Pohádka o mrtvém voliči

 

 

Hřbitovní správa zabývala se zvláštní událostí. Asi tak čtrnáct dní před obecními volbami přišla do kanceláře hřbitovní správy paní Demusová, vdova po obchodníkovi smíšeným zbožím panu Eduardu Demusovi a stěžovala si na šlendrián, panující při obkládání hrobů.

Nalezla totiž hrob svého manžela popraskaný od té doby, kdy posledně byla tu návštěvou.

Zřízenci skutečně zjistili velkou trhlinu ze strany, trhlinu velmi hlubokou a rozladěna vrátila se paní Demusová ze hřbitova domů do svého bytu v Libni. A tím více vzpomínala opět na svého manžela, jaký to byl pořádný, rozšafný člověk, který nestrpěl žádného šlendriánu. Co by byl asi řekl, kdyby viděl, jak jeho hrob je špatně obložen.

V krámě muselo být u něho všechno v pořádku a když jednou omylem, poněvadž nebyla láhev s kyselinou octovou na pravém místě, nalil ji místo žitné kořalky jednomu alkoholikovi, tu odhodlaně odešel s lahví kyseliny octové do pokoje za krámem a vypil ji až na dno, napsav na půlarch papíru: „Nesnesu nepořádku a proto raději jako čestný člověk hynu dobrovolně.“

Napsal to energickými tahy. To se stalo před patnácti lety a od té doby odpočívá na hřbitově na šestém oddělení.

Paní Demusová svěřila se sousedce, v jakém stavu našla hrob svého muže.

Sousedka se zamyslela a pak řekla: „Nelekají se, paní Demusová, ona to je jen pověra, ale to se říká, když praskne hrob, že chce mrtvý ven. Četla jsem jednou takovou baladu o jednom mrtvém ševci. A jednou prý v Německu rozkopali takový hrob někde v Sasku a nenašli v něm pohřbeného muzikanta. Vdova dala tedy do novin, aby se vrátil a nedělal hlouposti a mrtvý jí odpověděl, že bude na ni čekat na hlavní poště. Šla tam s detektivy a zatkli ho, ale ukázalo se, že to není její muž. Víte, milá paní, oni se dějou věci, že nemáte ani zdání. Ale nelekejte se, je to jen taková pověra.“

Paní Demusová si na to vzpomněla, že když byla jednou s nebožtíkem mužem v jakémsi šantánu že tam jeden zpěváček přednášel parodii na Svatební košili.

Paní Demusové šel mráz po zádech a ona si vyprosila, aby jí sousedka půjčila na noc dospělou dceru Karlu, že se bojí spát sama.

Půjčila jí tedy sousedka dceru, stejně klidně, jako si dobré sousedky navzájem půjčují petrolej a podobně. Karla šla tam jako neživá, neboť její bratr zámečník jí řekl žertovně, aby až přijde v noci pan Demus, nezapomněly mu uvařit čaj s rumem, že člověk prochladne cestou z Olšan do Libně.

Karla celá vyděšená ptala se paní Demusové, má-li doma rum a tak obě ustrašeně očekávaly, co se bude dít. Nestalo se však nic pamětihodnějšího, až na to, že lampa prskla a ve skříni dvakrát třikrát ruplo. O půlnoci počal ve starém kuchyňském stolu provozovat svou hudbu červotoč. Venku vyl někde pes a nějaký chodec řval do nočního ticha: „Má roztomilá Baruško.“

Usnuly, až když počalo svítat a probudilo je dopoledne klepání na dvéře. Narychlo se ustrojily a otevřely. Do bytu vstoupili dva páni a ptali se po panu Demusovi. Paní Demusová se pokřižovala a vysvětlovala, že je již mrtev patnáct let.

„To nevadí,“ pravil jeden z pánů, „víte, milostpaní, on kdyby žil, věděl by, co je jeho povinností. Byl to upřímný mladočech a ještě by byl nyní pro nás do obecních voleb pracoval a s námi volil. Škoda že je mrtev, ale to naprosto nevadí. On dostane, milostpaní, volební lístek do třetího sboru a my si sem přijdeme pro něj. On rozhodně bude volit s námi. Vyhotovíte nám plnou moc za něj, neboť on ještě před svou smrtí některý den sám říkal: Pánové, kdybyste mne někdy potřebovali, obraťte se směle, s plnou důvěrou na mne, já pro vás udělám všechno, ať jsem kde jsem. Na mne můžete spolehnout, a kdybych snad už nebyl naživu, obraťte se na mou manželku.“

Políbili jí ruku a ještě to odpůldne přišel sluha z magistrátní expozitury a přinesl volební lístek pro pana Demusa.

„Pro Ježíše Krista,“ zvolala paní Demusová, „tohle není samo sebou.“ Jela na hřbitov a s hrůzou konstatovala, že trhlina je ještě větší.

Večer vypůjčila si Karlu a jejího mladšího bratříčka Bohuslava, aby u ní byli přes noc.

Bohuslávka museli však zas vystrčit ven, neboť on v noci chodil ke dveřím, klepal na ně a říkal: „Volno, jen račte dál, pane Demuse.“ Také se schoval pod postel a dělal „Hú, hú“. V noci se zdálo, že chodí někdo po chodbě, a Karla se dušovala, že teď doopravdy vzal někdo za kliku.

Ráno přišli ti dva páni a nadšeně mluvili o mladočeské straně, sháněli se po volebním lístku a říkali, že už mají od pana Demusa plnou moc. Pletli páté přes deváté a říkali, že přece jen bude pan Demus volit. Přitom byli stále přerušováni monotónním bědováním paní Demusové: „Ježíšmarjá, vždyť je mrtev už patnáct let. Já se tolik bojím.“

„Milostivá paní,“ řekl vítězně jeden z pánů, schovávaje do tašky volební lístek pana Demusa do hromady jiných, „milostivá paní, nebojte se ničeho, pan manžel přispěje k vítězství radnice a těch pánů, s kterými byl vždy zadobře.“

Zanechal ji rozčilenou a její rozčilení se stupňovalo, když pak odpůldne na hřbitově spatřila, že hrob je ještě víc prasklý než včera.

„Dobejvá se ven,“ prolétlo jí hlavou a zdrceně šla domů a vypůjčila si od domovnice pana domovníka, ovšem ve vší počestnosti. Domovník běhal pro pivo dolů do hostince až do dvou hodin v noci, pil jako duha a ke třetí hodině mluvil takové řeči a liboval si v příšerných historiích o umrlcích, že Karla i paní Demusová křičely strachem.

Tak uplynulo přes týden. Domovník měl už červený nos od samého chlastu a celý dům chodil v noci strašit paní Demusovou. Vždy se našla dobrá duše, která obětavě vylezla z teplých peřin a šla v podvlékačkách brát u Demusové za kliku.

Pak přišly volby a v novinách stálo, že byl ve volební místnosti v Libni zadržen muž, který šel volit za pana Eduarda Demusa, obchodníka, zemřelého již před patnácti roky a že podařilo se mu ale utéci.

Když tohle četla paní Demusová, pokřižovala se a dala se do pláče. Od té doby návštěvníkům šestého oddělení hřbitova naskytuje se podívaná na truchlivou scénu. Každé odpůldne je vidět u jednoho hrobu stát černě oděnou paní, která spíná ruce a volá: „Eduarde, když už jsi volil toho pana Filipa, měl jsi přece jen u nás se zastavit. To nebylo od tebe hezké, Eduarde.“