Potíže s literární tvorbou

 

 

Dnes jsou poměry pro literáty mnohem lepší, než před válkou. Poválečný literát, pracuje-li pilně a mnoho neutrácí, má vždy tolik peněz, že může sobě vyplatit příděl mouky, chleba, cukru, tabáku a ještě mu zbude tolik, že se může jednou za měsíc podívat do divadla.

Není-li abstinent a pokládá-li za zvláštní pochoutku víno a lahodí-li mu rumová příchuť, má vždy dnes možnost zůstat všude za tyto požitky dlužen, neboť i v tom ohledu se poměry změnily a literáti těší se dnes větší důvěře a úctě než před válkou.

Dříve byly poměry jinačí, o čemž povím několik případů.

Vycházel kdysi v Praze časopis Veselá Praha, kam jsem psal humoresky. Tři humoresky za dvě koruny, na které čekalo vždy několik hladových a žíznivých krků.

Jednoho dne, když jsem přinesl šest humoresek, odepřel mně vydavatel vyplatit čtyři koruny a nabídl mně, že udělá se mnou smlouvu. Napíšu mu dvacet humoresek, za které on mně vyplatí předem, ale ve zboží. Získal totiž náhodou k rozdání předplatitelům jako prémii partii hodinek. (Stály tenkrát v obchodě dvě koruny.) Nebude mně počítat víc za jedny hodinky než dvě koruny a mohu si hned odnést s sebou čtrnáct hodinek, jedny mně přidává, poněvadž se to dá těžko počítat.

Udělal jsem tedy s ním smlouvu na dvacet humoresek a odnesl jsem z nakladatelství čtrnáct hodinek.

Čekal na mne jeden mladý muž, který psal verše. (Pět veršů za dva haléře.) „Co s tím?“ řekl jako nepraktický básník, plný ideálů, poněvadž v té době žili ještě idealisté.

„Prodáme to po hospodách.“

Mladý básník se zarděl.

„Jestli se nám to nepodaří prodat po hospodách,“ řekl jsem, „budeme to prodávat po kořalnách.“

„Já s vámi to prodávat nepůjdu,“ prohlásil, „víte dobře, že jsem člen spolku mladých literátů Syrinx.“

„Dobrá,“ řekl jsem, „prodávat to tedy nebudete a budete jedině chodit s sebou.“

Tak jsme šli. Napřed jsme přišli k Primasovům, kde se scházejí řezníci se stříbrnými, těžkými hodinkami. Jeden řekl, že by koupil stříbrné a přetrhl nám pero u jedněch hodinek, jak je natahoval a velkomyslně nám nabídl za odškodnění dvě piva. Pak jsme hodinky s přetrženým pérem prodali jednomu pánovi za třicet krejcarů, který prohlásil, že beztoho to pochází z krádeže.

Odešli jsme naproti k Šenflokovům, odkud nás vyhodili s ujištěním, že jsme syčáci a nemáme licenci na hauzírování.

Šli jsme ke Kuřímu oku na Vinohrady, kde jsme prodali jedny hodinky za osmdesát krejcarů nějakému studentovi, který měl svoje v zastavárně a čekal příjezd tatíkův.

Chodili jsme po Vinohradech a nikdo si nic nekupoval. Tak jsme odešli do páté čtvrti, která ještě byla v slávě před blížícím se zánikem a v jedné kořalně nám někdo ukradl dvoje hodinky.

V druhém pelechu přistoupil k nám muž v placaté čepici a ptal se nás, odkud jsme. Potom vytáhl nějaký zápisník, podíval se do něho a řekl: „To se shoduje.“ Pak nás vzal každého za límec a vedl na policejní ředitelství, kde jsme zůstali do rána, poněvadž nakladatel s hodinkami nebyl doma.

Když nás konečně druhý den osvobodil z nařčení krádeže, byl tak šlechetný, že zbývající hodinky odkoupil ode mne za poloviční cenu, tj. po padesáti krejcařích.

Když mně vyplácel ten nepatrný obnos, řekl důrazně: „Nezapomeňte na těch dvacet humoresek!“

Když za několik dní přinesl jsem mu dvě humoresky, s menším důrazem pronesl: „Nezapomeňte, že jste mně dlužen ještě osmnáct humoresek!“

Čeká na ně dodnes.

