Otce chudých dobré předsevzetí

 

 

Pokud se týkalo tohoto otce chudých, měl minulost trochu pestrou. Byl původně partafírou na stavbě jedné dráhy v Haliči. Podařilo 'se mu tam odřít tak důkladně dělníky „bratránky“, že si mohl v rodném městě koupiti dům.

Když ten dům koupil, počal kupovat zástavní lístky od chudých lidí. Také kupoval věci pocházející z krádeže.

Uměl krásně všechny pěkné eskamontáže s kartami. Když šel hrát karty, to vždy jednu sérii karet strčil do kapsy.

Zkrátka byl to ideální člověk a ve všem měl štěstí. Jednou obehrál sedláka o pět kusů dobytka a ten po něm střelil. Měl však ty své karty v kapse, tak v nich kule uvízla.

Před soudem stál také pro spoluvinu na krádeži; koupil totiž nějaké pytle s moukou a to mělo dvojí krásný výsledek. Předně že vydělal peníze, dále že byl osvobozen a že se o něm v kruzích, které to potřebují, rozneslo, že to kupuje.

Tak jeho jmění rostlo a on čekal jen na to, aby pro své zásluhy stal se skutečně tím, kterému se vzdává všeobecná úcta.

A to bylo právě krásné a vznešené, když konečně zasedal v obecním zastupitelstvu!

První jeho prací bylo, že prodal obecní pozemky, na které měl už dávno zálusk.

Pak je odkoupil a to už se stal čestným měšťanem. Z dražby jedné firmy zakoupil výhodně partii růženců z imitované klokoče a těmi dal podělit všechny školní dítky. Jeho dobré srdce však nelenilo. Pro sirotčinec objednal jednu vodu ze zázračného pramene. Sirotci se jí napili a pět z nich dostalo tyfus. Byla to nepříjemná věc, ale přešlo to krásně za krátký čas.

Objevoval se pravidelně na děkanství a tam se opil do němoty a pak dělal dobré skutky, o čemž svědčí, že vyhazoval peníze plnou hrstí, jak dokazuje tento prostý připiš od soudu:

„Dne 12. června byl jste odsouzen platit alimenty nezletilé Anně Krátké a žádáme Vás, byste do osmi dnů obnos rozsudkem Vám přiřknutý u zdejšího okresního soudu složil.“

Nelze právě proto toho opomenout, poněvadž vskutku jednalo se mu jen o chudé služebné, které u něho sloužily a ku kterým, třebas nemajetným, jevil velkou náklonnost.

Jeho život byl celou řadou různých příběhů, o kterých se však nemluvívalo a které na veřejnost nepřicházely. Neboť někdy vedeno bylo s ním i tajné líčení.

Ale tento bezúhonný muž míval stále štěstí. Nebesa se nad ním smilovala i v těchto případech, a on je proto o církevních slavnostech nosil.

Tloustl stále víc a více a konečně na svůj dům po jedné schůzi městské rady mohl si dát vyvěsit u dveří pěknou tabulku, na které každý mohl čisti:

FRANTIŠEK PAVEL KONEČNÝ,
otec chudých

Jeho jmenování bylo ohlášeno v obecním věstníku, a když tenkrát kráčel po ulici, zaslechl zcela dobře, jak někdo řekl: „Tenhle starej partyka stal se otcem chudých.“

Dal si tedy dělat ještě jednu tabulku pod tu první, takže to vypadalo takto:

FRANTIŠEK PAVEL KONEČNÝ,
otec chudých
Žebrota nedovolena

Přispívá na místní chudé Doopravdy platil také ročně 10 korun na ně. Tři takové příspěvky stačily právě choti pana ředitele chudinského referátu na jedno volavčí péro na klobouk.

A tak vžil se do toho, co měl napsáno na dveřích, že když přišel k němu žebrák, že mu pěkně, ale důrazně vynadal.

Bylo to tak zajímavé, že ho to počínalo bavit a stalo se to vlastně sportem pro něho.

Za takových okolností stala se však s ním jednou velká změna.

Stará Vaničková, babka, která chodívala po domech sbírat hadry, šla kolem rybníka, na kterém se klouzal jeho dvanáctiletý syn. Led se probořil a babka mu kluka vytáhla.

Když ho přivedla domů, dal jí dvacet krejcarů a hrneček kávy.

„Pro tu babu,“ řekl pak k sobě, když o tom přemýšlel, „rozhodně musím něco udělat.“

„Poslyšte, bábo,“ řekl k ní, ,,až budete něco potřebovat, tak se u mne zastavte.“

„Udělám pak dobrý skutek,“ pomyslil si. „Jeden dobrý skutek mne neožebračí. Třebas v zimě jí koupím teplé boty nebo teplou sukni.“

Druhého dne pak o tom uvažoval, proč by měl jí to kupovat. Ať si řekne, když bude něco potřebovat.

Tři roky se u něho neukázala.

„Jaká je to protivná babka,“ pomyslil si, „chodí kolem a nic nepotřebuje, a já mám přece takové dobré předsevzetí jí pomoci. Nu uvidíme, kdy poleze ke kříži.“

Čtyry roky uplynuly; opět nic, zhola nic. Babku kolikrát vidí z okna, jak chodí ulicí, a ona nahoru nejde.

„Je to nafoukaná babka,“ říkal k sobě, „až je mně to líto. Já mám takové dobré předsevzetí jí pomoct, a ona chodí, nafukuje se a nejde.“

Pět let uplynulo od té doby. Babka pořád nic.

,,No, počkej,“ řekl k sobě jednoho dne, „až přijdeš a přilezeš. Já tě naučím, zač je toho loket. Uvidíme, kdo vyhraje.“

Konečně se dočkal. Jednoho dne přišla k němu velmi poníženě, celá taková shrbená: „Milostpane, já bych se chtěla dostat do našeho chudobince.“

Sedl si na židli a podíval se na ni vítězoslavně a zvolal radostně: „Tak vida, konečně jsem se dočkal, že přilezete ke kříži. Pět let to trvalo, a teprve když máte smrt na jazyku, tak přijdete. Ne, babičko, z toho nebude nic.“

Dala se do pláče a tu on zařval hrozným hlasem: „Ven, babo, ať vás tu nevidím,“ a když zmizela, posadil se na pohovku a řekl: „Takhle lidi zkazí člověku každé dobré předsevzetí.“

A zapálil si doutník, přičemž si myslel: „Ale je to hnusná baba!“