Pouť filipojakubská

 

 

Pouť filipojakubská na Smíchově měla ještě to staré kouzlo bývalých poutí. Byly přece jen kdysi krásné časy. Bývaly primitivní cirkusy, v nichž padaly ze strany šašků a augustů ještě primitivnější vtipy: „Kde leží nejvíc vojáků?“ A odpověď: „Na slamníkách v kasárnách“ bývala přijata s takovou srdečností, o které nemáme již dnes ani tušení.

Loňská pouť filipojakubská měla přec jen nádech té srdečnosti a byla to bouda číslo 15, která lákala všechny dobré lidi, aby přišli a podívali se na ty všechny divy skryté pod velkým, významným názvem: „Zde lze vidět všechno obyvatelstvo na dně mořském i pozemním.“

Nerozluštěný věru problém pozemního dna. Nový terminus technicus, o kterém se doposud nezdálo žádnému geometru.

A to vše chovala tato skromná bouda, chvějící se v záchvěvech větru.

A když mladý muž v trikotu předstoupil před malé pódium, zařval do zvědavého davu: „Jen vstupte dál, uvidíte, že vše jest pravé a že vše zakládá se na zoologickém předpisu.“

Vy tedy zlákáni pravostí a zoologickými předpisy jdete se podívat za 20 haléřů na to všechno obyvatelstvo mořského dna a pozemního.

Matně osvětlená prostora slouží k tomu, aby přechovávala několik beden. Starší dáma s vycpaným poprsím promluví několik slov na omluvu, proč to tu tak všechno páchne. „Zvířata ta jsou velmi choulostivá a nemožno je pouštět ven, neboť jest to též podle policejního předpisu,“ praví ve své omluvě a otvírá jednu bednu.

Před diváky objeví se malá, opelichaná opička, která se škrtí na řetízku, jak ji vytahuje z bedny dáma se špinavým krkem. Opička naříká táhle a smutně, vyšplhá se na rameno dámy a začne si hledat blechy. Její život je velmi smutný a její celá inteligence záleží v tom, že přemýšlí o blechách.

„Mám tu čest,“ praví krotitelka k obecenstvu, „představiti vám opici Mabo, která jest dle zoologického předpisu 18 centimetrů vysoká a živí se různými zeleninami, jak jí příroda rozkazuje. Pochází z divoké Austrálie, před lovci se skrývá na palmách a zuřivě se brání. Dovoluji si požádati nyní p. t. ctěné publikum o příspěvek na mlíčko.“

Strčí neurvale opičku do bedny a sbírá nyní na talíř dvouhaléře a desetihaléře.

Zazvoní. Objeví se kluk, který sebere peníze a jde s nimi majiteli boudy pro pivo.

Krotitelka, líbezně se usmívajíc, nakloní se vzadu do jiné bedny a vytáhne odtamtud mladého kajmana, asi ročního. Není delší půl metru. Kajman dívá se ospale, občas otevře tlamu a vidět řadu bílých zubů.

„Dovoluji si,“ počne krotitelka mluvit sladce, „představiti nyní ctěnému obecenstvu ukrutného krokodýla z řeky Nilu, který číhá na lidi a pláčem svým je láká do vody a k sežrati se dáti. Jest dle zoologického předpisu 25 let stár a má 62 zubů úplně zdravých a nevyžraných. Byl po léta chován ve vodě nilské, nežli si zvykl na vodu vltavskou. Neslyší na žádné jméno, neboť doposud se zkrotiti nedal tou měrou, aby přivykl si žráti z ruky. Nelze s ním též jako s jinými obyvateli mořského dna nějaké kratochvíle prováděti, poněvadž rozzuřiv se, přečasto i své krotitele napadá. Tak lez do bedny.“

Kajman podíval se pohrdlivě na svou paní a vlezl si do bedny. Víko sklaplo.

Čekal jsem, že nyní bude vybírat zas jeho paní pro něho na mlíčko, ona však šla k jiné bedně a vytáhla odtamtud obyčejnou vretku bílou. „Toto zvíře,“ řekla s takovou určitostí, že se nikdo neodvážil jí odporovat, „je promyka egyptská, pohybující se po pozemním dnu s takovou obratností, že jí jinak černoši neříkají než lasička. Jest podle zoologického předpisu asi půldruhého decimetru dlouhá a velmi zlá, vyžírajíc hnízda krokodýlů, když se jim dostane na vejce.“

Opět sklaplo víko bedny.

„A nyní, prosím,“ pravila velmi vážně, „bych ukázala vám vzadu za touto oponou největší zvláštnost světa.“ Odhrnula špinavou drapérii. „Tam uvidíte, jakmile zazvoním, sevillskou krasavici tetovanou. Prohlídka jejího tetovaného těla přístupna jen dospělým mužům a vojsku za 20 haléřů. Tato zvláštnost španělská má na sobě přes jeden milión dvakrát sto tisíc bodů. Jen račte vstoupit bez obavy.“

Bylo nás dospělých mužů a vojáků, kteří jsme se nebáli tetované krasavice sevillské a pohledu na její tělo, asi patnáct.

Krasavice sevillská byla patrně však, jak jsme shledali, nějaká tetovaná čarodějnice, která použila obvyklého výletu v noci filipojakubské, aby se usadila na filipojakubské pouti.

Paní krotitelka počala hůlkou ukazovat na různé obnažené části těla sevillské krasavice a vysvětlovat nám obrazy vytetované na tom umouněném těle.

„Zde prosím na pravé zadní části uvidíte vytetovaný obraz mexického prezidenta republiky a na levé části zadní uvidíte vytetovanou alpskou krajinu, v pozadí Mont Blanc. Otoč se k nim zády, Bianko.“

Sevillská krasavice se k nám otočila rády a uklonila se...

Opravdu, prezident mexické republiky, alpská krajina, v pozadí Mont Blanc...

A my jsme se rozutekli.