Podivuhodné dobrodružství kocoura Markuse

 

 

Angorský kocourek Markus slavil právě své dvouměsíční narozeniny, když uznal za dobré opustit uhlířský krám, kde se narodil, a podívat se tak trochu, jak vypadá ten boží svět za rohem, za holičským krámem.

Mezi uhlím se mu nelíbilo, neboť se musil stále lízat, aby byl čistý. Kromě toho mu uhlířka neustále nadávala, že je uličník a že se jí plete pod nohy. Markus učinil již několikrát pokus vyškrábat se na putnu uhlí připravenou k donášce a tak se dostat do světa. Všechny ty pokusy končívaly však tím, že ho zavírali v podzemním bytě vedle krámu, kde pištěly myši, až dostával z toho strach. Když pak, což se stalo málokdy, paprsky sluneční zatřpytily se na okně, vyskočil Markus na jich dosah a vrněl. „Až přijde čas,“ pomyslil si, „půjdu se podívat, kde je toho světla víc.“

Markus tedy utekl ve stáří dvou měsíců a za holičským krámem schoval se do sklepa, neboť uviděl tolik noh, až se zděsil. Ve sklepě bylo samé uhlí. „To jsem si moc nevybral,“ řekl k sobě, „teď abych se lízal dál.“

Díval se sklepním otvorem a poznenáhlu si zvykal na ty nohy, které chodily venku a dupaly po chodníku.

„Copak tady děláte, mladíku?“ ozval se vedle něho hlas, a Markus uviděl starého zkušeného kocoura, který si vylezl na hromadu uhlí, zíval a svítil očima.

„Šel jsem se projít.“

„Rozumím, mládenče. Utekl jste a chcete vidět, jak to vypadá ve světě. Musím vás trochu provést. Podívejte se. Tyhle kuličky, co jsou za vámi, ty nejezte. To je připraveno pro krysy. A pak vám dám ještě jednu radu: držte se vždy podél domů a sklepních otvorů. Až budete mít hlad, tak choďte po ulici s ohonem nahoru a mňoukejte. Tak nejlíp napálíte lidi a vzbudíte u nich soucit. Někdo si vás už domů odnese, a až se vám tam nebude líbit, tak zas utečete. Ani nevíte, jak jsou lidi hloupí a jak je obyčejný kocour může napálit. Nalítnou na všechno. Myslí si, že spíte, a nechají dveře otevřené a vy utečete a touláte se třeba měsíc. Když pak vás to omrzí a jste hodně už od koček pokousán, čemuž ještě nerozumíte a já vás nechci kazit, tak se vrátíte, odkud jste utekl, a třete se třeba kolem stolu, ohon zas hezky nahoru, a děláte, že máte radost, a zatím jste jen přišel se nažrat a zotavit v teple. Tak lezte na ulici, já vás tady nemohu potřebovat. Jde sem bílá kočka domovníků a nese mně v hubě nějaké šlachy, co ukradla. Ta holka si mě tady už týden vydržuje. Tak lez už nahoru, pitomče.“

Markus vděčně pohlédl na zkušeného rádce a vylezl na ulici. Držel se podél domů a měl radost, že svítí tak pěkně slunce a že má už nějaké zkušenosti. Před blízkým kupeckým krámem uviděl velké chlupaté zvíře, které mělo dlouhý ohon. Sedělo na zemi a švihalo ohonem sem tam. Markusovi se to líbilo, i skočil za ohonem a chtěl ho tlapkou zastavit. Velké zvíře zavrčelo a ohnalo se po něm. Líbil se mu však patrně ten naivní tvor, který dosud nevěděl, že má co činit se psem, tak chytil Markusa jemně do tlamy a běžel s ním kus cesty přes ulici, kde ho pustil do velké louže.

Markus zděšeně se v ní několikrát obrátil a utíkal do sklepního otvoru, který mu právě před nosem přátelsky kynul.

Špic dal se do štěkotu před sklepem a jeho pán pobízel ho, laskavě ho dráždě: „Boby, vem si kočičku.“

Brzy je to však oba omrzelo a táhli dál, zatím co vyděšený Markus schoval se do nějakých hoblin, třásl se zimou a žalostlivě mňoukal.

„Neřvi nám tady,“ ozvalo se blízko něho a na hobliny vyskočila černá štíhlá kočka, „copak nevíš, že číhám na myši?“

„Já nic nevím,“ zaklepal se Markus a tichým hlasem jal se vykládat kočce o podivném zvířeti.

