Osudy společenského člověka

 

 

Staří definovali člověka jako zvíře společenské. Jestli se nemýlím, poněvadž už jsem zapomněl velice mnoho z řečtiny, říkalo se nešťastnému člověku „zoon politikon“.

Tím si dovedu vysvětlit, že rád rozmlouvám s lidmi, které vidím ponejprv ve svém životě, pletu se jim do rozhovoru a nedbaje jich protestu, snažím se navázat s nimi přátelské styky.

Pravidelně docházím přitom k poznatku, že staří Řekové se velice zmýlili, odhadujíce člověka jako zvíře společenské.

Moderní člověk je nemožné společenské individuum. Nedávno vmísil jsem se v rozhovor dvou milenců v chuchelském lesíku beze vší potměšilosti a dalo mně to velice mnoho práce, abych se ubránil tomu pánovi. Chlap používal nedovolených chvatů při řeckořímském zápase. Nakonec však jsem je zahnal až do Slivence, kde se mně ztratili v mramorových lomech.

Bilance podobného navazování společenských styků je velice smutná.

Pes v tomto ohledu je neskonale vlídnější. Buldok ze psince v Karlsruhe, který se dostane koupí do Prahy, setká se třebas na Vinohradech s nějakým voříškem z Košíř. Vidí se tedy ponejprv v životě. Očuchají se, zaštěkají přátelsky na pozdrav a uzavírají přechodné sice, ale upřímné přátelství. Běží vedle sebe, honí se, hrají si a buldoka ani nenapadne, že má rodokmen ze psince a že ten druhý, s kterým se seznámil, je nemožný kříženec, neznající svého otce, či lépe řečeno svých otců.

A tu opět zakročuje člověk, majitel buldoka. Rozhání holí právě navázaný společenský styk.

A chlupatý chudáček voříšek sedí smutně na chodníku s vypláznutým jazykem a v jeho pohledu je něco, co mluví: „Znám tě, Brute.“ Má své zkušenosti s lidmi.

I já mám své.

Sedím v Reprezentačním domě u stolu sám. Připadám si jako kůl v plotě. Naproti sedí společnost pánů a dam, zahrnutá v pojem, který ji oceňuje: uzavřená společnost.

Jdu k nim, přenáším svou kávu a židli, posadím se k jejich stolu a zcela slušně říkám: „Račte dovolit. Sedím sám, je mně smutno. Vidím, že se velice dobře bavíte. Cítím potřebu bavit se s vámi.“

Pozoruji, že rozmluva a zábava, kterou dříve vedli, umlkla. Všichni sedí jako zařezaní, až najednou řekne někdo z nich: ,,Pane, co si to dovolujete? To je již přespříliš.“

Snažím se vysvětlit, že jsem společensky založen, že nejsem žádný samotář, že miluji společnost, že jsem ochoten se k nim přizpůsobit.

A tu někdo z nich vstane a řekne kategoricky: „Půjdete odtud, nebo nepůjdete? Zavolám na vás pana vrchního.“

„Tak ho zavolejte,“ odpovídám beze všeho hněvu.

Když přijde vrchní, denuncují mne u něho, že se vtírám mermomocí do jejich společnosti. Vidím, že nemohou vzteky ani mluvit, zatímco dámy vrhají na mne zdrcující pohledy.

Trvám na svém, že nechci sedět sám a že se odtud nehnu, že jsem společensky založen atd. Jako když házíš hrách na stěnu.

Nakonec mne vyvádějí z kavárny.

Podobných případů mohl bych vyjmenovat na sta.

Oslovte například cizí dámu v elektrice a zeptejte se jí, proč vám neodpovídá. Uvidíte, že průvodčí vás přinutí vystoupit.

Přidejte se k cizímu pánovi na ulici a snažte se s ním navázat rozhovor. Může to skončit tak, že místo rozmluvy s neznámým pánem máte co vyjednávat s policejním strážníkem.

Někdo si to však vypořádá sám. Jednou mne dokonce chtěli vyhodit z rychlíku Praha-Vídeň. Pětkrát jsem byl bit jako žito. Třikrát jsem to v boxu vyhrál. Dvakrát mne srazili z parníku do řeky. V lese pod Čerchovem nějaký turista vytáhl na mne revolver, který chovám jako vzácnou památku.

Jindy opět má touha po společnosti vynesla mně paragraf týkající se míchání do úředního výkonu.

Ale jako Paolo Mantegazza mohu říci: „Neskloním se a neustoupím, stojím pevně. Trpím, ale k zemi přitisknout se nedám.“

Jsem „zoon politikon“ a basta!

U Wilsonova nádraží potkal jsem nedávno mladou, hezkou paní, která právě přijela. V šátku měla zabalené nemluvně. Viděl jsem, že se nevyzná v tom chaosu a proudu městského života, poněvadž se právě ptala posluhy, kudy se jde na Smíchov.

„Já jdu také na Smíchov,“ řekl jsem, ačkoliv jsem tam neměl co dělat, „půjdeme spolu, jestli dovolíte.“

Přijala mou nabídku a tak jsme šli. Byla hovorná, a když jsem se jí optal, odkud je, řekla: „Co je vám do toho.“

„Máte pravdu,“ poznamenal jsem a mluvil jsem o něčem zcela jiném.

