Pomsta je sladká

 

 

Dědeček Marek, ještě když seděl na chodbě, než ho zavolali dovnitř, aby vydal svědectví proti tomu darebákovi Polívkovi, se celý třásl.

Úzkostlivě čekal, jak to s ním dopadne, a prozatím smekal před každým pánem, který nesl pod paždím papíry. Jednoho žida, který právě dostal měsíc pro zaviněný úpadek, pozdravil však nejuctivěji, když se tento kolem něho mihnul. Odsouzený žid-vypadal s dlouhým vousem velice vznešeně a podíval se na dědka tak hrozně, že ten vzdychl.

Jak jen to dopadne? Utopí rozhodně toho Polívku, zkoupe ho tam až jedna radost. Bude na něho svědčit křivě. Pěkně si všechno rozmyslil, jak řekne na něho, že ho viděl chodit kolem stavení starosty a že ho také viděl, jak odnášel to prase ve tmě domů. Panečku, bude svědčit křivě. Kdypak se naskytne taková příležitost Polívkovi uškodit? Už spolu šestadvacet let nemluví. „Já ti dám kluka ožralýho,“ šeptá si dědeček Marek. Pro to slovo se totiž na sebe rozhněvali.

Tvář se mu nyní rozjasňuje a dědeček Marek vystihuje ta krásná slova, že pomsta jest sladká!

Jeho myšlenky s rozkoší potápějí se v luzném obraze v nedaleké budoucnosti, až řekne: „Slavný císařský a královský milostivý pane soude ... Von tadyhle Polívka je vyloženej zloděj. Von mě neviděl a tak teď říká, že je nevinnej, ale já ho viděl, když to prase bral a nesl domů. Von je hroznej lhář. -

No vidíš, Polívko, Pánbůh peče oplatky ve způsobe křivé přísahy, a už na tebe, lumpe, došlo. Jediný svědek je, a to je tvůj úhlavní nepřítel dědeček Marek. Ve Zdicích na nádraží dnes ráno pěkně si to tak v hlavě sestavil dohromady a vyptal se jen tak mimochodem jednoho četníka, kolik asi za to dostaneš.

Nejmíň šest měsíců. Tak, Polívko, adijé. Už tě tam, lumpe mizerná, koupáme.

To není nic nešlechetného, on by tě, Marku, Polívka také nešetřil, tak jen do něho.“

„Karel Marek,“ ozval se hlas dozorce. Dědeček Marek sebou trhl a opět se mu vrátilo ono třesení žaludku, jako když má člověk strach před rozhodující událostí, a pomalu vstoupil do jednací síně senátu a rychle přehlédl situaci.

Tak to je tedy ta lavice obžalovaných. Pěkná, hlazená a bratru stojí za 40 korun. Představoval si ji jinak, jako takovou zcela sprostou, dřevěnou, hrubou lavici. Takhle ho to překvapilo. Myslil, že na ni bude Polívka přivázán provazy s těžkými okovy a koulí na rukou a nohou. Polívka však sedí tam jako pán, ani nepláče, ani se nesměje, tváří se docela jako nevinný člověk. Také to prase neukradl, ukradl ho dědeček Marek, který teď se pomstí. Polívka dívá se před sebe na slavný soud, upřímně hledí každému do očí, ale teď, když uvidí Marka, sebou trhne a ozve se: „Pozdrav vás bůh, Marku!“ Uctivě ho pozdravil, ponejprv po 26 letech opět na něho promluvil. Dědeček Marek projde kolem něho, ukloní se advokátovi, veřejnému žalobci, členům senátu a dělá, že si Polívky nevšímá. Podívá se na Polívku jen úkosem, když se otáčí dozadu, kde za stolem, vyhrazeným novinářům, sedí jeden soudní referent a kouše si z dlouhé chvíle nehty.

