Povídka o černém býkovci

 

 

I

První květen toho roku přišel právě do období, kdy ve vídeňském parlamentu podán byl návrh na zvýšení kontingentu branců. Všechny strany se tehdy usnesly, že na táborech na 1. května bude se manifestovat proti zbrojení, proti Vídni a manifestace že budou mít ráz antimilitaristický.

Anarchisti svolali na 1. května tábor lidu do zahrady Na Slovanech.

Šel jsem tam, když jsem se byl v Havlíčkových sadech rozloučil s jednou slečnou, jejíž svátek připadal na 1. května. Odbyl jsem v útulném zátiší za Grébovou vilou gratulaci a slíbil určitě, že nepůjdu na žádný tábor lidu, že se nezúčastním žádných demonstrací a o půl jedné že budu u nich na Vinohradech na obědě. Pak jsem ji šel doprovodit k domu a zamířil na tábor anarchistů.

Na Tylově náměstí srazil jsem se s jedním Bosňákem, který prodával hole a jiné nebosenské výrobky. Chodíval někdy nabízet své výrobky do restaurace, kam jsem chodil, takže mne poznal, zastavil, vytáhl ze svazků holí překrásný býkovec, natřený černým ebenovým lakem a plácaje mne na rameno, řekl mi neodolatelně důvěrně: „Kúpi, bratr Slovan.“

Ona ranní procházka se slečnou učinila mne tak měkkým a šťastným, že kdyby mně byl někdo nabídl ke koupi stroj na pletení punčoch, byl bych ho rozhodně koupil. A tak, rozplývaje se štěstím, zaplatil jsem Bosňákovi za krásný černý býkovec a šel na tábor lidu.

Tábor ještě nebyl zahájen, před zahradou procházeli se dva policejní strážníci a všiml jsem si velice dobře, že v druhém domě od zahrady, v průjezdu, byl tucet jiných policejních strážníků, kteří tam čekali za vraty, jak to dopadne. Prozatím kouřili, přešlapovali a vypadali docela nevinně, jako by byli členové nějakého zábavního spolku a dali si sem do průjezdu dostaveníčko k výletu.

Zahrada byla již naplněna a za předsednickým stolem nad papíry seděli dva policejní úředníci. Jeden si kreslil tužkou panáčka a druhý, mladší, bledý snad rozechvěním, díval se upjatě na lesklou plochu zvonku na stole.

Sedl jsem si na židli, právě pod předsednickou tribunu a rozhovořil jsem se s několika známými, kteří s nadšením obdivovali můj nový krásný býkovec, půjčovali si ho a znalecky, aby to policejní úředníci slyšeli, mávali jím ve vzduchu a říkali: „Tím bych nechtěl držet ani jednu. - Jedna každému stačí. - Přes hlavu, a je po něm - .“

Policejní úředníci po každé takové větě vždy sebou trhli, ale pak zase dělali, jako by nic neslyšeli.

Krátce před zahájením táboru lidu přišel ke mně jeden vytáhlý mladík, kterého jsem znal jako velice romantického stoupence anarchismu, ten mne odtáhl stranou a řekl ke mně tajemně: „Kamaráde, něco visí ve vzduchu, to je marné, dnes už se to nedá udržet. Já si stoupnu vedle vás pod tribunu a až nám rozpustí tábor, vy mně podáte váš býkovec a já toho jednoho státního otroka praštím přes hlavu. Já se obětuji. Někdo to musí začít.“

Táhl mne opět k tribuně, přičemž pokračoval: „Rozhodně mně musíte půjčit pět korun. Uznáte přece, kdybych byl zatčen, že si musím na policejním ředitelství něco koupit na přilepšenou, aby si snad tam nemysleli, že jim budu dělat mučedníka při jejich smradlavé kapustě se zmrzlými brambory.“

Tábor měl klidný průběh. Z policejního ředitelství přišly patrně pro úředníky intervenující na táborech pokyny, aby nechali řečníky se vymluvit.

