Právo

 

 

Bylo to v době, kdy objevili se na zemi lidé, kteří chodili v kůžích a zabíjeli zvířata v pralesích Evropy.

Byli to lidé, kteří počali chápati a kteří vynalézali nové pojmy.

V té době žili dva bratři, kteří lovili zvěř každý na svou vlastní pěst. A jednou vyšli si spolu do hustých lesů, ozbrojeni kamennými mlaty, které házeli na zvířata a tak je zabíjeli.

Veliký jeskynní medvěd objevil se na srázu a oba bratři současně hodili své mlaty, kterými současně rozbili lebku jeskynního medvěda.

„Já ho zabil,“ řekl jeden z bratrů.

„Nikoliv, já ho zabil,“ pravil druhý.

„Ale já mám na něho právo,“ řekl první, vzal mlat a zabil svého bratra.

Tak odstraněním člověka, který měl stejné právo na jistou věc, povstalo právo.