Pohádka z východu

 

 

Nebylo to u nás, nestalo se to u nás, stalo se to daleko odtud, někde v říši jakéhosi císaře, který měl stále strach o svůj život a kterému říkali sultán.

Nevím určitě, zdali se tato událost zběhla v Turecku nebo v Persii, stačí však, že se skutečně udála.

Byla následující: Nový člen redakce časopisu Idalmo ležel v noci v redakci na slamníku a spal. Spal pokojně a vedle za stěnou v jiném pokoji spal též klidně zodpovědný redaktor téhož časopisu.

O jedné hodině v noci bylo slyšet na chodbě kroky několika mužů, kroky těžké, tak hřmotné, jakými se vyznačovali strážcové veřejného blaha.

A za chvíli probudil se nový člen redakce, neboť se domníval, že se strop na něho řítí.

Ale neřítil se strop, tento hluk pocházel od mužů, kteří před chvílí na chodbě dupali. Tito mužové totiž kopali do dvéří redakce, provázejíce své kopání do dveří křikem: „Ve jménu Alláha otevřte, ve jménu Alláha otevřte!“ Nový člen redakce jim otevřel a do redakce vhrnul se náčelník četnictva onoho kraje, kterému říkali jusubaša, a za ním dva jiní, všichni ozbrojeni od noh až po zvláštní čepice.

Náčelník četnictva řekl k novému členu redakce: „Co zde I děláte?“

„Spím nyní v noci,“ odpověděl člen redakce.

„Jak se jmenujete,“ tázal se přísným hlasem jusubaša. „Tak a tak.“ „A váš otec?“ „Tak a tak.“ „A vaše matka?“ „Tak a tak.“ „A váš dědeček?“

„Tak a tak.“ „Vaše babička?“ „Tak a tak.“ „Vaše porodní bába?“ „Tak a tak.“ „Porodní bába vašeho otce, porodní bába vaší babičky, otec vašeho dědečka, otec otce vašeho dědečka a matka matky vašeho pradědečka?“ Po těchto otázkách šel jusubaša ku slamníku a prohlížel si slamník.

„Není zde,“ řekl nespokojeně. Pak šel a díval se do kamen.

„Ani zde není,“ bručel. Prohlížel potom kalamář, pytlík na tabák, plášť visící na dvéřích. „Ani tam není,“ mrzutým hlasem hlásil jusubaša svým podřízeným.

Když prohlédli plivátka a podšívku kabátů a klobouku člena redakce, odešli, zůstavíce nového člena redakce překvapeného a omámeného vším tím, co viděl.

Jusubaša odešel poté se svými muži vedle do bytu zodpovědného redaktora a tam opakovalo se vše, co před chvílí vedle v redakci, toliko s tím rozdílem, že prohlíželi i talíře a sklenici naplněnou vodou.

Když se i chlapci zodpovědného redaktora podívali do úst, odcházeli.

Zodpovědný redaktor pravil k nim: „Jako doma.“ „Jako doma,“ odpověděli jednohlasně četníci a odešli.

Následujícího dne opakovalo se v noci totéž co včera, toliko s tím rozdílem, že jusubaša pod záminkou, že byl předtím obuvníkem, prohlédl novému členu redakce boty a vedle u zodpovědného redaktora jusubaša pod záminkou, že byl kdysi také malý dítětem, vlezl hlavou do dětského kočárku a nemohl hezkou chvíli odtamtud se vyprostit.

Tak to trvalo celý týden, noc co noc.

A sedmé noci zeptal se zodpovědný redaktor: „Ke všem čertům koho, nebo co vlastně hledáte?“

Jusubaša se usmál a pokynul mužům. Všichni četníci na to odpověděli jednohlasně: „Nic nehledáme, to jen tak, to jen tak, to je zvyk.“

A tento zvyk trvá v oné zemi až na naše dny a ten jusubaša je živ, jestli neumřel.“

Šedivý dědeček, který tuto pohádku svým vnoučatům i vypravoval, zamlčel se a za chvíli řekl:

„Tedy, děti, pamatujte! Nic nehledáme, to jen tak, to jen tak, to je zvyk!“