Poslední mladočech v Košířích

Věnováno jeho památce

 

Košíře jest prazvláštní obec.

Jistý občan dokládá filozoficky, že jsou momenty v životě lidském, že se v Košířích i hovado zblázní. Muž ten jest z Košíř. Věta tato zahaluje tím ve větší tajemno, co vlastně v Košířích působí tak prazvláštním dojmem.

Kolikrát jsem již o tom přemýšlel a mohu říci, že obrav si za úkol pozorování krav, vedených Košířemi, seznal jsem, jak tento chovný skot jevil cestou po Košířích jisté znepokojení.

A přece vzhled Košíř jeví milý, dobrácký a sousedský dojem, o čemž svědčí reprezentační dům v Košířích, kde umístěny školy, městský úřad, stříkačka, městský tajemník a podobné nářadí a osoby sloužící zájmu obce. Tato veliká budova neměla původně vůbec vchodu.

Stavitel, který tento dům stavěl, jest velmi zapomnětlivý člověk. Zapomínal jeden čas deštníky u Holubů na Smíchově, pak se vzpamatoval, vracel se domů s deštníkem, ale zapomněl druhého dne na plánu k této budově vchod.

Pak si oddechl a od té doby zapomíná už jen zase deštníky.

V Košířích však si nezoufají, klidně probourali jednu zeď po straně schodiště, udělali vchod skromňoučký, který není hned tak snadno k nalezení, a tudy na městský úřad pan starosta plíží se, jako kdyby se styděl za Košíře.

Že Košíře nemají dobrou pověst, tím jsou vinny různé záhadné události.

Chvalitebná byla, pokud se oceňování Košíř týče, činnost Pražských úředních novin. Kvůli záhadné události na Šmukýřce nazvaly Úřední noviny veškerou mládež v Košířích zpustlíky. Starosta košířský odpověděl zaslánem, že vražda nestala se na katastru košířském, nýbrž na území Smíchova.

Smíchovský radniční orgán vysvětlil však, že podle pátrání a šetření policejního vražda spáchána byla na katastru košířském a mrtvola odvlečena na katastr smíchovský, který tím znesvěcen.

Starosta košířský odpověděl tedy v Politice, že oni domnělí vrahové jsou však příslušníky Smíchova.

Smíchov odvětil oficielně: „Domnělí vrahové jsou vskutku smíchovskými příslušníky, ale skutečné vrahy přísluší hledat v Košířích.“ Bylo by jistě došlo snad k bratrovražednému boji, kdyby nebyla jiná událost zatlačila otázku příslušnosti oněch vrahů do pozadí.

Tentokráte šlo jistě o Košíře. Na košířské policejní strážnici utloukli strážníci revertenta Spůrného. Utloukli ho, poněvadž ho zatkli. Jiný důvod nebyl. Pražské úřední noviny sice psaly, že kousal, ale nebyla to pravda, poněvadž člověk s čerstvě vyraženými zuby nekouše.

V této pohnuté době seznámil jsem se právě s posledním mladočechem v Košířích.

„Dali mu deku,“ řekl znalecky, „tu máš, lumpe, že nechceš dělat. Zmrskali ho a takový revertent mnoho nesnese. Jinak by nás měšťáky škrtili revertenti na potkání.“ Po tomto pěkném úvodu se představil: „Jmenuji se Nůše a jsem posledním mladočechem v Košířích.“ Odmlčel se a po chvíli dodal: „Vy bydlíte tam nahoře. Jestlipak víte, že vaše sousedka Davidová má nové popruhy na putně? Kde ta ženská bere peníze. Říká se o ní, že k nim dochází jeden šikovatel. Nu, mnoho radosti se na svých dcerách nedočká. Jedna již chová a druhá kolíbá a třetí dceru nemá.“

„Vy tedy račte být poslední mladočech v Košířích,“ zeptal jsem se ho uctivě.

