Pravěká opice

 

 

Ano! Člověk se vyvinul a nebyl stvořen,“ řekl slovy Okena známý prehistorik Kalista, když v noci o Silvestru v podnapilém stavu rozhorleně opustil svou společnost v restauraci.

Cítil se uražen, že nechtěli poslouchat jeho odůvodněné názory na nálezy kostí pravěkých lidí na pampách amerických.

A přece jim tak pěkně po celou silvestrovskou scénu vykládal, že nejde o chrup opice, že rozhodně nalezené čelisti patří pravěkému člověku.

Stoje nyní venku, před restaurací, opakoval hlasitě: „Zajisté, člověk se vyvinul, člověk nebyl stvořen.“

Kolemjdoucí slušný pán pronesl nevinně: „To je hezké!“ a spěchal dál.

„Toho člověka poučím,“ pomyslil si učenec a připojil se k němu.

„Dovolte, pane,“ řekl sdílně, srovnávaje svůj krok s krokem neznámého pána, „krční obratle Indiána z Monte Hermoso mohou vám dokázat, jakým změnám byl podroben vývin lidského pokolení.“

„Ale dovolte, já vás neznám,“ bránil se neznámý pán.

„Nic nevadí, lidstvo v oboru studia pravěku nezná toho víc, a nebýt posledních nálezů při stavbě přístavu v Buenos Aires, neměli bychom jistoty, že člověk žil v době terciérní i v poříčí řeky La Plata.“

„Pane, žádám vás, abyste mne neobtěžoval.“

„Jaképak obtěžování, milý příteli. Představte si jen laskavě dno řeky La Plata. Myslete si, že jste na místě šťastného nálezce úředníka Snuora a že pod řečištěm naleznete zbytky lebky, a k tomu ke všemu zkamenělé. Ihned se domníváte, že nalezl jste lebku pravěké opice, i zavoláte známého argentinského učence Ameghina. Kolega Ameghino podívá se však na lebku a řekne: ,Toto je část lebky pravěkého člověka a nikoliv pravěké opice, milý příteli.’

„Dovolte, pane, jděte svou cestou a nechte mne na pokoji.“

„Rád bych to udělal, ale paleontologie je věda nesmírně obsáhlá. Během pěti minut nemohu vám všechno sdělit, co je vzdělancům známo o pravěkých opicích. Prozatím vám musí stačit, že Ameghinovi vyvstal nebezpečný odpůrce jménem Dubois. Tento muž řekl: „Nalezená lebka není lidská, nýbrž patří skutečně pravěké opici a nazveme ji vědeckým jménem ,pithecanthropus’. Co tomu říkáte?“

„Abyste mne nedržel za kabát.“

„Odpusťte, ale to nedokazuje, že měl pravdu pan Dubois.“

„Povídám vám naposled, abyste mne už pustil.“

„Podobně energicky zakročil proti Duboisovi celý vzdělaný svět a nazval slavnostně domnělou pravěkou opici ,tetraprothomo argentinus’.“

„Vy mne tedy nepustíte?“

„Milý příteli, energické zakročení proti Duboisovi a jeho spojencům mělo za následek, že počala revize ostatních nálezů z minulých dob, a to se zkoumáním nálezů dolní i horní čelisti ze Spy, z Maneru, z Krapiny a z Trinilu. Pak přišla lebka z Le Moustier a lebka fosilního člověka z La Chapelle aux Saints.“

„Patrol, patrol!“

„A všechny ty lebky a čelisti dolní i horní podobají se, jak vám může dotvrdit Lehman a Welcker, lebce fosilního člověka z Necochei.“

„Patrol, patrol, patróóól!“

„Potřeny slavně všechny teorie o pravěkých opicích a 26. srpna 1909 nalezne badatel Hauser lebku pravěkého člověka na Gibraltaru.“

„Patróóóóóól!“

„A všecky ty lebky shodují se ve tvaru i na Jávě i v Jižní

Americe i v Německu i v Chorvatsku, pravěké opice zmizely z řeči vzdělanců a namísto nich vstupuje plemeno z Neanderského údolí.“

Z postranní ulice vpadla sem hlídka.

„Co se to děje, pánové?“

„Tento pán mne obtěžuje a prosím, byste mu nařídili, aby šel svou cestou!“

„Já že obtěžuji? Vždyť hledím pána poučit o plemenu z Neanderského údolí.“

Neznámý pán použil tohoto krátkého rozhovoru, že se rychle vzdálil v postranní ulici.

Roztrpčený profesor zůstal sám s hlídkou.

„Člověk se vyvinul, člověk nebyl stvořen,“ řekl strážníkům. „Představte si tu radost ve vzdělaném světě, když Haeckel nalezl zbytky člověka, kterému dal název ,Horno stupidus’, což by bylo na česky ,člověk pitomec’.“

Strážníci se podívali na sebe a starší z nich řekl přísně: „Toho pitomce si nechte pro sebe, aby vás to nemrzelo!

„Nikoliv, pánové, to platí stejně i pro vás. Všichni jsme se vyvinuli poznenáhlu. Na světě se neobjevil hned homo sapiens, člověk moudrý, napřed byl homo stupidus, člověk pitomec, pánové.“

Strážníci se podívali na sebe a ten starší pravil: „Ve jménu zákona půjdete s námi.“

„Milerád, co jsem řekl, dokáží vám učenci na slovo vzatí: Royer, Warren, Poldig, Sergi, Ameghino, Schwalbe, King a jiní. Proč kupříkladu, kdybych vás hodil do vody, dělali byste rukama mimoděčné pohyby, jako když chcete lézt po tyči? Proč? Poněvadž vaši předkové lezli po stromech!“

„Vy byste nás chtěl hodit do vody?“ řekl mladší strážník opovržlivě, „vždyť se sotva držíte na nohou.“

„Pamatujte, pánové, že teprve sto tisíc let uplynulo od té doby, kdy člověk lezl po čtyřech, a tedy je logické, že si nezvykl přesně chodit po dvou.“

Na komisařství mluvil ubohý učenec opět o pravěké opici, což policejní strážmistr vztahoval na sebe, a poručil, aby prehistorika odvedli do separace.

Ráno ho pustili a bude nejspíše odsouzen pro urážku stráže, poněvadž v protokole, který s ním byl zaveden v tu silvestrovskou noc, stojí, že snažil se dokázat, jako by bezpečnostní stráž vznikla nějakým vývojem z opice na homo stupidus a odtud teprv na homo sapiens, který přece na takové urážky má své paragrafy.