Před vysvědčením

 

 

Pro někoho jest doba, jinak velice pěkná, kdy obilí dozrává a jeho zrna se nafukují, dobou neurčitého, nepříjemného pocitu v útrobách. To bolívá břicho před vysvědčením mnohým studentům středních škol.

Připadají si, že k žatvě dozráli, a netváří se tak pyšně jako zrna pšeničných klasů, která se dají zlatit sluncem pro potěšení básníkům, nemajíce tušení, že jejich sláva skončí vymlácením.

Za jasných dnů jde mnohý studentík do přírody s nejasným pocitem, že až to zrní bude se ve stodole sypat pod ranami, on že už to sice bude mít dávno odbyto, ale že na něho čeká ještě třebas reparát s neurčitým výsledkem.

Sextán Daněk procházel se sobotního odpůldne mezi lány obilí u malého lesíka a díval se na jalovec, který odvážně rostl u lesíka až u samé meze, kde začínalo pole zlaté pšenice.

Jak se tak díval na ten jalovec, vzpomněl si mimoděk na profesora náboženství Šembelu. Měl také takovou šišatou hlavu jako jalovcový keř a v tom okamžiku, kdy toto srovnání vzniklo v jeho hlavě, Daněk přestal se těšit z přírodních krás.

Zadíval se na fialový květ koukolu, který tam v obilí pyšně se měl k světu, a vzpomněl si, že není tomu dávno, co profesor Šembela nazval ho takovým koukolem, když zapomněl, odpovídaje na otázku, kolik bylo papežů jména Sixt, asi na tři.

Ta otázka přišla trochu znenadání.

Právě si vzpomínal, že mohl včera večer vyhrát partii kulečníku, kdyby byl hrál poslední bod kvartou a ne tak hazardně zezadu na mantinelu.

Bylo to zvláštní, že vždy při hodině církevních dějin myslel na kulečníkové partie.

Tenkráte právě vykládal profesor náboženství, že papež Sixtus VII. nosil s oblibou červený plášť, když vtom Daněk dosti hlasitě, jako by se probouzel ze sna, zabručel: „Měl jsem to hrát od červené.“ Pak se dál odehrávalo to velice rychle. Stál u tabule a papežové jména Sixt jen se mu míhali v mozku.

A šel zase do své lavice, nazván jsa koukolem, a ještě viděl, jak profesor náboženství sliní tužku a praví k němu hlasem co nejpříjemnějším: „Na téhle šestce si dám záležet.“

Včera pak volal ho hned k tabuli a žádal ho, aby mu vysvětlil historický původ cimboria.

Poněvadž se v tom nevyznal, pravil mu, že uzavírá s ním už definitivně účty pro tento rok a že při reparátu se na něm sveze. Aby prý mu o prázdninách dopsal, co říkali doma té nedostatečné z náboženství. Nakonec ho nazval, že je svízel ve třídě.

Daněk podíval se kolem sebe, když seděl na mezi, a uviděl, že tam roste také žlutá svízel s typickou kořennou vůní.

Vstal a hůlkou srazil nejbližší a šel dál velkolepou přírodou červnovou.

Ptáci vesele zpívali, poněvadž nemuseli se starat, kolik bylo papežů jména Sixtus, ještěrky to také nevěděly a jen se kmitaly kolem na vyhřáté stráni.

Střevlíci, kováříčkové, mravenci běhali každý po své práci vesele a zaječí párek panáčkoval v mladé louce, poněvadž se nemuseli starat o historický původ cimboria.

Sextán Daněk připadal si jako nej nešťastnější tvor mezi dozrávající přírodou a hodil holí po veverce, která se šplhala nahoru po borovici a opovržlivě svůj hnědočervený zadeček na něho vystrkovala.

Pak šel k jalovci, jehož vrcholek svým tvarem připomínal mu šišatou hlavu profesora náboženství, srazil celý holí a bral se dále.

Šel dolů do vsi, která zakryta zelení stromů vykukovala pod strání.

Malebná vesnička s chalupami, jichž zahrad ploty rozbíhaly se k potoku, který tekl z lesa.

Zadíval se na tu krásu, ukončenou na obzoru namodralými pásy vrchů, a nenapadlo ho v tu chvíli nic jiného, než že si dá ve vsi v hospodě syreček, kus chleba a sklenici piva.

Když pak mohl své předsevzetí vykonat a ve venkovské hospodě ukrajoval si chleba, mazal syrečkem a zapíjel pivem, tu pomalu jeho zasmušilá nálada stávala se lepší.

Umiňoval si, že se naučí znát všechny papeže a historický původ všeho nářadí církevního a v dobrém předsevzetí dal si novou sklenici.

Ještě mu ji ani nepřinesli, když s deštníkem v ruce vstoupil k jeho leknutí do hospody profesor náboženství Šembela, maje přes ruku plášť s pětihranou hvězdou, neboť byl členem řádu Maltézského. V té ruce též držel celou kytici různých květin, které na výletě natrhal.

Když viděl Danka, který stál za stolem, šilhaje po oknu, neboť mu napadlo, aby jím rychle vyskočil, řekl:

,, To jsou tedy vaše přípravy, Danku, co, nemám pravdu?“

Hodil plášť, klobouk, kytky a deštník na stůl vedle, sedl si k Daňkovi naproti a řekl: „Tak jsme se tedy shledali, chlapečku, sedněte si.“

„A kdepak jste byl?“ „Na výletě, prosím. Je tam hezky, velice, opravdu hezky,“ koktal Daněk. „Ano, je tam hezky, vznešeně,“ řekl profesor náboženství Šembela, „všechno, co jste viděl, poukazuje na slávu boží, na dílo Stvořitele. Copak jste si dal?“ „Syrečky, prosím, pane profesore.“ „To vám tedy chutnalo po té vycházce do přírody, kdy všechno chválí moc Stvořitelovu, to rád věřím, a jsou proleželé?“ „Neobyčejně, pane profesore.“ „Tak si je také dám, chlapečku, a kde jste byl?“ „V zahájí.“ „V zahájí je velice pěkně. Ptáci tam chválí dílo Hospodinovo, a jaképak je pivo?“ „Ještě ujde.“ „To jsem rád. Vy sice nesmíte jít do hospody bez dovolení řiditelství gymnasia, Danku, ani se tam stravovat, to víte přece z disciplinárního řádu, ale pro dnešek vám to promíjím.“

Vznešeně se rozsadil, a když jedl syrečky, mluvil stále o boží přírodě a chválil dílo Stvořitele.

Když se najedl, při čemž Daněk pookřál, řekl, utíraje si velkým červeným šátkem ústa: „Nevíte, kde se tu jde ven?“

„Prosím, rovně přes dvůr, pane profesore.“

Profesor náboženství vyšel, vrátil se za chvíli a rozhlížel se po hospodě. Bylo vidět, že hledá noviny.

„Jest tu velmi nedokonalé zařízení,“ zabručel k Daňkovi, celý červený, „ani kousek novin ku čtení.“

Daněk se začal šacovat a konečně našel psaní od strýce, které podal profesorovi náboženství se slovy: „Račte si, prosím, přečíst, co mně píše strýc.“

Když se profesor náboženství vrátil, nedal sice zpět Daňkovi psaní od jeho strýce, ale řekl mu: „Je to velmi pořádný člověk ten váš strýc, jak jsem seznal, a proto jedině kvůli němu dám vám na vysvědčení dostatečnou z náboženství.“

A rozhovořil se o neskonalém milosrdenství božím.