Perebežčiki

Přeběhlíci

 

Na stanici Abdulino přijel opět nový transport se zajatými vojáky lidové armády, syny sibiřských rolníků.

Četníci a policie kolčakovského samoděržaví je vyhnali z jejich rodných hnízd na Sibiři, aby za Uralem bojovali za vládu carských generálů, buržoazie, sibiřské šlechty a statkářů.

Teď jsou šťastni, že unikli z otroctví a nepokládají se za zajatce; jsou v plném slova smyslu - svobodní.

Když transport dorazil na stanici, byl uspořádán improvizovaný tábor lidu. Promluvilo několik řečníků z řad přeběhlíků.

„Carští generálové,“ prohlásil jeden z nich, „oblékli zase kalhoty s lampasy a vydali rozkaz, abychom my, synové sibiřských rolníků, šli za Ural bít Rudou armádu. A kdo bojuje v této Rudé armádě?

Taky rolničtí synové, kteří už dávno svrhli svou buržoazii a statkáře a sami vládnou v Rusku. Nás, sibiřské rolníky, poslali carští generálové statkáři pod trestem smrti na frontu, abychom bránili Sibiř před dělníky a rolníky. My nepotřebujeme frontu, my Sibiřané musíme pracovat spolu se sovětským Ruskem pro uskutečnění velikých cílů komunismu na Sibiři.“

Řečník se obrátil k rudoarmějcům s prosbou, aby ještě rozhodněji zaútočili, rozdrtili Kolčaka a osvobodili sibiřské rolníky a dělníky od statkářů, buržoazie a důstojnictva.

„Zajali jste celý náš pluk,“ končí přeběhlík svou řeč, „děkuji vám, soudruzi. Postříleli jsme své důstojníky, když jsme se dověděli, že útočíte. Žijeme teď novým životem. Tamto byla noční můra, tady vidíme nový den, záři svobody ...“

* * *

Všichni vypadají vesele a dobromyslně, ale jsou velmi špatně oblečeni; je vidět, že se Kolčak nestará o výstroj své potravy pro děla. Velmi zajímavá je skupina „lidobranců“, oblečených do jakýchsi čínských chalátú se žlutými mandarínskými kruhy.

Peněz mají poskrovnu, už tři měsíce nedostali žold. Jeden ukazuje peníze Sibiřské prozatímní vlády - pěti, deseti a pětadvacetirublovku ve formátu půlrublovky - a vykládá, že je na Sibiři nikdo nebere. Staré peníze také nejsou, říká se, že je odvezli spojenci. Celá Sibiř čeká netrpělivě na příchod sovětských vojsk. Je tam strašná drahota ... v Omsku stojí pud bílé mouky osmdesát rublů v penězích Sibiřské prozatímní vlády (ale dá se koupit za dvacet kerenek), libra másla je v Tomsku za pětačtyřicet rublů. Rolníkům sebrali půdu a zavedli nové těžké daně. Všechny stanice ve střední Sibiři jsou v rukou Čechoslováků, z nichž se část probila už do Vladivostoku. Disponují obrovským množstvím vojenského materiálu, který odvážejí s sebou. V Irkutsku vyhodili Čechoslováci do vzduchu erární sklady. Kolčak vydal rozkaz, aby byli odzbrojeni, ale poněvadž se k tomu nedostávalo sil, nebyl tento rozkaz proveden. Spojenecká vojska na Sibiři nejsou.

„A za co jste šli bojovat vy?“ - zeptal se kdosi přeběhlíka.

„Řekli nám, že je třeba bojovat za víru a za vlast! Jestli přijdou bolševici, zavedou prý mimořádnou daň na ikony atd., ale lid začal chápat, oč jde. Ne za víru a za vlast, ale za kapsu generálských, oficírských psů a za statkářskou půdu hnali nás generálové a statkáři umírat.“

Transport se pohnul. Zazněly tóny Internacionály. To zpívali zajatí lidobranci, noví bojovníci za osvobození Sibiře. Kdyby to tak mohl slyšet „veliký“ admirál Kolčak!