Sedí tam jen proto, aby si ukrátil dlouhou chvíli, případ ho nijak nezajímá, napíše jednoduše do svého listu, že se tam a tam starostovi ztratilo prase. Jiného se nedá nic dělat. Děj není nijak psychologicky zajímavý. Polívka říká, že je nevinen, a také nebylo u něho nic nalezeno při domovní prohlídce, co by poukazovalo k tomu, že by on skutečně to prase ukradl. Jediný důkaz byl ten, že prý Polívka, jak žaloba tvrdí, chodil po vsi se zamaštěnými ústy. Naproti tomu říká Polívka, že jest sice pravda, že chodil se zamaštěnými ústy, ale za peníze poctivě vydělané. Případ tedy neměl žádného světlého bodu. Nebylo tu nic vzrušujícího, nad celou obžalobou vznášela se nuda. Veřejný žalobce četl poslední svazek Světové knihovny. Obhájce měl v ruce kapesní nůž a ořezával tužku. Pak to všechno smetí opatrně sbíral po aktech a zdálo se, že je počítá. Čilejší byl jen předseda senátu, který domlouval v jedné chvíli velice poeticky obžalovanému, aby se jen přiznal, že soud potřebuje každé polehčující okolnosti jako soli v oku.

Mladá tvář zapisovatele byla zakaboněna vztekem, že musí zde tak hloupě sedět, zatím co je venku tak pěkně. Na římsu přilétl vrabec a surově ji znečistiv zbaběle uletěl.

Dozorce rozsvěcoval právě svíčky. Dědeček Marek stál před krucifixem.

„Vstaňte,“ řekl dozorce obžalovanému. A již to všechno vstávalo. Přísedící senátu dali si čepice na hlavu a předseda poučoval: „Vy tedy budete, pane Marku, přísahat. Upozorňuji vás, že po přísaze budete muset mluvit úplnou pravdu. Kdybyste snad něco řekl, co by se nesrovnávalo se skutečností, spáchal byste těžký hřích, a co více, byl byste trestán, neboť by to byl podvod, a nyní říkejte za mnou. Dejte pravou ruku do výše a tyhle dva prsty.“ Dědeček Marek odhodlaně povznesl ruku do výše, napjal ji radostně, takže bylo vidět, že je odhodlán zničit Polívku co nejdokonaleji. „Přísahám.“ „Přísahám.“ „Bohu všemohoucímu.“ „Bohu všemohoucímu.“ „Že na všechny otázky.“ „Že na všechny otázky.“ „Udám pouhou pravdu.“ „Udám pouhou pravdu.“ „A nic než pravdu.“ „A nic než pravdu.“ ,,K tomu mně dopomáhej bůh.“ „K tomu mně dopomáhej bůh.“

Dozorce svíčky zhasl. Všichni si sedli, až na Marka.

„Tak, pane Marku, vy tedy znáte obžalovaného. Jaký je to člověk?“ „Slavný soude, chválit ho nebudu, je to kus holomka.“

„Nesmíte zde nikoho urážet, ani obžalovaného.“ „Slavný pane soude, takovej neřád nezaslouží slitování.“

„Říkám vám, že nesmíte pana obžalovaného urážet.“

Dědeček Marek viděl, že se mu děje křivda. Napřed se ho ptají, jaký je Polívka člověk, a když odpoví dle svého svědomí, že je to kus lumpa a neřáda, rozkřiknou se na něho.

„Tak proč se mě, milostiví pánové, ptáte, jaký je darebák. Uličník je, prosím, pořádného nic v něm není, je setsakramentskej všivák, je ...“

„Už toho mám dost,“ vykřikl předseda, vzal čepici, vstal a řekl: „Soud odebírá se k poradě.“

„Počkej, oni tě proženou,“ zasyčel dědeček Marek k obžalovanému, „oni ti šlápnou na krk. Pověsit by tě měli hned tady na tom lustru a to přede mnou, ty jeden ...“

Soud se opět vrátil z vedlejší síně poradní.

„Pane Marku, soudní dvůr po poradě se usnesl pro vaše hrubé a nepřístojné chování před soudem uděliti vám přísnou důtku a odsoudit vás k disciplinárnímu trestu. Máte pokutu deset korun, odvolat se nemůžete, alespoň si to zapamatujete. Tak pokračujte, co jste viděl v tu noc, když starostovi ukradli to prase.“

Pod dědečkem Markem se zatřásla kolena. Cože, on, který přijel slavnému soudu na pomoc, aby mu pomohl odsoudit Polívku, má být pokutován? To je vděk, zaslouží si to. Pomůže slavnému soudu ještě dál?

Ani ho nenapadne. „Slavný soude,“ vypravil ze sebe, „on tadyhle Polívka je úplně nevinnej, to prase jsem ukradl já sám!“

A řekl to s takovým výrazem, jako by chtěl říci: „Tak vidíte, darebáci, teď jsem se vám pomstil. Teď jsem vás blamoval. Teď budete mít zas hodně nového psaní!“