„Ty hlupáku, to byl pes kupce odnaproti, to můžeš mluvit o štěstí. Počkej ...“ Kočka zmizela vzadu a za chvíli vrátila se s myší v hubě. „Žer, uličníku,“ pravila mateřsky k Markusovi, který namítl, že neví, že se myši také jedí. „Takový klacek,“ odplivla si kočka.

„To se mýlíte,“ řekl Markus, „já jen tak staře vypadám. My angóry jsme vždy větší než obyčejná koťata, mně není ještě, milostpaní, víc než dva měsíce.“

„Bavit se nebudu s takovým usmrkánkem,“ řekla kočka, která dřív zálibně pohlížela na Markusa, „hleď zmizet, nebo ti ukousnu nohu.“

Markus vyskočil na ulici a uděšeně běžel kolem sklepů, kolem něho udělalo něco náhle „paf, paf“, a on byl zas v nějakém sklepě, kam skočil rychle, neboť byla mu předně zima a dostal najednou strach. Skočil na něco lesklého, přitulil se k tomu, aby se zahřál, ono to však studilo, čím více se na to tlačil. Markus skočil na led. „Zde se nezahřeju,“ pomyslil si, když mu zkřehly pazoury, „podívám se vedle.“

Ve vedlejším sklepě byla sláma a piliny. Zahrabal se do ní a usnul. Zdálo se mu o jeho uhlíři.

Když se probudil, byla už úplná tma, cítil hlad, a proto vylezl do nápadného ticha ulic za noci.

Když zpozoroval nějakého nočního chodce, vztyčil svůj chlupatý ohon a šel k němu mňoukaje dle rady starého zkušeného kocoura.

Dva si ho nevšimli, ale u třetího měl štěstí. Ten ho zpozoroval, láskyplně se na něho podíval a shýbl se, aby ho pohladil. Svalil se však a počal chrápat na chodníku.

Markus se toho pádu tak ulekl, že se dal na útěk. Proběhl několika ulicemi a nepotkal nikoho než nějakého starého, opelichaného kocoura, který mu řekl: „Pojď se mnou.“ Šel za ním a přišli do nějakého sklepa, odkud po schodech a otvorem ve dveřích do dvora. Ze dvora podlezli nějaké dveře a octli se tváří v tvář velkému řeznickému psovi, kterého zde řezník zanechal, aby kočky nechodily na maso. Jak se odtamtud Markus dostal, ani nevěděl. Pobíhal po domě hezkou chvíli, až nějakou náhodou trefil do sklepa a odtud na ulici, kterou běžel dolů.

Přišel na velké prostranství a tam upoutala jeho pozornost jakási hlučná scéna.

„Zajisté, že půjdu s vámi, pánové, ochotně na strážnici,“ ozval se hlas „ale napřed sundám tohodle drožkáře z kozlíku, poněvadž mně nadával.“

„Tak nedělejte hlouposti a pojďte,“ ozvaly se dva hlasy, „my vás jen zjistíme, poněvadž tropíte po ulici rámus.“

„Já ho musím sundat z kozlíku,“ trval urputně první na svém, „jsem já snad u něho nějaký rošťák?“

„To jsem vám neřek, vy rošťáku,“ křičel cizí muž z kozlíku, „zde máte na drožce číslo, tak si mne žalujte.“

Pak bylo slyšet energické hlasy, aby šel ten první jménem zákona, a celá společnost tří mužů hnula se kupředu. Na to čekal Markus. Vyzdvihl ohon do výše a šel za nimi, mňoukaje úpěnlivě.

Neslyšeli ho, neboť se bavili ti dva po straně s mužem uprostřed, který křičel, že když nesundal toho drožkáře dnes, že ho sundá zítra z kozlíku, kdyby si měl třebas přinést žebřík a lézt po něm na drožkáře.

A za nimi, zabranými do milého hovoru, trpělivě běžel Markus a trpělivě mňoukal.

Když pak ocitli se ti tři na policejní strážnici, tu vklouzl za nimi a vyskočil na stůl panu inspektorovi, právě na archy protokolů o předvedených.

A vtom zvolal předvedený muž: „Markusi, copak tady děláš?“

A Markus poznal v muži, za kterým tak trpělivě šlapal, svého uhlíře, od kterého utekl.

*

Uhlíř Günzl často říkává: „Jen jednou jsem měl dobrou výmluvu před ženou, když jsem přišel až k ránu, a to, že jsem hledal našeho kocoura. A také jsem ho skutečně přinesl domů, ale jak se to stalo, na to se nemohu za živého boha upamatovat.“

Přečtěte si to tedy, pane Günzle!