Příklad ze života

Americká humoreska

 

„Oh nikoliv, mladý příteli,“ řekl pan Williams, bankéř, mladému muži, který seděl naproti němu v křesle, maje nohy nataženy přes židli. „Nikoliv, pane Chaweane, poslyšte mne pozorně a hleďte se něčemu naučit. Vy žádáte o ruku mé dcery Loty. To znamená, že chcete se stati mým zetěm. A následkem toho hodláte dostat peníze. Před chvílí jste na mou otázku, zdali máte nějaké jmění, odpověděl, že jste chůd a vaše jmění že obnáší toliko dvě stě dolarů.“

Pan Williams natáhl nohy na stůl, za kterým seděl na židli, a pokračoval: „Tvrdíte, že i já byl kdysi také chudým a že jsem neměl ani těch dvě stě dolarů. Neupírám toho, ale pravím, že jsem ve vašem věku měl již značnější sumu peněz. A to proto, že jsem měl rozum, který vám chybí. Pozoruji, že se v křesle zmítáte, neračte se vyrušovat, ale upozorňuji vás, že máme silného černocha za sluhu. Vyslechněte mne pozorně a vemte si z toho příklad. Ve věku šestnácti let přišel jsem ke svému strýci do Nebrasky. Abych si získal peníze, přemluvil jsem strýce, aby černocha, který měl býti právě lynčován, dovolil lynčovati na svém pozemku. Dobře; černocha lynčovali na pozemku mého strýce, ale kdo chtěl býti přítomen, musil zaplatiti určitý poplatek, neboť místo jsme ohradili plotem. Vstupné vybíral jsem já, a když černocha pověsili, sebral jsem vybrané vstupné a utekl ještě téhož večera. Oběšený černoch přinesl mně štěstí. Za stržené peníze koupil jsem si pozemek na severu a rozhlásil, že jsem při kopání na jednom místě našel zlato. Pozemek jsem velmi výhodně prodal, peníze uložil. Nestojí ani za řeč, abych se zmínil, že byl jsem později postřelen jedním z oklamaných, neboť ona rána z revolveru, která mně přerazila kost na pravé ruce, vynesla mně pouze asi dva tisíce dolarů náhrady za poranění.

Když jsem se uzdravil, skoupil jsem za všechny své peníze akcie náboženské společnosti pro vystavění kostelů v území obývaném Indiány. Vydávali jsme tehdy čestné diplomy po sto dolarech a nevystavěli ani jednoho kostela.

Společnost byla nucena prohlásiti konkurs. Prohlásila ho právě týden po tom, kdy akcie náboženské společnosti vyměnil jsem za poukázky na hovězí kůže, kterých cena právě začala stoupat.

Zařídil jsem si závod s hovězími kožemi, který mně vynesl velké množství peněz, neboť později jsem prodával za hotové, ale kupoval na dluh.

Jmění uložil jsem v Kanadě v několika bankách a prohlásil konkurs. Byl jsem zavřen a při soudním líčení mluvil jsem tak divně, že soudní lékaři prohlásili mne za blbého a soud mne osvobodil, učiniv předtím mezi přítomným obecenstvem sbírku, která mně vystačila na cestu do Kanady pro uložené peníze.

Brooklynskému boháči panu Hamelstovi ujel jsem s jeho dcerou do San Franciska, takže byl nucen mně ji dáti za manželku, poněvadž jsem vyhrožoval, že tak dlouho budu s ní žít v San Francisku, dokud nebudu moci poslati senzační zprávu do časopisů, že jeho dcera jest matkou neman-želského dítěte.

Vidíte, pane Chaweane, takovým jsem byl já, kdežto vy ve vašem věku nic jste dosud neprovedl, z čeho by se dalo soudit, že jste rozumný člověk.

Říkáte, že jste mé dceři zachránil život, když nedávno spadla při výletu ze člunu do moře. Toť sice pěkná věc, ale pro vás neměla praktické ceny, neboť jste si, jak říkáte, nadobro zničil nové boty. Že jste se do mé dcery zamiloval, za to nemohu snad být já pokutován, bych byl zetěm takového člověka, jako jste vy, který nemá ani kouska rozumu.

Vidím, že opět sebou házíte v křesle, žádám vás, byste zachoval klid a odpověděl na mé otázky.

Provedl jste někdy něco?“

„Nikoliv.“

„Máte jmění?“

„ Nemám.“

„ Žádáte o ruku mé dcery?“

„Ano.“

„ Má vás má dcera ráda?“

„Má.“

„Nuže, dávám vám poslední otázku: Kolik peněz máte u sebe ?“

„Čtyřicet šest dolarů.“

„Dobrá, mluvil jsem s vámi přes půl hodiny, ptal jste se mne o radu v záležitosti peněžní. Dostanu od vás třicet dolarů, za minutu dolar.“

„Dovolte, pane Williamse,“ protestoval mladý muž.

„Žádné dovolte,“ pravil s úsměvem pan Williams, dívaje se na hodinky, „dostanu jedenatřicet dolarů, uplynula opět minuta.“

Když překvapený pan Chawean vyplatil žádané peníze, pravil líbezně pan Williams: „A nyní dovolte, abych vám řekl: Opusťte můj dům, sice bych byl nucen dát vás odstranit.“

„A vaše dcera?“ ptal se mladý muž ve dveřích.

„Svou dceru nedám žádnému hlupákovi,“ pravil klidně pan Williams; „opusťte tento dům, jinak budete mít potěšení polykat své zuby.“

„Měl bych to pěkného zetě.“ řekl pan Williams ke své dceři, když pan Chawean odešel, „ten tvůj milovník jest neobyčejně hloupý člověk, který nebude nikdy mít rozum.“

„Tedy,“ odpověděla slečna Loty, „nemá pražádné naděje, že může se stati mým manželem.“

„Za těch okolností je to věc nemožná,“ děl pan Williams, „dokud neprokáže se nějakým chytrým kouskem, nemá pražádné naděje.“

A pan Williams vypravoval své dceři o lynčování černocha na pozemku svého strýce, o celé rozmluvě mezi ním a panem Chaweanem a dodal: „Řekl jsem mu dost poučného pro život.“

Druhého dne odcestoval pan Williams za účelem obchodního spojení.

Když se vrátil za týden, nalezl na svém psacím stolku následující dopis:

Velectěný pane!

Děkuji Vám mnohokráte za radu poskytnutou mně před týdnem v oné peněžní záležitosti. Váš příklad mne nadchl tou měrou, že za Vaší nepřítomnosti ujel jsem s Vaší dcerou do Kanady, vzav si z Vaší pokladny všechny peníze na hotovosti i cenné papíry.

Váš Chawean


A dole stálo:

Drahý tatínku!

Prosíme o Tvé požehnání a zároveň Ti oznamuji, že klíč od pokladny nemohli jsme najít a rozbili jsme ji nitroglycerinem.

Tvá Loty