Poplašný signál

 

 

C. K. zemský školní inspektor a vládní rada Emanuel Klázl jezdil v době maturit po Čechách a zanechával po sobě dvacet procent reprobovaných na dobu jednoho roku. Na nádraží ve Veselí setkal se s vládním radou Kučerou. „Co děláte, pane c. k. školní inspektore?“ „Kosím,“ odvětil zachmuřeně pan Emanuel Klázl, „chtějí býti zralými pro život a neznají, že Herakleitos Efeský byl dle mnohých zpráv povahy zasmušilé a že byl zván plačícím filosofem.“

Sedl do vlaku a přemýšlel o nových hrůzách pro hradecké gymnasium. Má právo jako předseda se tázat maturantů. A práva toho použije v každém případě. Však se důkladně na všechno připravil. A kdyby měla polovička propadnout, bude klást záludně otázky. Taková otázka přiletí jako hrom, maturant se lekne, počne se třást, vy se na něho rozkřiknete, zakoulíte očima, maturant dostane trému, a pak už mu lehce podrazíte nohy. Řeknete: „Mám o vás mínění, že jste se vůbec neučil.“ A když to mínění má c. k. zemský inspektor a vládní rada, jaké jiné mínění smí mít páni profesoři? Ti raněného dorazí i v době reformy maturitních zkoušek. Že se smí klást jen důležité otázky? Dobrá! Bude klást tedy jen důležité a místo obvyklých dvaceti procent pobije a reprobuje jich na rok dvacet pět procent. A kdo propadne? Předně zrzaví, takoví jsou od narození lotři. A když nebude ani jednoho zrzavého, jakáž pomoc, spokojí se s blondýny. Blondýni mají příliš měkkou povahu a nejsou zralými vstoupit do života. Pak propadnou všichni se špatnou známkou z mravu a z náboženství a maturanti, kteří vypadají vyžile a hubeně. Ach! Bude to slast. Ta úzkost těch darebáků, ty ztrápené pohledy! Osm let se leckterý z nich tak tak protloukal a nyní by chtěl rázem všechno přeskočit. Takovému se dá z řecké literatury otázka: „V které básni vyložil Parmenides svou filosofii a co v té básni hlásal odlišného od svých předchůdců, o jejichž činnosti je málo známo?“ A když to nestačí, dorazí se překladem z nejméně pěstovaného autora.

Komické je, když takový štvaný lotr prohlásí: „To jsme, prosím, neměli.“ Tím blamuje profesora před inspektorem, a kdyby i byl mu předtím sebevíc nakloněn, rázem je konec. Zkoupe ho sám.

Podobnými příjemnými myšlenkami zabýval se vládní rada k nejbližší stanici, kde do jeho kupé přistoupil mladý, černě oděný člověk, který zapálil si doutník a bafal mu líbezně do obličeje, přičemž usmíval se vesele na vládního radu, jako by mu chtěl něco sdělit, vyložit, rozpovídat se.

Inspektor díval se přísně na nápis „Plivati na podlahu je zakázáno“, pak zas zraky jeho svezly se na mladého člověka, který kouřil dál a ke všemu vytáhl ze šosu černého kabátu lahvičku koňaku, napil se a řekl: „Musím se posilnit, jedu maturovat.“ „Kam?“ „Do Hradce.“ „Pomoz ti pánbůh, člověče,“ myslí si inspektor, „pad jsi do jámy lví.“ Musil se usmát neštěstí mladého člověka, který mu vlezl takřka pod nůž. „Jestlipak jste připraven?“ Maturant mávl rukou: „Prosím vás, taková komedie, vždyť je to blbost. Víte, co je to maturita?“ „Vím.“ „Tedy chápete, že je to blbost, hovadina, idiotství.“ (Nu, zaplítej se dál, synáčku!) „Kantoři, prosím vás, sami dnes už se tomu smějí. Je to, prosím, tak důležité pro život vědět, že krychlový obsah pravidelného těla rovná se krychlovému obsahu jehlanu, jehož podstava povrchu těla pravidelného a výška poloměru koule vepsané jest rovna.“

Inspektor zaťal zuby, opanoval se a řekl drsně: „Studium je zdravější než honit se za holkami, hrát karty a sedět v hospodách.“ Maturant zavrtěl hlavou: „Raději si vezmu holku na klín než psát latinsky úvahu Jak se hájil Sokrates proti lžem a pomluvám dávných nepřátel, pojednání dle Platonovy Apologie’, a na mou duši, že raději hraju mariáš, než bych psal charakteristiku Maximiliána I., a raději si v hospodě vypočtu, kolik mám platit, než bych luštil úlohu: Ustanov povrch P a plášť p přímého kužele, jsou-li dány strana s a poloměr podstavy r.“

Vládní rada utřel si rozčileně nos a zahřměl: „Co byste, člověče, tomu řek, kdyby před vámi seděl váš maturitní inspektor, vládní rada Klázl ? ...“

Vzápětí nato vlak se zastavil a cestující uděšeně skákali z vozů.

Nešťastný kandidát zralosti v leknutí a v zoufalství zatáhl za poplašný signál. . .