Před koncem mrtvé sezóny

 

 

Blíží se konec mrtvé sezony, která tak těžce dolehla na české časopisectvo, jak psal nedávno jeden krajinský časopis, zoufale hledaje nějakou polemiku s okolními listy. Nenašel ji, a proto ty vzdechy; neboť od měsíce července až do konce srpna se v onom kraji děje míň osobních výpadů.

Jinak však považují letošní mrtvou sezónu za mnohem mírnější. Událo se dosti vzrušujícího. Dle zprávy časopisu Fermes et Châteaux objeveno bylo jedním astronomem, konajícím pozorování na vrcholu hory Pic ďArge ve Švýcarsku, že měsíc není vychladlé těleso. Muž ten přišel na to v nízké temperatuře pod samými ledovci, a není tedy možno, že mu srpnové vedro pomátlo rozum.

V Německu vzbudilo rozruch objevení se velkého mořského hada, kteréhož zpozorovalo mužstvo anglického parníku Tampania dne 2. srpna blízko irského pobřeží.

Bylo to totéž mužstvo, které vidělo obrovského mořského hada již 24. května roku 1907 u pobřeží Brazílie. Mohla to být snad tatáž obluda, kterou zpozorovali pánové M. J. Nicoll a E. B. Meade-Waldo u Pary na brazilském pobřeží. Současně v Německu vyšel též překlad knihy holandského zoologa dr. A. Guademamsa se 187 zmínkami o existenci mořských hadů.

Jisto je, že Němci pojmenovali tuto nestvůru Megophis megophias, odvolávajíce se na Olafa Magnuse z roku 1555, který ji prvně viděl, a na korvetského kapitána Guhaye, který z lodi Daedalus házel na potvoru slupky z kokosového ořechu.

Jisto je dále, že na celé věci není ani zbla pravdy a že se v Hamburku z toho zbláznil pastor Augenschein. Po encyklice papežově proti evangelíkům dorazil ho netvor Megophis megophias. Možno nazvat mrtvou sezónou dobu těchto vzrušujících událostí? Dobu, ve které nešťastná politika vatikánská rozkmotřila zajatce svatého města s vládou říše, nad kterou slunce nezapadlo do té doby, dokud jim Američané nevzali Kubu, se zemí nejkatoličtější?

Zato se právě v této mrtvé sezóně objevilo ve Španělsku několik pěkných zápasů s býky. V Seville zabiti dva zápasníci, v Barceloně jeden a na více místech také po jednom.

Výsledek to jistě slušný a uspokojující rytířského ducha Španělů, jejichž ministr vyučování zvýšil právě učitelům plat, takže ročně budou brát asi 580 korun.

Americký milionář Carnegie, který věnoval na americké školství již na 80 miliónů, bude muset věnovat miliardy po zkušenostech, kterým ho naučila letošní mrtvá sezóna, v pravém slova smyslu sezóna mrtvol v městech s obyvatelstvem černošským a bílým.

Zápas bělocha Jeffriesse s černochem Johnsonem v boxování byl vybraným kouskem anglosaské surovosti a následky zápasu zatlačily humánní snahy milionáře Carnegie o padesát let pozadu. Ve Státech severoamerických, které osvobodily černochy z otroctví, pobili běloši několik set černochů, poněvadž Johnson zvítězil nad bělochem Jeffriessem, rozbiv mu před 30.000 diváky dokonale tvář a přelámav mu svou ocelovou pěstí dvě žebra.

Tomu se říká čestné zápasení ve sportovním světě. Jakmile někdo někomu vyrazí zub jen tak na ulici, je žalován pro zločin těžkého ublížení na těle. Jakmile však na ohrazeném místě zláme žebra druhému bláznu u přítomnosti tisíců diváků, stane se nejslavnějším mužem tohoto století jako černoch Johnson a přitom ještě získá na milión korun. U nás dobře takovou věc nechápeme, ačkoliv nemusíme jít až do Spojených států severoamerických, abychom byli svědky naprosté duševní obmezenosti a zesurovění. Němci v Jihlavě, když ztýrali a těžce zranili kolik desítek českých lidí za to, že mluvili česky, také mluví o kulturní vyspělosti německého lidu, stejně jako americký president Roosevelt nazval své kra-jany před návratem do Spojených států nejkrásnějším květem, který vyrostl z lidské kultury.

Jihlavští Němci prohlásili očistu svého města od Čechů a usnesli se prý, že Jihlava má se napříště nazývat čistě německým jménem Morderschlucht.

Potěšitelnější zprávy došly v této mrtvé sezóně dle anglického časopisu Country Life z Britské východní Afriky. K anglickému guvernéru přišli složit svou poklonu černoši v bílých rukavičkách. Zdali měli ještě něco na sobě kromě těch bílých rukavic, o tom není nic známo.

Snad černoši budou v Africe vědět, co na sebe mají si obléknout, třebas by se nepředpláceli na Modewelt.

Jen jedno jest mně nápadno, že jsem v této mrtvé sezóně nikde nečetl, je-li také nějaký krejčovský pokrok v rubáších . . .