Můj soused, který se chtěl obětovat, byl velice netrpělivý. Ba dokonce i zoufalý. Starší z policejních úředníků nedával mu vůbec žádné naděje, že si bude moci přilepšit na policejním ředitelství za vypůjčenou pětikorunu. Jen jednou zasvitla mu naděje a on již sahal po mém býkovci, to když se policejní komisař přiklonil k předsedovi a žádal ho, aby řečníka napomenul. Napomenutý řečník skutečně změnil tón a tempo a zas to šlo hladce beze všeho vzrušení.

Můj soused byl všecek nešťastný. „Já se divím,“ šeptal mně, „jaký je to dnes divný tábor lidu. Ne a ne to rozpustit, abych moh toho chlapa přetáhnout. Já už jsem doma všechny na to připravil, že budu dnes zatčen, mám již ve vestě zašité cigarety a řečník mluví tak krotce, jako kdyby se bál.“ Zesmutněl. „Bylo by třeba napsat do našeho časopisu,“ šeptal za chvíli, „o tom, jak upadá revolucióznost na táborech lidu. To není přece žádná revoluční taktika, kňourat zde před policejním komisařem, jako to dělá tenhle řečník.“

Krátce po jedenácté hodině ukončil předseda tábor lidu a všichni vyhrnuli se ven na ulici za zpěvu písně: „Milión paží v tmách se spjalo…“

Vědělo se již předem, kam se půjde. Přes Karlovo náměstí kolem vojenské nemocnice, Ječnou ulicí nahoru, pak Štěpánskou ulicí na Václavské náměstí, kde se bude demonstrovat a kam přitáhnou též z druhých táborů.

Když se přitáhlo před vojenskou nemocnici, začali tam již rejdovat čtyři strážníci na koních. Nás bylo asi tři sta. Šel jsem v prvé řadě po chodníku s mladým mužem, který se chtěl obětovat.

Ten se mne houževnatě držel a vykládal zasmušile: „Nevšiml jste si, že po ukončení tábora podal komisař ruku předsedovi tábora a ten ji neodmítl? Ovšem někdo namítne, že je to slušnost a tak dále. Nechápu, jak se u nás může mluvit o slušnosti? Proč my máme být slušní a oni ne? - Hm - uvidíme, zdali se mně ještě dnes přece nebude hodit váš býkovec.“

Za různého zpěvu a řevu došlo nás tři sta až ke kostelu svatého Ignáce na roh Ječné ulice, kde nás očekával řetěz policejních strážníků, kterým jsme ovšem chtěli prorazit, poněvadž se to jinak při demonstracích nedělá.

Z druhé strany následovalo protiopatření, záležející ve výkřiku policejního komisaře: „Jménem zákona se rozejděte!“

Potom jeden policejní inspektor zahvízdal a zezadu do nás vrazili čtyři jízdní strážníci, zatímco kordón pěších obnažil šavle a mrskal nás naplocho přes záda.

Na protějším chodníku právě v ten kritický okamžik vyvezla ošetřovatelka z jednoho domu na slunéčko stařečka, kterého jeden rozvášněný strážník praštil naplocho tak, až se s ním vozík převrhl a stařeček zařval jak dobytče na jatkách, zatímco dva policejní strážníci hnali se za prchající ošetřovatelkou s obnaženými šavlemi.

Nyní přišel rozhodný okamžik pro mého romantického společníka. Beze slova vytrhl mně můj černý býkovec z ruky a uhodil jím nejblíže stojícího strážníka přes hlavu, až mu srazil šikovně klobouk s kohoutím pérem. Nebyla to nijak vynikající rána, policejní strážník nebyl skolen, utrpěl jen lehkou odřeninu na čele.

Vše to událo se velice rychle. Muž, který se chtěl obětovat, strčil mně opět po své ráně můj býkovec do ruky, řekl „Nazdar!“ a zmizel za rohem v jednom hloučku rozprášených a úplně poražených demonstrantů.

Na místě boje zůstal jsem jen já se svým černým novým býkovcem, ještě jeden pán, který spěchal z Vinohrad do Černého pivovaru a domovník z vedlejšího domu, který ve své zvědavosti dopustil se té neopatrnosti, že vyšel ze vrat svého domu doprostřed chodníku.

