Primán Kadraba před latinskou první školní prací

 

 

První třída gymnasia měla mít zítra v pondělí první školní práci. Význam toho dne byl pro Kadrabu dalekosáhlý. V sobotu ráno před devátou hodinou sdělil to s nimi profesor latiny a Kadraba od té chvíle zvážněl. Pojala ho taková posvátná hrůza před tímto prvním kamenem prubířským, že si umínil, že bude nejen až do pondělka hodný, ale že přečká-li šťastně pondělek, že bude takový milý, zbožný, že nebude v deset hodin dovádět, nebude nikomu napovídat, na každého že všechno poví, že bude vůbec pořádný, úslužný a vědychtivý.

Slyšel hlas profesora latiny: „Počkejte, kluci, v pondělí vás budu decimovat!“

S opravdovou zbožností modlil se při zahájení nové hodiny náboženství modlitbu před vyučováním, a jeho duše byla taková schlíplá.

Katecheta vyvolal si vedle něho sedícího Hornofa, a týž, stoje v lavici, měl tajně otevřenou liturgii a četl si z knihy, co má odpovídat.

Kadraba se hlásil. „Prosím, pane katecheto, Hornof čte to z knihy a podvádí.“

Takovou měl hrůzu před komposicí pondělní, že udal z čistá jasna svého nejlepšího přítele, který dostal nedostatečně a byl zapsán jako podvodník do třídní knihy.

Zato však Kadrabu pan katecheta pohladil po hlavě a řekl: „Buď jen vždy poctivý, a všechno se ti dobře povede.“

Kadraba viděl v tom šťastnou věštbu pro pondělek. V deset hodin mu rozbili nos za jeho nekolegiální jednání a po desáté hodině oznámil to Kadraba profesorovi zeměpisu, a zároveň udav viníky, prozradil, jaké pohnutky vedly Hornofa a spol. k tomu, aby mu jeho nevinný nos a ústa pohmoždili, jedině proto, že nemohl se dívat déle na podvádění profesorů.

I tu neminul trest viníky a starý profesor s velkou vážností pochválil Kadrabu, jak je pořádný student a že jistě vše se mu dobře podaří.

Byla to druhá šťastná věštba toho dne - a duše Kadrabova přestala být schlíplá, nabývala energie, a Kadraba si umínil, jestli pánbůh dá a on tu komposici dobře udělá, že půjde na kněze.

Po hodině rychle se vytratil, a poněvadž byl blízko kostel, zašel tam a modlil se dlouho a dlouho, až ve tři čtvrtě na dvanáct vybídla svíčková bába zbožného Kadrabu, aby sebral svých pět švestek a šel domů, poněvadž se kostel zavírá.

Kadraba měl tři krejcary a bojoval, když vyšel z kostela, těžký boj, má-li za ně koupit svému malému bratříčkovi cukroví, nebo sobě skleněnou trubičku, aby mohl střílet hrachem.

Ale obraz první latinské školní práce zvítězil v jeho bojování, a koupil proto svému bratříčkovi za ty uspořené tři krejcary míchané cukroví a uložil si pokání, že si nevezme ani kousek.

Pořád si říkal: „Vezmu-li si kousek, tak neudělám komposici.“

Kolikrát však již sáhl do kapsy po kornoutu, ale vždy zvítězila vzpomínka, upamatování na příští hrozné pondělí.

A přišel jako vítěz nad pokušením domů a všechno cukroví dal bratříčkovi, tváře se dojatě, neboť byl také vskutku dojat svou velkomyslností.

Tatínek mu řekl, že mu dá příště pár facek, jestli přijde zas tak pozdě ze školy, když má jen do jedenácti, že měl být doma ve čtvrt na dvanáct. Kadraba měl radost, že je nevinně pronásledován, že mu to bude v pondělí jistě pánembohem při školní práci přičteno k dobrému, duch svatý že ho osvítí.

Ozval se jen, že byl v kostele a že se tam modlil, - ale vrátily se doby pronásledování prvních křesťanů a byl zmrskán, ne snad že by byl jeho otec pohanského názoru, ale že si myslil, že ten jeho kluk nějak příliš drze lže a že se nechce přiznat, že se někde vztekal.

