Papež utekl z Vatikánu

 

 


Úvodem

Nemůžeme bez rozechvěni přinésti našim čtenářům tuto zprávu: Papež utekl z Vatikánu kvůli sčítání lidu v Čechách. Aby bylo všem jasno, co to je vlastně papež, dovolujeme si upozorniti na spisy sv. Augustina, který potvrzuje božský původ prvenství papežova. Ani Písmo svaté nepíše nic o papežovi, ale výše zmíněný autor praví, že pravomocné prvenství papežovo nad veškerou církví jest požadavkem víry, dostatečným prostředkem, kterým by jednota křesťanstva byla všeobecná, ustavičná, vniterná i společenská. Jediným prostředkem dát to všechno dohromady jest pravomocné prvenství nad veškerou církví, svěřené jedinému pastýři. Vypadá to jako humoreska, ale jest to svatá pravda. Neboť Kristus, pokud meškal na zemi jako člověk, byl monarchou své církve. Jiná forma vládní nemohla být po jeho odchodu, když se mu stala ta nepříjemnost a byl na jedné hoře, jejíž jméno mně vypadlo z paměti (Machar je zná), ukřižován.

Kristus tedy dal samovládu dál po svém odchodu a my vidíme, že samovláda jest v každé diecézi, od biskupa řízené. Je-li tedy potřebí samovlády pro jednotlivé diecéze, jest jí potřebí tím více pro celou církev. Svatí otcové a svatí učitelé svorně tvrdí, že prvenství nad veškerou církví pravomocné jest nevyhnutelno, poněvadž na chudý lid musí být přísnost a kaplani musí držet úst svých, což jest krásně dokumentováno knihou Kadeřávka Obrana základů víry katolické (Praha 1900).

Papež jest monarchou, králem, který má všude své vyslance, kterým říká se nuncius. Jemu přísluší moc zákonodárná, administrativní i soudní (viz Hethinger, Die kirchliche Vollgewalt des apostolischen Stuhles).

Jestli slovo „Stuhl“ přeloží se slovem „stolice“, máme tedy tvrdou, měkkou i papežskou stolici, což jest prahloupý vtip, pro který vyhodili před šedesáti lety mého dědečka z hostince u Primasů na Dobytčím trhu.

Papež sám má mnoho titulů, z nichž nejobyčejnější je papa domus apostolicus, pontifex maximus, vicarius Petri, sluha sluhů božích, v oslovení užívá se Nejsvětější otče, Tvoje Svatost, též mu může soukromě říkat každý, jak chce a jak ho to právě napadne.

Poslední dobou bývali papežové zavřeni ve Vatikáne, aby se nemíchali do italských záležitostí. Papežský stát sestává z vatikánské zahrady a několika přilehlých obytných stavení, na které se chodí dívat turisté.

Jestli ještě chcete něco historického, musíme vám sdělit, že papežové měli vždy nepříjemnosti s českým národem, počínaje husitskými válkami. Pomohla jim jedině Bílá hora, kde účinkoval také jeden z papežských legátů (nunciů). Nastolením Habsburků vzrůstal vliv církve katolické a po revoluci se lehce zapomíná i na Bílou horu, i na husity.

A tak se stalo, že papežský nuncius bývá na banketech diplomatického sboru a má strašně nedaleko od toho okna, odkud kdysi vyhodili Slavatu z Martinic do hradního příkopu. Uveřejňujíce senzační zprávu o útěku papeže z Vatikánu, prosíme naše čtenáře, aby zachovali úplný klid a čekali, jak se vyvinou události.

Zprávy o senzačním útěku jsou čerpány přímo z úředních zpráv italské vlády:

Útěk papeže

byl objeven deputací vyslanou páterem Hlinkou, která nenašla papeže ve Vatikáně v kapli Sixtinské. Nejstarší kardinál na všechny otázky odpovídal vyhýbavě. Zpráva o zmizení papeže rozletěla se rychle po Římě a výsledek byl ten, že italská vláda nařídila prohlídku Vatikánu, neboť byla domněnka, že papež byl ukraden bolševiky.

Prohlídka ve Vatikáně

Výsledek prohlídky nedal uspokojujících důkazů, až známý italský detektiv Pierre Lotti, syn známého spisovatele, našel na psacím stolku v komnatě uprchlého papeže lístek: „Utekl jsem z Vatikánu“. Fakt byl tedy úředně ustanoven a v ložnici papeže nalezena korespondence z Čech. Mezi nejvážnějšími dokumenty byl latinský dopis arcibiskupa Kordače, který v překladu zní (kromě nepřeloženého titulu):

Sanctissime Pater!

Všechno obyvatelstvo Československé republiky chce vystoupiti z církve před sčítáním lidu, aby dokázalo, že nemá Československá republika nic společného s Římem. Vytáhli proti nám celou tu nešťastnou historii s Bílou horou a s husity. Vaše přítomnost nutná.

Servus domini

(otrok boží)

Kordač


Nalezen byl dále tento telegram:

Jsem na banketě, všechno v pořádku.

Papežský nuncius v Praze.

Dále nebylo nalezeno ničeho kromě italského překladu z Pražského večerníka odpovědi Kordačově bezvěrcům. Dokázáno bylo jedině dalším vyšetřováním, že si papež koupil lístek do Prahy.

Papež v redakci Pražského večerníku

Sděluje se nám, že papež byl viděn na nároží Hybernské ulice u Masarykova nádraží, když prodával Pražský večerník.

Co jest na tom pravda, nevíme a přineseme v nejbližším čísle další podrobnosti o senzační události.