Všichni tři byli jsme neprodleně zatčeni. Vedli nás nahoru na policejní komisařství do Salmovy ulice. Pamatuji se, že strážník, který dostal ránu přes hlavu, používal vůči nám třem stále množného čísla a říkal: „Já vám dám býkovec.“

Když jsme přišli na strážnici policejního komisařství, rozpřáhl se poškozený strážník a chtěl mi dát přes hubu. Uhnul jsem se a on plnou silou udeřil rukou o zeď, přičemž si vymkl palec.

Byl tam nějaký lidumilný policejní inspektor, který v tom zmatku, když už dostali po hubě i domovník i pán, který šel z Vinohrad na Karlovo náměstí na oběd, zabránil dalšímu týrání zatčených šlechetnými slovy: „Už je nechte, už mají dost.“

Tak nás tedy vzali a vedli nahoru do kanceláře k výslechu.

Řízení bylo velice krátké. Pán, který šel na oběd a domovník, který vykoukl z vrat, byli obviněni, že se nechtěli rozejít a že neuposlechli vyzvání stráže. U mne byla věc úplně jasnou, nejen zraněný strážník, nýbrž pět nebo šest jiných strážníků, kterých jsem tam vůbec neviděl, udávali do protokolu, že jsem to byl já, který ho praštil svým černým býkovcem přes hlavu a při svém zatčení se zprotivil a vymkl mu palec.

Můj černý nový býkovec ležel na stole jako corpus delicti a já jsem se musil dát do smíchu, když jsem si vzpomněl, jak mě ten Bosňák zastavil a řekl mi: „Kúpi, bratr Slovan.“

„To vám přijde draho,“ suše poznamenal vrchní policejní komisař, když jsem se stále nepřiznával k činu a na druhé straně připouštěl, že je to můj býkovec.

Stejně též nevěřili pánovi z Vinohrad, že chodí obědvat do Černého pivovaru.

Domovníkovi přitížila ještě ke všemu souhlasná výpověď tří policejních strážníků, že on křičel: „Řežte je!“ a dal také popud k mému vystoupení výkřikem: „Natři ho!“

Za deset minut odváděli nás všechny tři na policejní ředitelství, kde jsme byli umístěni do jedné veliké cely mezi ostatní demonstranty.

II

Bylo velice zajímavé, jak zde na policejním ředitelství při výslechu krásně vypadal na stole můj nový černý býkovec.

První výslech se mnou konal se hned odpůldne. Snažil jsem se vysvětlit, že to přece není nic nemožného. Jdete klidně po ulici, najednou k vám přiskočí nějaký neznámý pán, vytrhne vám z ruky hůl, uhodí jí přes hlavu nejblíže stojícího policejního strážníka, pak vám zas hůl vrátí, poděkuje a zmizí.

Vidím stále před sebou svého policejního komisaře. Ťukal tlustou násadkou o stůl a velice vážně říkal: „Nemístné žerty stranou! Zde si nebudeme vypravovat anekdoty. Vidíte zde na stěně hodiny? Dávám vám pět minut na rozmyšlenou, abyste se přiznal.“

Hodiny jsem viděl a také to, že je půl třetí. Během těch pěti minut vzpomínal jsem, že teď na Vinohradech, kam jsem byl pozván na oběd, podává se černá káva s cukrovím, ale že to není tam tak příliš slavnostní, poněvadž domácí slečna je neobyčejně znepokojena mou nepřítomností a chodí jako stín. Ráno jsem se též dověděl z jejích úst celý program obědu, který mně během těch pěti minut vystupoval neustále na mysli, poněvadž nás na policejním ředitelství nenakrmili. Můj budoucí tchán velice rád jedl skopovou pečeni s knedlíkem, paní Mayerová měla ráda smažená kuřata, takže se to všechno kombinovalo dohromady při dnešním slavnostním obědu. Je velice výbornou kuchařkou... Já velice rád tučné skopové, když je tak propečeno, jak ona vždycky dělávala, že je to vlastně na povrchu škvarek... Potom ta úprava, přiměřeně vyhřátý talíř...

