Pan Nelamta

 

 

Ve společnosti hovořilo se o tom, jak lze si ženy podmaniti a dále, jak vlastně vzniká často věrná láska. Říkalo se vtipně, že ženy jsou zvláštní tvorové a mužové také. Byly luštěny všemožné problémy manželství, probírány nejrůznější názory a poněvadž jsem znal případ pana Nelamty, zmínil jsem se o něm:

Pan Nelamta prožíval nejkrásnější chvíle, když jezdil na trati číslo 6 ze Smíchova do Prahy přes Palackého most. Byl to vždy okamžik velikého vzrušení, když blížil se k první stanici za Palackého mostem, u potravní daně. Pásl se rozrušen na rozpacích lidí, kteří snažili se ukrýti zavazadla pod lavicí vozu, když dozorce potravní daně vskočil do vozu jako tygr a tázal se: „Máte něco k zdanění?“

Pan Nelamta viděl leccos a doposud mlčel. To ho ale trápilo a mučilo. Viděl kolikrát, že dámy zakrývají sukněmi brašnu s potravinami.

Viděl pronésti pod svrchníkem dvě láhve vína. Spatřil často, že dámy měly vycpané tělo pod pláštěnkou a při příchodu dozorce potravní daně tvářily se rozpačitě.

„Ty zmije,“ myslil si pan Nelamta. Byl příliš čestný, nežli aby se na to mohl dívat a jednoho dne dopálen takovým klamáním úřadů zakročil skutečně, jak mu kázal jeho jemnocit pro právo a spravedlnost.

Jel opět šestkou ze Smíchova do Prahy a spatřil ve voze slečnu, která sukní zakrývala brašnu. Úmyslně nechal upadnouti dvouhaléř a podíval se pod lavici. Z brašny smutně visela hlavička kuřete. A ke všemu tato slečna, jež chystala se oklamati úřady, byla slečna Matulová. Historie zcela jednoduchá.

Před měsícem ji pan Nelamta obtěžoval na ulici, vnucuje jí svůj doprovod. Znal ji z kterési zábavy, kdež jí byl představen a dozvěděl se, že ho nazvala starým, bláznivým dědkem. Tenkráte odmítla ho, když ji žádal, aby ji směl doprovoditi. A nyní tato zmije prováží kuře.

„Máte něco k zdanění?“ otázal se dozorce potravní daně, upíraje své pichlavé oči na obecenstvo ve voze. Zrak ten se vám vbodá do duše a vy mimoděk, i když nemáte ničeho k zdanění, cítíte na sobě tíhu nějaké těžké zodpovědnosti, tíhu provinění a mimoděk chcete říci: „Odpusťte, nikoliv, nemám nic k zdanění, dočista nic a proboha vás prosím, nemějte mi to za zlé!“

„Máte něco k zdanění?“ bručel monotónně dozorce, ohmatávaje balíček na klíně kterési dámy, ovšem ve vší počestnosti.

Pan Nelamta pásl se na rozpacích slečny Matulové, když dozorce, ohmatav ještě jednoho pána, přiblížil se k ní klidně, jako když kat kráčí k odsouzenci a chce mu vlídně říci: „Co mám vyříditi vaší vdově?“

Dozorce ji přešel a již chtěl se vrátit, když vtom pan Nelamta se vztyčil a řekl k němu: „Prosím, podívejte se té dámě pod sukně!“

Dozorce tak učinil a odkryl brašnu s kuřetem.

„Konejte svou povinnost,“ řekl dobrácky pan Nelamta a dozorce obrátil se ku slečně Matulové: „Jděte, prosím, se mnou a tu tašku si vezměte s sebou.“

Všecka zapálená studem následovala slečna Matulová dozorce a za ní šel pan Nelamta, volaje: „Půjdu svědčit!“

„Sem do úřadovny, prosím,“ žádal dozorce slečnu Matulovou. Zde s ní byl zaveden protokol u přítomnosti pana Nelamty.

Vymlouvala se pošetile, že nevěděla, platí-li se z kuřete potravní daň.

„My vás naučíme,“ říkal pan Nelamta.

Pak se dala do pláče.

„Jen plač,“ myslil si pan Nelamta, „naříkej, že by se až třebas kámen obměkčil, tady ti to není dočista nic platno. My tě naučíme! Přihlásil se k slovu a řekl, že ono udání učinil jen z plného přesvědčení a že pozoroval již od Anděla na Smíchově, jak tato dáma hleděla ukrýti tašku s kuřetem.

Vyměřena jí pokuta pěti korun, kterou nemohla zaplatit a kterou za ni zaplatil pan Nelamta, prohlásiv, že onu dámu dobře zná. Chtěla odmítnout, ale nebylo jí to nic platno. Pokutu za ni pan Nelamta zaplatil, nedbaje, že úředníci nad tím povážlivě kroutí hlavou.

Pan Nelamta řekl jí potom, že si pro oněch pět korun přijde některý den a odcházel vítězně odtud, přesvědčen, že vykonal jako řádný muž vše, co mu kázala jeho občanská povinnost a na druhé straně i jeho jemný cit pro kavalírství.

Za dva dny si přišel pan Nelamta pro pět korun k slečně Matulové a za tři měsíce se s ní oženil. Já pak jsem přesvědčen, že budou-li míti syna, dá ho pan Nelamta jistě k potravní dani.

Po těch slovech mne vyhodili.