé, kteří pili pivo ze sklenic se značkou jejich jména a na všechny ostatní návštěvníky restaurace i na denní hosty že dívali se s blahosklonnou laskavostí.

Když pak byla již místnost naplněna hosty, tu vstal vždy jeden z té společnosti a vzal do ruky plechovou pokladničku s nápisem „Pro ošacení chudých školních dítek“ a obcházel jednotlivé stoly.

Hřmotně položil pokladničku na stůl, když pak u stolu někdo nedal, tu dával mu pokladničku pod nos.

Když tak všechno obešel, vrátil se vítězoslavně zas ku své dobročinné společnosti, a chrastě drobnými mincemi, řekl, že to tam roste. Stěžoval si též, že u toho kulatého stolu mu řekl jeden pán, že nemá drobné a jinde zas že mu řekli, že na to nic nedají, že šatí sami dvě cize děti.

A tak debatovali chvíli o tom a pak seděli dál v klidném rozhovoru o zcela jiných věcech.

Pravdou bylo, že dívali se zvysoka na všechny ostatní hosty, kteří jim sypali drobné mince do pokladničky, a v celém svém soukromém životě byli povzneseni nad ostatní své okolí, neboť oni starali se o veřejné blaho a ošacení chudých školních dítek dle této tabulky:

- Denně vypili každý 10 sklenic plzeňského po 28 haléřích, tedy utratili každý K 2,80.

Jistě tedy slušná suma, kterou obětoval každý denně v zájmu chudých školních dítek.

Jednoho dne se stalo, že pán přišel do té restaurace a tam bylo již vše obsazeno. Sedl si tedy ku prázdnému stolu, kde stálo: Zadáno. Sedl si tam po delším duševním boji, neboť to „Zadáno“ nad prázdným stolem dívalo se na něho velice přísně.

Pak přišel vrchní číšník, který upozornil nového hosta, že stůl je zadán.

Host však odpověděl, že mu do toho nic není, že nevidí u stolu nikoho, komu by překážel. Zůstal dál klidně sedět, a když konečně přišli členové „dobročinného stolu na ošacení chudých školních dítek“, dívali se na něho velmi nepřátelsky. Neříkali však nic, poněvadž ještě nebyl tu jejich předseda Noráček, majitel velkého krejčovského závodu. Konečně přišel a řekl k cizímu pánovi:

„Dovolte, nevšiml jste si, že jest to zadáno?“

„Všiml.“

„A dovolte, to nevíte, co se dělá?“ „To nevím.“

„Pane vrchní,“ řekl pan Noráček, „odneste to pivo tomu pánovi někam jinam.“

A tak povstalo nepřátelství mezi panem Grubrem a „dobročinným stolem na ošacení chudých školních dítek“.

Panu Grubrovi odnesli pivo k jinému stolu, kde se musil tlačit v koutě, a výsledek toho byl, že když jeden z jeho nových nepřátel šel vybírat s pokladničkou, pan Gruber nejen že nic nedal, ale pronesl jistou poznámku, která se u stolu záhy rozšířila. Řekl k sousedovi, že to zná, jak zpláčou ty děti nad výdělkem.

Druhého dne přišel zas a při vybírání příspěvku na chudé školní dítky řekl, že jest to zlodějna.

A týž večer pravil ještě, že zná případ, kdy předseda takové dobročinné společnosti koupil k ježíšku za ty peníze své ženě kožíšek a jednomu chudému dítěti jedny nátepničky.

„Víte, já tomu také nevěřím,“ řekla jedna paní, jejíž manžel seděl vedle pana Grubra, „prosím vás, kdopak je může kontrolovat.“

Přeneslo se to i na druhé stoly a pán, který šel dnes vybírat od „dobročinného stolu“, setkal se s takovým neporozuměním, že hlásil, jak dvacet hostů mu řeklo, že nemají drobné, a tři dokonce (mezi nimi ta opice, rozuměj pan Gruber) že řekli, že to podporujou jinak a lépe.

Pan Noráček poznamenal tedy hlasitě, aby to slyšel pan Gruber, že takový lakomý korala schrání ty krejcary na žitnou s rumem.