„Ano,“ řekl temně. „Bylo nás tu v Košířích původně dvacet. Rostli jsme utěšeně, ale druh za druhem se ztrácel. Pak nás bylo jen dvanáct. To jsme si my mladočeši zde udělali politický klub. Jakmile jsme měli klub, tu počali jsme vyvíjet spolkovou činnost. Pak se rozvodnil jednou motolský potok a bylo po klubu, poněvadž my jsme se tenkrát v klubu pohádali kvůli regulaci. Někdo říkal, že regulace motolského potoka nespadá do působnosti mladočeského programu, jiný zase tvrdil, že jedině ve straně svobodomyslné mohou se uplatnit jakékoliv politické zásady. Tak jsme se hádali asi týden, pak kdosi předsedovi rozbil nos. A mě zas udeřil někdo škatulkou sirek, na jejímž konci byl porcelánový sirník. Pokladníkovi rozřízli při té příležitosti kabát. Tak se klub rozešel, stanovy se vrátily na místodržitelství a zůstalo nás věrno mladočeskému praporu pět.

Rok nato vzrostli jsme o jednoho člena. Bylo nás tedy celkem šest mladočechů v Košířích. Ten šestý člen vypůjčil si pak od každého stoupence strany deset korun. Jakmile měl padesát korun, zmizel z Košíř a to dopálilo tři ze zbývajících, že prohlásili, že za takových okolností nemohou se hlásit ku straně svobodomyslné.

Zbyli jsme tedy dva mladočeši v Košířích. Já a jistý Pejza. Pejza se oběsil kvůli nějakým penězům a zbyl jsem jen já, který zůstanu věren mladočeskému programu, který ten prapor neopustím.“

Za této řeči došli jsme na Černý vrch. Dole vinuly se Košíře a pan Nůše z té výše dívaje se do údolí šeptal v onom zanícení světců a hrdinů: „Pevně třímám prapor mladočešství, s nímž také zvítězím a padnu!“

Od té doby rád jsem pana Nůše pozoroval. Viděl jsem tohoto posledního mladočecha záhadně se chovat vůči politickým stranám, zřel jsem podivuhodné věci. Pan Nůše užíval v hovorech dle toho, s kým mluvil, buď slova bratře, nebo soudruhu. Sám sebe nazýval měšťákem a když v neděli v černém kabátě ráno kráčel do kostela, aby vzdal mladočeské díky bohu, tu usměvavě svým známým říkal: „Jdu poslechnout slovo boží jako husiti před bitvou!“

V poledne vracel se pak domů a tu stavíval se v hostinci pana Pražského U koruny, rozvinuje při sklenici piva program mladočeský: „Žádný by nechtěl nic dělat a my měšťáci abychom se na ně dřeli. Proto my mladočeši také nic neděláme.“

V mých očích stával se čím dál tím více záhadnější. Pak přišla slavnost Božího těla a po Košířích roznesla se zpráva, že poslední mladočech v Košířích na svůj náklad nechal postavit dva oltáře.

Byla to pravda! Odpůldne pak šel mezi cihlářské dělníky přednášet o úkolech strany mladočeské. Vím, že ho vyvedli z místnosti. Potkal jsem ho ten večer. Byl neobyčejně vážný a pravil: „Prapor mladočeský třímám pevně v ruce, s ním zvítězím a padnu.“

Druhého dne večer viděl jsem posledního mladočecha z Košíř v zahradě motolského pivovaru. Měl před sebou Národní listy a na hustě popsaném tácku sklenici černého ležáku.

Chvílemi mechanicky vyprázdnil půllitr a podíval se do Národních listů.

Po nějakém čase zpozoroval mne. Pozvedl Národní listy a zabreptal „...“ a svalil se pod stůl. Národní listy pokryly jako čestný prapor jeho statečná prsa. A jako krev bojovníků teklo mu přes obličej rozlité černé pivo.

Byla to otrava alkoholem. Pak rozložilo se velké ticho zahradou...

Do večera měli co dělat, než ho jakžtakž vzkřísili sodovkou a černou kávou.

A když se probudil, tu rozhlížeje se kolem sebe s vytřeštěným zrakem, pozoroval všechny ty láhve sodové vody a prázdné hrnce od černé kávy a zaškytal: „Teď jsem doopravdy reorganizovanej...“

Od té doby jsem posledního mladočecha z Košíř neviděl, tu záhadnou bytost, záhadnější než město Košíře samo.