„Tak už jste si to rozmyslil?“ přerušil moje vidiny policejní komisař, „řekl jsem pět minut a už je sedm minut. Přiznáváte se tedy, že vy uhodil jste svým býkovcem nadstrážníka Černého přes hlavu?“

„Já vůbec o tom nepřemýšlel,“ odpověděl jsem důstojně, „vím jedině tolik, že jste mi udělali veliké nepříjemnosti. Jest zbytečno mluvit o tom, že jsem nevinen, že jsem to neudělal, poněvadž jste se ukvapili a z právního stanoviska vzhledem k spleteným okolnostem jest úplně přirozeno...“

Policejní komisař zkřížil ruce a povstal, přerušuje mne: „Jaké vy můžete mít právní stanovisko? Myslíte, že frázemi utlučete zákony? S vámi si ještě promluví státní zastupitelství. U nás se zde válet nebudete, vás si dáme vyfotografovat a potom hned vás odvedou k zemskému co trestnímu soudu. Podepište protokol!“

Odepřel jsem podepsat protokol, který byl již předem sestaven, ve kterém jsem se vlastně měl přiznávat i k ráně býkovcem, i k vylomení palce. Kromě toho jsem zjistil, že prý jsem křičel: „Ještě nemá dost ten pacholek?“

Při fotografování tvářil jsem se přívětivě, ačkoliv mi tak sešroubovali hlavu na židli, jako by mně chtěli tahat zuby.

K trestnímu soudu vedli mne dva strážníci. Jeden z nich nesl akta a druhý pod paždím můj černý býkovec. Všichni tři předváděli jsme takto mimojdoucím občanům lehce rozluštitelný živý rébus.

Z přijímací kanceláře trestního soudu putoval býkovec na státní zastupitelství a já na opačnou stranu budovy do vyšetřovací vazby, kam počali přibývat ti, kteří při takových slavnostních příležitostech spadají do novinářské lokálky „Zatčeni po táborech lidu“.

Shledal jsem zajímavou okolnost, že všichni ti zatčení nevěřili tomu, že by byli schopni něco podobného spáchat.

Jeden starý pán, který před obědem pravidelně si vycházel na procházku, nemohl nikterak pochopit, že spáchal zločin veřejného násilí, když se náhodou dostal do té chumelenice a roztáhl deštník jako štít proti policejnímu strážníkovi, který se na něho hnal s obnaženou šavlí.

Byl tam též sluha nějaké banky, který byl poslán ke členům správní rady, aby podepsali jeden akt. Byl obviněn, že po ukončení tábora na Střeleckém ostrově házel žabky koním jízdních strážníků pod nohy křiče: „Hanba, zabte je!“

Bylo to velice směšné, když vypravoval, jak byl vytažen policejními strážníky z průjezdu, kam se schoval před tou tlačenicí a jak mu byla přitom ukradena jeho černá taška s aktem. „Mně to připadá jako sen,“ opakoval několikrát za sebou, „není to možné, není to opravdu možné…“

Jest zajímavé, jak někteří lidé jsou naivní a když už to mají černé na bílém, ještě stále se kolem toho točí. Seděl tam s námi muž, který vykrádal půdy a ten se smál, až se za břicho popadal, a opakoval po něm: „Není to možné, není to možné, připadá mně to jako sen, ale moc živej.“

„Jsem vrchní zástupce firmy Lorenc, výroba kuchyňského nádobí,“ ozval se vážně jeden občan, „viděl jsem již leccos, prodělal jsem mnoho ve svém životě, ale mohu říci, že něčeho podobného jsem dosud nezažil. Právě když táhli demonstranti na Perštýn, vstoupil jsem do jednoho obchodu, abych nabídl firmě náš patentovaný výrobek. Jak vám známo, pánové, bývají v domácnostech obtíže s ohříváním knedlíků, nudlí a podobně, nechcete-li je na rendlíku v pravém slova smyslu učmudit. Tomu odpomáhá naše patentní vložka ve všech velikostech. Na dno hrnce naleje se trochu vody, nad vodu dá se naše patentní vložka, na ni položí se to, co chceme ohřáti, aby to bylo jako čerstvé. V našem případě, pánové, působí pára. Na našich patentních vložkách můžeme vařit přímo brambory, vejce, kaštany, ovoce. Nebyl jsem vám, pánové, ještě ani hotov s předložením našich vzorků, když tu vrazí do obchodu dva policejní strážníci a zařvou mně do ucha: ‚Ty nám neujdeš!‘ Obviňují mne z toho, že jsem se shlukl, při zatčení se jim vyrval, udeřiv je pěstí do prsou a vletěl do krámu. Na policejním ředitelství stejně jako na policejním komisařství tvrdili jeden po druhém, že mé nabízení zboží a ukazování vzorků je již známým trikem.“