„Člověče,“ vykřikl pan Gruber přes stoly k němu, „řekněte mně, kolik jste toho vy tam sám dal. Já vás pozoruji už po tři dny a žádný z vaší chytrácké společnosti tam nedal ani krejcar.“

Tu vložil se do toho, celkem nešťastně, pan Bakule, kloboučník, který tenkým hlasem vykřikl:

„Vy dovolíte, prosím, my tam nemusíme nic dávat, když sami sbíráme. My se o to staráme a žebráme, to je přece na nás dost.“

Šedivý pán u vedlejšího stolu zakašlal a řekl důrazně: „To je laciná sláva.“

Kolem se dali do smíchu, což dopálilo předsedu Noráčka tak, že vytáhl z kapsy papírovou desetikorunu a ostentativně ji hodil do pokladničky se slovy:

„Tady dávám pětku na ty nuzáky.“ Podíval se přitom vítězoslavně na pana Grubra, který řekl hlasitě:

„To také znám, napřed se dá pětka a pak se desítka vybere.“

Nastalo všeobecné vzrušení, kteréž bylo trochu uklidněno výkřikem starého šedivého pána:

„Co ten člověk všechno nezná, snad je od fochu.“

Výkřik ten nezlepšil však nijak situaci „dobročinného stolu“ a majitel restaurace, který volal do vřavy: „Ale pánové,“ uvítán byl posupným smíchem, žernu do toho nic není, jak se hosté baví.

Předseda „dobročinného stolu“ prohlásil, že se celý třese, že to je darebáctví, což nějaký mladý muž s dlouhými vlasy a ve skřipci považoval za osobní urážku, neboť vstal a řekl pevným hlasem:

„Povídám vám následující, že vlastně sami ničeho neděláte pro chudou školní mládež, neboť jedině my tam dáváme krejcárky a vy tam dáváte pěkné věci. Okupovali jste nejlepší stůl a chodíte jako fouňové. Kam dáváte účty, kdopak má klíček od pokladničky? Vybíráte to ve vinárně každých čtrnáct dní a pak hrajete ramšla ...“

„Že na vás, kluku uličnická, skočím,“ řval uděšený, rozčilený předseda „dobročinného stolu“, zatím co si pan Gruber smočil nanovo:

„Ten pán má pravdu, já to znám, tak se to dělá.“

„Platit!“ volali od „dobročinného stolu“ a odcházeli s pokladničkou.

„Jdou zas hrát ramšla,“ zvolal starý šedivý pán, který se chtěl bavit na každý způsob.

Pokladník „dobročinného stolu“ obrátil se ve dveřích a pronesl:

„Ne, my jen vám, pánové, nedůvěřujem.“

Pan Gruber chtěl za ním jít, ale společnost ho zadržela. Po odchodu „dobročinného stolu“ počalo se hovořit o celé události a ustálil se názor, že kdyby měli čisté svědomí, že by tak zbaběle neodešli.

„Zkrátka, krade se,“ řekl pan Gruber, „jinak to nejde. Páni se bavili a také chtěli mít něco pro sebe. Však mně každý rozumí ...“

Mezitím „dobročinný stůl“ seděl ve své vinárně U Trafnerů a seděl zmlkle.

Před tři čtvrtě rokem sešli se právě zde a ustavili se jako dobročinná společnost na potírání bídy školních dítek.

Vypili přitom dvacet litrů vína a dali si upravit tři humry. V měkké náladě, kterou sám s sebou nese u bodrých měšťáků alkohol, hleděli velice vážně vstříc pomocné akci.

Bylo jim náhle tak příjemně, že budou sbírat, a poručili si přinést po dalmatském ohnivé víno marsala, neboť vyciťovali chlad podzemních bytů, když se netopí, a jak zebou nožičky malých bídných dětí chudých jejich občanů.

Důstojný jejich předseda, měšťan Noráček, jaktěživ tolik neplakal jako té noci potom v Mikádě, když pili tam opět nějaké víno, a tak brečel po ulici domů, až ho napomínala dvakrát policejní hlídka, aby nerušil noční klid a brečel až doma.

Pokladník jejich nemohl plakat. Němě šel ulicemi domů, až na Václavském náměstí rozkřikl se do dlouhé prostory mezi mlčícími domy: ,,Chudý děti dostanou punčochy,“ obtěžoval s tím kdejakého chodce a strážníkům, kteří ho napomínali, řekl vznešeně: „Dejte sem krejcar na ošacení chudé školní mládeže.“

To byly blažené časy. „Dobročinný stůl“ přemýšlel v tiché vinárničce dál o své veřejné působnosti a bylo jim teskno.

Tři čtvrtě roku vybírali na chudou školní mládež v útulné restauraci a najednou všechny jejich snahy jsou zoškliveny.

„Co budeme dělat?“ řekl jednatel k předsedovi.

Předseda vzdychl, podíval se na všechny a řekl k pokladníkovi :

„Franci, otevři to a vrať mi tu pětku, kterou jsem kvůli těm lumpům tam dal.“

A pan Mařík, člen stolu, právě v tu dobu vracel se z pisoáru dovnitř a na chodbě zpozoroval bosého kluka, který právě chtěl vniknout do vinárny, aby prodal nějaké sirky.

Dal mu pohlavek, a srážeje ho se schůdku, řekl vztekle:

„Koukej, smrádě, ať zmizíš, nebo zavolám strážníka.“