Pohádka o tom, jak byl censor odměněn

 

 

Když byly princovi tři měsíce, byl jmenován generálem, dostal dva řády a poddaní mu poslali zlatou noční nádobu. Pracovali na ní nejpřednější umělci říše. Povrch nádoby byl bohatě vyzdoben ručními rytinami, které představovaly princovy předky na koních, jak zahánějí nepřítele. Vnitřek nádoby byl rovněž pokryt rytinami. Byla to hesla princových předků, jako: Pravdu má Bůh a My nebo My máme pravdu a Bůh taky. Zkrátka nebylo možno si představit roztomilejšího kousku v dětském pokoji malinkého prince, něco loajálnějšího a úctyhodnějšího.

Básníci opěvali vznešenou nádobu, přirovnávajíce ji k něžnému kolibříkovi, kterému slunce zírá do očí. A jiní zase nadšenými verši prohlašovali, že se tu setkávají dvě slunce. Menší a úchvatně krásné větší. A toto větší slunce si sedá na to menší. Jaké to nádherné podobenství!

Ovšemže zlatá noční nádoba malého prince se dostala i do čítanek školních dítek. Zavdalo to sice mezi dětmi příčinu k různým veselostem, ale to se jim musí odpustit, neboť neznaly ještě pojmu pravého vlastenectví, kterým se tolik vyznačovali fotografové, kteří nádobu fotografovali ze všech stran a ve všech možných pozicích. Časopisy fotografie dychtivě otiskovaly a slovní doprovod k nim psali nejpřednější spisovatelé, vládnoucí bystrým a duchaplným perem.

Historikové v dlouhých statích popisovali noční nádoby někdejších panovníků všech věků a národů. Statě udivovaly svou znalostí, neboť tito historikové se v těch věcech neustále hrabali. Teď vesměs zjišťovali: „Jak vysoko nad všemi těmi nádobami stojí dar národa malému princi!“

Ušlechtilí mužové počali nosit v kravatách jehlice s malými modely oné princovy nádoby. Hrnčíři vyráběli nádoby na vaření i nádoby jídelní jen ve formě nádoby princovy, nic nedbajíce jejího opačného poslání. Ministři, odcházející do penze, byli vyznamenáváni nově zavedeným Řádem nejjasnější zlaté noční nádoby. Veteráni, členové spolků vojenských vysloužilců, dali si dělat k svým uniformám klobouky v této formě a hrdě je překlopovali na své šedivé hlavy. Robily se v té formě budíčky, pekly se tak mazance, v hospodách místo z bot pilo se jen z takových dvoulitrových nádob. Ve všech státních úřadech a ústavech byly zrušeny klozety, neboť se tu nemohlo nejít za princovým příkladem.

V denních listech byly zavedeny zvláštní rubriky, specializované na otiskování zpráv o použití tohoto daru odevzdaného národa. Se slzavýma očima četli tu čtenáři: „O osmé hodině ranní ráčil princ nejmilostivějším vrněním projeviti svou nejvyšší žádost osobně poctíti dar oddaného národa. Tento nejvyšší rozkaz ihned a včas splnil dvorní lékař se dvěma dvorními dámami. Perský velvyslanec dosáhl té milosti, že mohl být celému vznešenému aktu přítomen a patřiti, jak dle slov básníkových „větší slunce na menší si sedlo, dech vonných viol a dech bílých růží zvedlo, jak velké slunce na menším se tuží v parfému šeříku a lilií...“

Ovšemže i v nejpořádnějších polích se nachází plevel a mezi nejlepší pšenicí koukol. Tak i v této říši se nacházel redaktor drzého vzezření a ještě drzejší mysli. Tento prohnaný chlap, žalářovaný aspoň dvakrát za rok, jednoho nevlídného dne napsal do svého listu článek, plný jízlivých poznámek a narážek o princově celým národem uctívané nádobě. Urážel tu neomaleně dokonce i opěvané menší i větší slunce říše. Obrazy princových předků prý našly na noční nádobě pravé místo, kam náleží.

Cenzor článek zkonfiskoval, redaktor, ten vyvrhel člověčenstva, byl neprodleně zatčen a postaven před vojenský soud. Ovšemže ten ničema byl odsouzen pro urážku posvátného idolu národa, princovy zlaté noční nádoby. Trest vykonán byl do čtyřiadvaceti hodin a redaktor byl zastřelen, aniž by se, ohava, kál a litoval svých činů.

Cenzor, který článek konfiskoval a tak dal příčinu k potrestání redaktorského ničemy, čekal uznání a odměnu. Noviny apelovaly na vládu, aby onen znamenitý obhájce nedotknutelné noční nádoby, ten nejšlechetnější cenzor, který tak duchaplně šlápl jedovaté zmiji redaktorské na hlavu, byl poctěn náležitou odměnou.

Ministerská rada dlouho o tom jednala. Debaty tu byly bouřlivé. Ministr vnitra navrhoval, aby se cenzorovi udělilo vévodství a darovalo osmdesát čtverečních kilometrů půdy. Ministr spravedlnosti zase navrhoval, aby cenzor byl prohlášen za nedotknutelného a dána mu správa princových pokladů. Přijat byl konečně návrh ministra veřejných prací a po zvláštním poslu oznámeno šlechetnému cenzorovi: „Náš milý pane cenzore. Ministerská rada, porokovavši o Vašich zásluhách v obraně nedotknutelnosti státního zařízení a přihlížejíc zejména ke skvělému Vašemu poslednímu vystoupení v otázce zlaté noční nádoby našeho nejmilostivějšího prince, usnesla se doručit Vám toto jmenování a povýšení: Náš milý pane cenzore, budete vynášet nejvyšší zlatou noční nádobu po každém nejmilostivějším upotřebení...“

Cenzor byl tak loajální, že omdlel, až když posel odešel.