Přání drahému příteli Karlovi

 

 

I.

Jak klidně přišel jsem, tak klidně také odejdu,
a odcházeje známou chodbou sobě pomyslím,
že radost chudák velkou měl, když četl jsem mu to,
co přáním býti má, co možná přáním je,
co vtipným býti má, a je snad přihlouplým . . .

II.

Mám doma knihu starou tři sta let,
životy svatých psány v ní,
ji praděd zbožňoval a rád měl děd.
Dnes? Našinec jen nad ní sní.

Ty dobré staré duše čítaly
s posvátnou hrůzou v knize té.
Z ní potěchu prý čerpaly. -
Co uvadlo, víc nevzkvete. -

Dnes svatí? Pohřbila je kritika,
historky divné, dlouhé též,
bláznovství mučedníkům vytýká -
co ctili dřív, to samá lež.

Jen příklad jeden, Karel Veliký,
tu povzdychnout si raději,
jak koťata on topil Sasíky
a Saracény o rok později.

A rouškou všeho bylo křesťanství,
on Langobardy pobít dal,
Řím, Španěly měl v poddanství
a papež pak mu požehnal . . .

III.

Tak, hochu, to byl ten tvůj patron svatý,
ten charmant garçon, měl prý řetěz zlatý,
moc hodný pán, jen věšel, pálil, stínal
a křesťansky si nikdy nepočínal . . .

IV.

Tož přijde nyní v této řeči hlavní:
„Jen následuj patrona.“
„Nikoho nevěš, nepal a nestínej, hochu,
a drž se v mezích zákona.“

- - -

Pak také karty lepší vždycky míchej,
rád k tobě každý přijde vyhrávat,
a v životě dej, hochu, nepříteli
již parma tahy slavný šach a mat.
A život tvůj nechť pěkně stále plyne
jak obraz, jejž jsi maloval,
tak světlý, pěkný, plný poezie
jak dívka, již jsi miloval . . .

 
Připsáno: 28. 1. 1906. - Otištěno z rukopisu. [Ediční poznámka z knihy „Májové výkřiky“; Československý spisovatel 1972, odkud je báseň převzata].

Rukopis zřejmě patřil Karlu Markovi, Haškovu příteli ze studií, kterému bylo veršované přání určeno. Nebylo zjištěno, kde je rukopis uložen, či zda ještě existuje.