„Nejlépe z vás pochodím já,“ řekl jiný ze zatčených občanů. „Já jsem podtrhl nohu policejnímu komisařovi. Nemusím nic zapírat, poněvadž jsem to udělal schválně a už jsem se přiznal. To je to nejlepší. Ovšem že jsem neřekl, že jsem to udělal schválně, nýbrž že jsem chtěl rychle uposlechnout vyzvání k rozchodu a v tom spěchu tedy že se moje noha zaklínovala mezi nohy policejního komisaře. Poněvadž dav mne strkal kupředu, moje zaklíněná noha vzala s sebou nohu pana policejního komisaře...“

„Nejdůležitější je,“ dodal za chvíli k tomu s naprostou spokojeností, „vyznat se ve výmluvě. Jsem ještě též obviněn, že jsem křičel: Natři ho! Prohlásil jsem v protokole, že je sice pravdou, že jsem křičel, ale na svého kamaráda, chtěje ho upozornit, že se na nás dívá vrchní číšník z kavárny Union a proto že jsem vykřikl: Spatři ho! a nikoliv: Natři ho! Také pan policejní komisař, který mne vyslýchal, řekl: To je velice pravděpodobné.“

Jest zajímavé, že lidé, kteří upadli do nějakého neštěstí pod vlivem nahodilých okolností, druhému nechtí za nic na světě věřit, že je též v tom nevinně.

Když jsem jim vypravoval svou historii s černým býkovcem, právě ten občan, který se chlubil, jak se pěkně vymlouval, ohradil se proti tomu, abych ho nepovažoval za nějakého naivního člověka. „Zač nás vlastně považujete,“ řekl urputně, „já jsem se vám zde přímo přiznal, poněvadž myslím, že jsem mezi muži. Proč tedy i vy neřeknete čestně a přímo: Dal jsem mu jednu přes hlavu býkovcem, ale na policejním ředitelství vymluvil jsem se takhle a takhle.“

Zástupce firmy na výrobu kuchyňského nádobí obrátil se kňouravě k němu: „Dovolte, mně snad věříte, že jsem v tom nebyl.“

Oslovený uraženě máchl rukou a odplivl si, přičemž zabručel: „Jste vy mně všichni stejní. Já vám zde upřímně říkám, že jsem podrazil skutečně nohu panu policejnímu komisařovi a vy proti mé upřímnosti stavíte samé výmluvy, že kdosi - támhle - tohle - takhle...“ Odvrátil se uraženě od nás.

III

Vyšetřující soudce byl velice příjemný pán.

Černý býkovec ležel vedle na stole, on ho občas vzal do ruky a prohlížel znalecky. Také odhadoval, co jsem za něj asi dal. Konečně jsme se dorozuměli, že jsem nekoupil draho a že býkovec je velice dobrá zbraň. Zejména jde-li člověk pustým lesem a byl by snad přepaden.

Když mne konečně ujistil, že za své soudcovské praxe nesetkal se ještě nikdy s tak svižným býkovcem a přitom tak elegantním, přešel k mé vlastní záležitosti: „Můžeme říci,“ řekl veselým tónem, „že jste si dal na té ráně záležet. Máme zde posudek policejního lékaře o zranění, které jste způsobil policejnímu nadstrážníku Černému: Na pravé straně lebky, od ucha k čelu, šikmá tupá rána zdéli 10 cm, způsobená tupým předmětem. Rána provázena četnými oděrkami s mírným výronem krve z podkožních cév. Po ošetření rána již nekrvácí. Prudkost rány zmírněna kloboukem. Kvalifikace ukazuje na lehké zranění.“

Dočetl a zadíval se na mne, přičemž přívětivě podotkl: „Ovšemže státní zastupitelství udělá nám z toho lehkého zranění zločin těžkého ublížení na těle, poněvadž se to stalo úřední osobě jsoucí ve službě.“

Vzal opět býkovec do ruky, prohlížeje ho důkladně poznamenal, tak jako kdyby mně gratuloval: „Jak vidět, udeřil jste vší silou, ale všimněte si, že tak nepopraskal. Nedávno měl jsem zde býkovec jednoho rváče ze Stodůlek, také nový býkovec, dal jím jen jednu ránu hostinskému přes záda a po celé ploše, kterou záda zasáhl, byl lak úplně odprýsknutý.“

Vyšetřující soudce podal býkovec zapisovateli, aby si též všiml zvláštnosti a výborné jakosti mé hole.