Když nevinně pronásledovaný Kadraba ocitl se opět na zemi z oné výše, kam byl otcem povznesen, utřel si slzy lítosti, a připamatovav si komposici pondělní, políbil tu otcovu ruku starostlivou a s pálícím tělem, ale s blaženou duší odebral se k oknu, aby se vybrečel.

Byly to však spíše slzy radosti, že opět trpí kvůli své první latinské školní práci, a v duchu viděl se již, jak bůh vševidoucí a vševědoucí sesílá na něho v pondělí sedícího před sešitem ohnivé jazyky, aby se mu odměnil za jeho kruté pronásledování.

Uklidniv se, tázal se matky, zdali si nepřeje něčeho dole, že pro to doběhne.

Dříve vždy brečel, když ho matka pro něco poslala, a dnes pořád žadonil: „Prosím vás, já vám dojdu pro kmín nebo pro něco, nechtěla byste, maminko, dole dříví, já vám rád doběhnu. „

Škemral tak dlouho, až dostal „buchet“ do zad, co se do něho vešlo, poněvadž mu matka stokrát říkala, že nic dole nepotřebuje a že on chce patrně jít dolů dovádět. Kadraba vděčně přijal ty rány. Vždyť to všechno snáší, jen aby ukázal milému pánubohu, že je takový hodný hoch, a milý bůh také sesílá na něho kříž za křížem.

Pak šel k tatínkovi a chtěl mu nacpat dýmku. Zase chtěl se ukázat hodným, poslušným synáčkem, aby bůh se nad ním slitoval a duch svatý v pondělí na něho sestoupil.

Škemral, div neplakal, aby tatínek mu dovolil nacpat dýmku; chytal otce za kabát, jako dřív v kuchyni matku za sukni, tak dlouho, až otec svolil, a tu on v horlivosti mu dýmku zapálil a rozdýmal.

„Tak proto jsi, ty darebáku, chtěl mně nacpat dýmku, abys si zakouřil, i ty kluku uličnická!“

Nový nářek, nové kvílení, nové naděje o příchodu ducha svatého v pondělí ráno na hlavu nevinného o hodného Kadraby.

Odepřel si oběd, poněvadž mu bylo dílem špatně, dílem proto, poněvadž si myslel, že tato újma obměkčí Hospodina. Odpůldne se dovolil a chodil z požehnání na požehnání.

Od maminky dostal krejcar, který odnesl do pokladničky upevněné na Karlově mostě na dostavění chrámu sv. Víta v Praze.

Šel tam v největším dešti a vrátil se zablácen a promočen. Nový nářek, nový řez, nové naděje na pondělí. Noc probděl na modlitbách a ráno časně vstal a šel do kostela na jitřní a pak ještě na jednu mši.

V neděli dělal dobrodiní a rozkrájel svůj oběd na tři porce, které pak rozdal žebrákům.

Také chtěl, aby mohl jít nakoupit, ale musel zůstat doma, poněvadž jeho úpěnlivé prosby byly velice nápadné.

Nedělní odpůldne strávil po kostelích ve zbožné, ctnostné náladě a opět krejcar zanesl do pokladničky na dostavění chrámu sv. Víta. Svůj kapesník daroval jedné slepé stařeně.

V pondělí po oné noci z neděle na pondělí, kdy se pomodlil osmsetkrát Zdrávas Maria, Otče náš a Věřím v Boha, šel ráno na jitřní a odtud do školy, pln radostné naděje, jak duch svatý na něho sestoupí, poněvadž byl v sobotu i v neděli takový nejhodnější chlapec na světě.

Ale duch svatý na něho nevstoupil, poněvadž milý bůh nemá rád, když takový hodný chlapec jako Kadraba, který má dva dni na to dost času, neučiní tak a nezopakuje si první deklinaci.

A tak Kadraba dostal zcela nedostatečně ze své první školní latinské práce, a byl by měl málem tam v těch desíti větách tolik chyb, co se namodlil Otčenášů za ty dva dny, aby ho bůh osvítil v pondělí duchem svatým.