Případ exekutora Jančara

 

 

Jak se pan Jančar stal exekutorem, sám ani dobře nevěděl. Byl to bledý, bojácný mladý muž, který nebyl ani s to kuřeti ublížit, nadtož nešťastným poplatníkům. Neměl naprosto schopností být soudním exekutorem, kteří spolknou člověka stíhaného exekucí jako velryba Jonáše.

Jančar byl naproti tomu velice nesmělý a ještě ke všemu poeticky naladěný, sentimentální muž. Kvůli sentimentálním veršům ho vyhodili z gymnasia, poněvadž se zamiloval do ředitele, hrozného chlapa, který házel kolem sebe samé zákonné mravy. Pak dal poručník Jančara odvést a na vojně toho pasivního mladíka, stále ubrečeného, zavřeli kde mohli, jen aby nevyrukoval na cvičiště, poněvadž při každém „knieübungu“ brečel jako stará bába.

A tak konečně po propuštění od vojska jednalo se o to, čeho se ten nešťastný člověk chytí, aby měl živobytí.

Jeho poručník představil ho tedy jednomu radovi od soudu a ten svou protekcí, poněvadž kdysi poručník Jančarův půjčil panu radovi 150 korun do karet, zaopatřil mu místo soudního exekutora.

Když skládal Jančar přísahu, tu se třásl na celém těle, a když končil: ,,K tomu mně dopomáhej pánbůh“, rozplakal se tak, že ani přednosta soudu neubránil se slzám. Exekutor, který pláče, byl v očích přednosty soudu takovým novým zvířetem, že člověk komisní musí nad ním plakat.

„Člověče,“ řekl k němu, „nebrečte tolik, vždyť od vás nechceme nic, než abyste konal svou povinnost. Lidé se sice budou na vás dívat jako na rasa, ale to už nese s sebou vaše povolání. Nesmíte podléhat dojmům. Když vám někdo něco řekne, tak ho udáte, a oni ho zavřou. Vaše činnost je velice zodpovědná, může se stát, že vám někde nabijou hubu ... Nu, neplačte, to je maličkost, předešlého exekutora probodli vidlema, když zabavoval krávu ... Povídám vám, abyste se uklidnil ... Tedy zítra půjdete do Bytouchova zabavit krávu hostinskému Šilhanovi. Víte, jak se to dělá, nalepíte jí orlíčka na vemeno, aby po zabavení žádného užitku z ní brati nemohli, a odvedete krávu pomocí obecního strážníka k soudu do uschování, poněvadž je nebezpečí útěku.“

Pan Jančar zdrceně vyšel druhého dne se spisy, týkajícími se toho případu, do Bytouchova.

Podíval se s kopce naposled na město, kdo ví, zdali ho kdy uvidí, neboť v Bytouchově ho čeká u hostinského šilhaná kráva, vidle a bůhvíco horšího.

Už viděl v novinách zprávu: „Zabili vidlemi exekutora“. „Utloukli exekutora“. „Probodli exekutora“. Už viděl, že psi tahají jeho úřední střeva po vsi ...

Už zmizela mu z očí věž kostela, zmizela i alej a silnice, která ho navždy odváděla z toho klidného života, táhla se neúprosně k Bytouchovu.

Snad po této silnici vezli na hnojníku probodeného předešlého exekutora.

A před ním vyvstávaly hrůzné obrazy, co všechno s ním budou dělat, a přitom slyšel ony všechny pokyny, že musí být neúprosný, kdyby vlastní matku měl zabavit, že tak musí učinit a ne jinak, než všude lepit orlíčky i třebas na vlastního bratra.

Když vstupoval do Bytouchova mezi první domky, tu žaludek mu svíralo cosi, ohlížel se kolem sebe úzkostlivě a dělal dojem sentimentálního loupežného otcovraha, odsouzeného k smrti provazem, který utekl a jde se naposled rozloučit s rodným místem, kde zabil tatínka.

Byl bledý a kalhoty na něm visely a od té jeho hrozné bledosti tím více odrážela se přísná černá barva jeho úřední tašky.

Vous se mu ježil, vlasy mu stály na hlavě pod úřední čepicí a v některé chvíli vypadal zas jako nezkušený zloděj, který jde ponejprv na krádež a přitom mu na krku tlačí růženec, který mu zavěsila matka na smrtelné posteli s posledním výkřikem: „Lojzíku, nepokradeš!“

Byl by se rád zeptal, kde je Silhanova hospoda, ale odradilo ho to brzy, když slyšel nějakou bábu vykřiknout za sebou: „Fuj taifl, ten je vožralej!“

Jeho krok měl vskutku něco podobného v sobě, neboť v jeho kapse byla prázdná láhev od slivovice, kterou vzal s sebou na tuto svou poslední cestu a vyprázdnil ji hrůzou před neznámým koncem.

Jednal tak jako v Laflerově knize „Psychologie zločince“ 58 procent k smrti odsouzených, kteří si popřáli před pověšením lihovin a mohli zvolat: „Požitky alkoholových nápojů mají smutné následky!“ ...

Pan exekutor Jančar dopotácel se až na náves, kde uviděl firmu Šilhanovy hospody.

Vstoupiv co nejuctivěji, řekl: „Pochválen bud pán Ježíš Kristus!“ skromně posadil se do koutka a poručil si pivo. V místnosti sedělo několik hranáčů, kteří si ho ani nevšimli a bavili se s hostinským Šilhaném.

Jančar slyšel řeč o daních. Hostinský Šilhán něco mluvil, nebylo to pěkné a jeden soused řekl: „Já bych mu přelámal hnáty.“

Bylo takřka jisto, že je řeč o exekutorech. Druhý soused mínil, že by bylo dobře takovému chlapíkovi zakroutit krk.

Třetí soused přimlouval se o zlomení vazu a čtvrtý si vzpomněl, že by to nebylo tak zlé odřít ho zaživa.

Hostinský Šilhán byl však mírnější a zvolal, že by mu omlátil jen chalupu o hlavu.

Ubohý Jančar krčil se v koutku, brada se mu klepala, po nose ho šimral strach, že kýchnul.

Obrátili se tím směrem.

„Nejsou oni od soudu?“ řekl hostinský Šilhán, „oni vypadají tak nějak podezřele.“

Jančar už viděl, že udeřila jeho poslední hodinka, a viděl se už ležet na hnojníku, a pln zoufalství vykřikl:

„Proboha vás prosím, já jsem jen podvodník!“

Na nic jiného si nemohl vzpomenout.

„A co zde chtěli páchat?“ vykřikl Šilhán.

„Odvést vám krávu.“ - „Prodat?“ - „V dražbě prodat!“ vykřikl zoufale Jančar.

Tak ho svázali a vedli k soudu, kde se všechno vysvětlilo a odkud vyšel už pan Jančar bez uniformy.

Jest žalován pro nedodržení služební přísahy, stal se z něho alkoholik, vlas má hrůzou z toho dne úplně bílý a vždy, když slyší, že někde zmlátili exekutora, říká:

„To je dobře, ale já neměl na to povahu!“