Potom řekl vyšetřující soudce otcovským tónem: „Já vás úplně chápu. Mládí nikdy nezachová té nutné rozvahy. Je-li ovládáno rozčilením, dopustí se velice často nepředložených činů. Proto také při posuzování trestnosti soud bere vždy v úvahu rozčilení, pohnutí mysli. Ovšem musí býti též přitom účinná lítost a doznání. Proto myslím, že je naprosto zbytečné, kdybyste snad chtěl opakovat totéž i zde při vyšetřování, co jste stále tvrdil dole na ředitelství. Chápu vaše rozčilení při oné srážce s policií. Jsem přesvědčen, že když jen trochu logicky usuzujeme, je naprosto vyloučena tato podivná shoda okolností, jak vy ji formulujete. Vy tedy krátce před zahájením táboru kupujete si býkovec a máme již zde výpovědi obou policejních úředníků, kteří byli vysláni na tábor, že jste provokativně svůj černý býkovec strkal do popředí pod samou tribunou. Potom dochází k srážce, nadstrážník Černý je zraněn vaším býkovcem, který není nijak pohozen, ale nachází se ve vaší ruce. Uznáte jisté sám, že to vaše: Přiskočil - vytrhl - udeřil - opět přiskočil - vsunul do ruky a utekl, patří do říše pohádek, kde se promenují takové za vlasy přitažené příběhy. Kromě zraněného nadstrážníka vypovídá jiných šest strážníků, kteří vás viděli a potom je ještě celá řada deliktů, které jste spáchal před zatčením i po svém zatčení, podle souhlasných výpovědí všech svědků, kteréž jasně dokazují, že jste v rozčilení se pustil s celou vervou do zápasu s úřední mocí. Proč jste kupříkladu...“

Vyšetřujícímu soudci se hlas přitom třásl: „Proč jste tedy kupříkladu neměl na tom dost, že jste nadstrážníka Černého poranil na hlavě, proč jste mu ještě potom vymkl palec? Představte si, kdyby s vámi tak někdo jednal. Ráno se rozloučíte s rodinou, s ženou, dětmi, jste zdráv...“

Starému pánovi se hlas ještě více třásl a na zapisovateli bylo znát neobyčejné pohnutí.

Dozorce, který mne přivedl a stál za mnou, hlasitě smrkal do šátku a pokojem rozléhal se dále měkký, plačtivý hlas vyšetřujícího soudce:

„Rozloučí se tedy se ženou, dětmi a jde do služby a potom ho přivezou domů. Nemá ani tolik síly, aby mohl svou zraněnou rukou pohladit svá robátka po hlavě...“

Vězeňský dozorce, stojící za mnou, se již nezdržel a počal brečet.

Obrátil jsem se k zapisovateli, jehož oči vypadaly jako za největší chřipky.

„Pište,“ řekl jsem hrozným hlasem, „přiznávám se ke všemu, ale nelituji toho, měl jsem ho skolit...“

„Co - co - cože?“ vykoktal ze sebe vyšetřující soudce, zatímco uřvaný dozorce chytil mne instinktivně zezadu za krk.

IV

Čekal jsem, že přinesu soudu ještě jedno překvapení, že se totiž při líčení anebo ještě předtím přihlásí muž, který se chtěl obětovat a který si na několik vteřin vypůjčil můj krásný černý býkovec. Představoval jsem si, jak řeknu před senátem: „Vidíte, pánové, takhle se vyrábějí justiční vraždy.“ On však nepřišel, mně vyměřili šest měsíců těžkého žaláře a můj býkovec propadl eráru.

Byl to jistě velmi krásný býkovec, jedinečný exemplář, který měl Bosňák ve svém zboží.

Také jsem zjistil, že skopová pečeně úplně vychladne za těch necelých sedm měsíců.