Pohádka jara

 

 

Na jabloni na silnici
v slunci tonul vonný květ,
pod jabloní na silnici
zatřpytil se bajonet.
V záři toho bajonetu
tlouk štěrk starý trestanec.
(Kolem bylo plno květů.)
Klep! Klep! Klep!

Za jabloní za silnicí
táh se velký svěží les,
na pokraji mezi kvítím
objevil se starý pes.
Ze psích očí zíral smutek,
když uviděl bajonet,
svěsil ohon, rychle utek.
Klep! Klep! Klep!