Když jsme přišli do Jindřišské ulice, oznámila mně, že má žízeň a že by ráda pojedla párek s křenem.

Pozval jsem ji tedy do jednoho malého výčepu, objednal jsem pivo, párky a bavili jsme se dále o červince vepřového dobytka. Potom jsem přešel na mor drůbeže, na červy v bramborech, na to, jak to dopadá, když se kráva nažere čerstvého jetele.

Při naší rozmluvě nemluvně vrnělo.

Když se najedla a napila, poprosila mne, abych vzal nemluvně, že si vzpomněla, že má vedle pošty tetu.

„Přijdu ihned s ní,“ řekla a odešla.

Choval jsem tedy toho broučka, což ve mně budilo touhu ohřát se u ohně rodinné pospolité lásky a čekal. Uplynulo zatím půl hodiny. Malinký brouček proměnil se zatím v šakala.

Řval, jako když ho na nože bere. Jeden z hostů odešel a zaplatil. Hostinský vrhal na mne nepřátelské pohledy a poznamenal: „Přijde sem ponejprv a udělá z výčepu menažérii.“ Potom se zvedli ostatní hosté a také odešli s poznámkou: „Kdo má tohle poslouchat.“

Neodpovídal jsem. Vlny lidské zloby naplnily výčep. Hostinský začal nadávat. Někdo chtěl jít na pivo, ale slyše ryk svěřeného mně broučka, otočil se na prahu a odešel.

„Ten host,“ řekl hostinský, „vypije až patnáct piv.“

„Když má na to,“ odpověděl jsem a mlčel dál, uznávaje, že hostinský musí být z toho nervózní.

Uplynulo dalších třicet minut. Hostinský otevřeně se ptal: „Kdypak si přijdou pro toho fakana?“

Rozhodl jsem se promluvit mu do duše. Mluvil jsem dlouho, přičemž hostinský běhal po pustém výčepu. Rozhovořil jsem se, že dítě v peřince musí řvát, poněvadž tím sílí plíce. Je v tom i snaha po činnosti. Něco musí dělat. Nebude přece ležet jako pařez. Všichni hostinští, když byli v jeho letech, ječeli a řvali právě tak, jako toto robátko. V tom věku řvali i nynější ministři.

Uplynula nová hodina. Divil jsem se, že můj svěřenec vydrží tak dlouho hulákat a výt.

Musel jsem hostinského napomenout, poněvadž řekl, že mne vyhodí i s tím broučkem. „Pane hostinský,“ řekl jsem, „co to mluvíte? Dítě vyhazovat na ulici? Křehoučkého tvora, s kterým se máte mazlit, hýčkat? Chudáčka, ubožáčka, brabenečka?“

„Jen řvi dál,“ vybízel jsem svěřence, „nedej se vyrušovat, řvi, až spadne rozhledna.“

„Je to ale škandál,“ naříkal hostinský, „já se z toho zblázním.“

„Vy si zvyknete,“ poznamenal jsem suše.

Čekal jsem do večera na matku děcka.

Za těch osm hodin přežil jsem nesčíslné množství útoků ze strany hostinského a také jsem viděl ponejprv v životě tak starého muže plakat. Když můj brouček slyšel vzlykot hostinského, dal se do nového řvaní. Koupil jsem mu láhev mléka, napojil, převinul a čekal dál, počínaje nejasně tušit, že tu jde o pohozené dítě.

Hostinský zatím vypil láhev rumu, což nijak neposloužilo, aby sebral myšlenky čisté a krásné. Nadával mně i dítěti a vzpomněl si, že prý jsem mu zkazil obchod. Blábolil, že ho chci zničit.

Chtěl se také probodnout nožem na krájení salámu a v deset hodin řekl: „Zavíráme,“ a šel stahovat roletu.

Tak ocitl jsem se se svěřeným nemluvnětem na ulici.

Na policejním komisařství nějaký starý inspektor, když jsem mu všechno vyložil, jak jsem přišel k dítěti, řekl: „A podívejme se, to je opravdu zvláštní. Dáte se do hovoru s cizí, neznámou ženskou, zavedete ji do hospody a ona vám dítě nechá na krku. A můžete se legitimovat? Tak? Vy nemáte s sebou legitimaci ani jiný průkaz? Že jste si ho nechal doma? Že s sebou vůbec nenosíte dokumenty? Hm, to je jistě zajímavé. Přinést dítě na komisařství, to by moh udělat každý. Tady není nalezinec. Odvedou ho.“

Dřímající strážník vstal, vzal klíče a měl jsem pro tu noc postaráno o nocleh.

Ráno byla zjištěna má identita. Dobrácký policejní komisař řekl, propouštěje mne na svobodu: „Dáte si alespoň příště pozor, dávat se do hovoru s neznámými osobami a navazovat s nimi společenské styky.“

Mne však nepřevrátí. Zůstal jsem tvrdým a nepoddajným. Neroztrpčuje mne špatnost lidí, kteří nechápou, že společensky založený člověk nemůže jednat jinak.