Nebo jiný případ. Velký časopis, věc vaše jest otištěna. My, naivní lidé, se domnívali, že ihned dostaneme peníze, jakmile přijdeme a řekneme: „Včera vyšla má povídka, já si jdu pro honorář.“

Zas tam nebyl ten neb onen, přijďte zítra!

A když konečně jste u pokladny měl dostat 5 K 22 h, dostal jste šest korun a pokladník chtěl na vás nazpět, dívaje se na vás jako na lotra. Obyčejně jste neměli ani troník, vzal šest korun nazpět, zařval na vás: „Přineste si drobný!“ a vy jste šli shánět po Praze 78 haléřů, abyste mohli dostat svých 5 K 22 h.

Dnes, jak říkám, je to mnohem lepší.

S nakladateli to bylo také dobré. Dostal jste za arch 32 K a když jste prosil o zálohu, strkali vám to po korunkách. Nestyděli se, když jste dostal šílený nápad vybrat si honorář v knihách, které vám počítali za krámskou cenu. Přirozeně, že jste při prodeji knih prodělal 66 procent svého honoráře a přitom byli tak opatrní o vás, že vám říkali: „Víte, my bychom vám dali peníze, ale bojíme se, že to utratíte a nebudete nic z toho mít.“

Chtěl-li jste dostat na svou věc nějakou zálohu, musel jste si vymýšlet různé lži. Okolnosti nutily literáty za takových poměrů lhát, vymýšlet si různé věci a jedině mravní založení nepřivedlo člověka na Pankrác.

Jednou jsem chtěl dostat 25 korun zálohy na svou knihu a musel jsem si vymyslit toto: Poslal jsem svého přítele Gustava R. Opočenského, známého básníka, k nakladateli s tímto psaním: „Velectěný pane! Právě mne přejel automobil, jehož kolo zlámalo mně nohu. Prosím o 25 korun zálohy na svou knihu.“

Vrátil se bez peněz s odpovědí: „Vyjasněte, k čemu potřebujete těch 25 korun.“

Odpověděl jsem: „Na útraty spojené s převezením do mého bytu.“

Přišel s tímto: „Ochranná stanice převeze vás bezplatně!“

Napsal jsem: „Ochranná stanice dopravuje jen do Všeobecné nemocnice. Poněvadž trvám na domácím léčení, odjela.“

Opočenský se vrátil radostně. Přinesl 10 korun a na mém lístku tuto poznámku: „Deset korun úplně stačí.“

Byly to doby plné zápasů, které patří k historii, až na jediný případ, který jest odlesk staré doby a pronásleduje mne až po dnešní den příšernou předválečnou náladou.

Vydávám nyní několik knih. (Aniž bych se chválil, neobyčejně se mně ty knihy líbí.)

Jednu knihu vydávám svým nákladem, Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války a dělám velkou agitaci po venkově. Jeden pán byl tak laskav, že se mně nabídl, že knihu, vycházející v sešitech, vezme s sebou do Budějovic ke knihkupcům. O své agitační cestě napsal toto psaní, z něhož úryvek:

„Ale teď jsem přišel ke knihkupci panu Svátkovi, a ten mně říkal, že už dostal jeden sešit z Prahy a že mu to bylo velmi vítané, že se dověděl, kde pan Hašek je, poněvadž pan autor Hašek uzavřel s ním v roce 1915, 21. dubna, než odjel do války, když sloužil jako jednoročák v Budějovicích, smlouvu, že mu bude psát vojenské humoresky a zavazuje se, že do deseti let nebude jinému psát vojenské humoresky než jemu, panu Svátkovi. Byl ale v zajetí, to se ví, že nemohl psát, ale teď, když je zde, že měl dodržet smlouvu, na základě toho to předá advokátovi, aby dostal zadostiučinění. Že se diví, že pan Hašek už na to zapomněl, že nesmí po deset let nikomu jinému psát než jemu. Nebo může být, že je mu to lhostejné a že dělá, jako by nevěděl, že jsme od Rakouska přijali ty samé paragrafy, co máme teď. A hned mně radil, abych toho nechal, že nám to bude zabaveno.“

Vrací se historie hodinek... Za nějakých padesát korun, jako jednoročák 21. dubna 1915, upsal jsem se na deset let jako Faust. A osoba, které jsem se upsal, chránila mne v nejhorších bitevních vřavách. A nyní si jde prostřednictvím advokáta pro mou duši.