POESIE SOCIÁLNÍ

 

 

Poesie sociální a literatura sociální. Obě jsou ještě více zachmuřenější, ponuřejší, mají větší dávku sentimentality v sobě než předcházející výrobky mladých literátů.

Ta kola hučí v továrně,
i pára divně hučí,
a rachot kol a skřípot kol
tak smutnou písní hučí.

A ve všech těch básních ve verších i próze, ve všech těch románech a povídkách předvádí se čtenářům ubohé postavy, které jsou utlačovány a které bez naděje potácejí se tíživým je ovzduším. Jest to literatura řemeslně vyráběná, kde autoři neuvádějí, jakou cestou se lid má brát, nýbrž stěžují si prostě, jak ten lid úpí.

Slovo „úpěti“ nachází se na každé stránce povídky, v každém verši. Úpí dělník, dělnice i děti těch Úpicích rodičů. Básníci jim nepomáhají. Padají i s nimi do bahna. Čtenářům předvádějí neutěšené obzory.

Tu a tam objevují se ranní červánky, bez kterých sociální poeta se neobejde. Tovární komíny, obetkané krvavými růžemi. Obloha rudá a v dálce prší na davy dělníků, kteří sklíčeni táhnou proudy do továren.

Sklíčené davy jsou parádními kousky v sociální literatuře. Někde se slibuje pomsta, ale nikde nevykoná. Časem dá takový poeta střílet do stávkujících a pro formu udeří kamenem důstojníka do hlavy. Slíbená pomsta se neprovede. Stávkující jsou v poutech odváděni. To je jeden druh.

Jiný píše, jak továrník svedl dělnici a vykopl ji ze dveří.

Dělnice přirozeně pláče a zatíná pěstě. Kdesi se ukazují parádní červánky. Slibuje pomstu a skáče do rybníka, a je-li to v cukrovaru, do nějaké jámy s vodou.

Jiný básník čeká, až dělnice, zhrzená a svedená synem továrníka, který se směje cynicky, slehne. Nemluvně bývá obyčejně mužského pohlaví. Ona uškrtí nemluvně, místo aby uškrtila syna továrníka, a dá se postavit před soud. Tento děj je oblíbený v kusech divadelních, sociálních. A dál záleží na básníkovi. Buď dá svedenou škrtitelku porotou odsoudit, nebo nedá. Záleží to na individualitě, jestli totiž básník za dětství trhal mouchám nohy nebo ne. Pakli jest citlivý, osvobodí obžalovanou, která s pláčem opouští jeviště.

Jiné oblíbené téma básní sociálních je: Horník kope uhlí, a kus uhlí se na něho utrhne. Než vypustí duši, vzpomene si na svou ženu. Tím báseň končí. Nemluví se v ní nic o tom, že třeba dát konečně jednou něco na pamětnou vysávačům proletariátu.

Ten proletariát v básních jest vskutku jen loutkou nejen v rukou básníka, ale i v rukou kapitalistů, o kterém píše básník.

Proletariát vzdychá, proletáři chodí v továrnách se smutnými úsměvy.

Tak smutně dělník chodí továrnami,
pojď, druhu, k nám,
jen hovoř k nám a směj se smutně s námi.

Smutné úsměvy! A smutné povídání.

Když lámali uhlí v dole,
vyprávěli o světě,
nad nimi že šumí pole,
zelená se louka,
role, jarní vzduch že omlazuje ...

Povídají, si dělníci o tom, jak to uhlí studí a sype se na jejich hlavy a jak venku v zámku zaměstnavatel hoduje v zeleni stromů. Ale jít ven do té zeleně a vzít si, co jim patří a co jim vzali hodující, o tom básníci nezpívají.

Viz, z továren se kouří,
plivám krev,
já čekám velkou bouři
a divný čekám zpěv.

Básníci čekají a s nimi dělnictvo a čtenáři. Sociální literatura má mluvit do duší těch, o kterých se zpívá. A mluví jim o samém čekání. Čeká se na rudé ráno.

My čekáme a těšíme se:
Nás rudé ráno probudí ...

A vyjde těch básní druhé vydání a zas:

My čekáme a těšíme se:
Nás rudé ráno probudí ...

Stále se opakuje ta ukolébavka. Připadá mi to jako: „Spi, děťátko, spi, zavři očka svy, pánbůh bude s tebou spáti, andělíček kolébati, spi, dětátko, spi.“

V básních sociálních odevzdávají básníci lid do rukou velkého rána a zastupují v tom kolébání andělíčky.

Únava skleslá velkoměsty bloudí,
když noc se válí v klikatinách střech.

V básních sociálních jest mnoho únavy, která bloudí verši. Mnoho snů vysnili sociální poeti.
Obzory jsou soumraky zataženy. Zoufalé tlupy leží rozstříleny. Výkřiky všechny jsou zasuty.

A vichřice když třese lucernami,
zaskřípou temně zuby hladové,
že dojista dnes nad bezednou hloubí
jen mrtvola zas syna vyplove ...

Lidé chodí po ulicích hladoví a skřípou zuby, ale nemají odvahy, aby si vzali kus chleba. Proč? Básníci si toho nepřejou. Kdyby se všichni lidé najedli, neměl by takový básník o čem psát. Vychází ze stanoviska, že slovo „přejedený“ nebo „najedený“ se do básní nehodí. Jinak jsou sami odevzdáni do osudu lidu, o kterém básní.

Nad strmým srázem v dlaních horké čelo,
k východu hledím ve třeštivé muce,
zasutý tmou, z níž vybuchují časem
drobounkých duší drobné revoluce.

Sociální básníci sami nevědí, co chtí.

Chtěl bych vyzpívat smutek své duše,
a tobě, lide, zazpívat.

Jest to kolo, které začíná smutkem a ze smutku se točí.

Vám, synům kráterů černých,
Vám na severu v dusných hrobech práce,
Vám píseň bolesti, vám píseň žalu.

Zpívá básník, který nakonec o sobě pěje, že je:

zlomená duše, ubitý život,
bastarda chudých, bastarda bídy.

Zpívá chudým rytmem své písně, poněvadž by se jinak nevešly do chudých prostorů chat.

Zpívá své písně rytmem bolným, jako je tíha života těch, o kterých pěje.

Samá tíha života, samé slze, samé fňukání, a to se nejvíce čte mezi dělnictvem. Vychovávají se tou literaturou plačtivé baby, jejichž jedinou potěchou je vzpomínka, slabá naděje, že kdysi, jednou za čas, přijde nějaké nové ráno. Zatím jejich ženy dle vlastních slov básníků „dávají světu nové otroky ...“

Kdy konečně jednou uslyšíme pět bez frází, kdy konečně přečteme si sociální povídku bez věčně se opakujícího fňukání a uvidíme hrát na našich jevištích pořádný kus sociální, kus vítězné revolty, píseň odboje, hymnu vítězného proletariátu, a ne to, čemu se musí člověk smát, jako té sociální básni v ubohém májovém listě sociálních demokratů: „Sen padlého osmačtyřicátníka, kterému se zdá o všeobecném právu hlasovacím! ...“