Proč dostal profesor Fridrich Nobelovu cenu míru

 

 

Profesor Fridrich přemýšlel, kráčeje kolem jedenácté hodiny noční z Besedy domů, o žížalách. Můžeme říci, že si pan profesor Fridrich žížal neobyčejně vážil. Doma studoval neúnavně jejich život, rozstříhávaje je nůžkama, přičemž počítal jejich články. Dlouho nikdo nevěděl, proč se pan profesor takto baví, až konečně vydal knížku Jak rozstříhávati žížaly.

Bylo to objemné vypsání všech nejlepších způsobů a za rok nato vydal novou knížku Jak žížaly sešívat dohromady. Práce tato byla uveřejněna ve výroční zprávě gymnasia, a kromě toho na svůj náklad dal toto pojednání otisknouti ve zvláštním otisku, v počtu dvou tisíc exemplářů, které rozesílal svým známým.

Tak se stal slavným, ačkoliv jak se říká, dělal do cizího hnízda, neboť byl fyzik. Známe přece jeho články o kapilaritě, ve kterých dokazoval, že proto bývá u vody vlhko, že voda kapilárními silami prolíná. Ostatně toto ho přivedlo na myšlenku o spojitosti nádob a během několika let tak se do toho vžil, že se domníval, jako by on sám přišel na tu myšlenku, jak dělat studně u rybníka. Později počal přemýšlet o kometách a napsal, že každá kometa jest napohled něco hrozného, ale že doposud nebyly zjištěny žádné škody na lidských životech a majetku, které by byla způsobila. To ale nebylo pravda, poněvadž ve svých tištěných přednáškách vylíčil kometu v tak hnusných barvách, že se z toho zbláznila jedna stará paní na předměstí a lítala hůř než kometa po městě, když se polila petrolejem a zapálila, aby měla také nějaký ohnivý chvost.

I jal se pan profesor Fridrich pracovati na méně nebezpečném poli vědy a vydal populární brožurku o decimálních vahách, aby tyto co nejvíce mezi lidem rozšířil. Když pak napsal pojednání o tom, co jest cívka, zdálo se, že jest již dosti slavným, a málem byl by se také dostal za mimořádného profesora na techniku, kdyby si to byl v poslední chvíli nezkazil výstavkou svého stroje perpetuum mobile, aby dokázal, že perpetuum mobile patří do říše bájek. Tato blamáž způsobila velký obrat v jeho životě a napsal filosofické pojednání o smrti, které začínalo touto pěknou větou: „Když člověk zesnul, říká se o něm populárně, že umřel. A proč tak soudíme?“

To mělo jistý úspěch a on počal psát o čtvrté dimenzi, (kdež navázal také na bádání Crookesovo o zářící hmotě a čtvrtém stavu agregátním. Z toho se opět zbláznil jeden policejní komisař a vydal na Crookesa zatykač.

A najednou po této plodné své činnosti, když prožil již všechny rozkoše vědátora, navrátil se zase pan profesor Fridrich ku svým žížalám. Ovšemže dnes na vrcholu své slávy pohlížel na žížaly jinak než v době svého mladistvého nadšení. Styděl se dokonce za ty žížaly svých mladých let. Nyní konal závažné pokusy, jakým způsobem by bylo možno proměnit žížaly na masožravce pomalým odvykáním žížal humózním potravinám.

Kolem této jedenácté hodiny noční přemýšlel tedy právě o tom, v jakém poměru by smíchal s prstí na prášek rozetřené sušené telecí maso, určené za potravu do svého žižalária. Jak tak šel po náměstí s hlavou k zemi sklopenou v přemítání, vrazil do nějakého malého muže a počal se mu omlouvat: „Odpusťte, žížala ...“

Maličký muž zařval: „Cože, jaká žížala!“ vyskočil a pan profesor Fridrich dostal pod podloubím facku a stál tu ohromen, zatímco malý muž utíkal od něho křiče: „Já s tebou zatočím, hulváte!“ A profesor Fridrich stál pod podloubím pořád, vysoký, vztýčený, a v celé kráse vnímal onen pocit, který způsobuje facka, a nevnímal ho však tak jako prostý nevzdělaný člověk, nýbrž konstatoval pocit tepelný, mechanický ekvivalent tepla, tak zvané teplo Jouleovo, kdy práce neznámého malého muže zvýšila mu teplotu tělesnou o několik kalorií na místě, kam facka dopadla.

Půl hodiny stál tak pod podloubím a z jeho mozku vybavovaly se všechny tepelné teorie, dále zákony o práci mechanické, jaká práce tu byla vykonána v jednotkách soustavy měr absolutních, poodešel několik kroků, pak se opět zastavil a zvolal: „Vždyť to byla páka!“ A šel spokojeně domů, nenaleznuv v oné facce nic vulgárního, nýbrž vědeckou záležitost, kterou třeba podrobiti všestrannému zkoumání.

Když přišel domů, počala mu tvář rapidně otékat. A na otázku paní manželky, co se mu stalo, odpověděl klidně: „Ale to je jen několik kilowatt.“

Odešel do své pracovny a zamyslil se. V knihovně vyňal fyziku Wirkelmannovu, položil všechny díly na psací stůl, přichystal si papír a na půlarch napsal velkými lapidárními písmeny:

„Fyzikální význam políčku.“

Připravil si osnovu k svému nejnovějšímu pojednání:

Pákové ústrojí člověka.

Jak lze převésti jednotky mechanické v jednotky tepelné.

(Mechanický ekvivalent tepla a teplo Jouleovo.)

Zužitkování políčku jako motorické síly. (Někdo, když dostane políček, padne.)

Políček ve službách lidstva.

Dějiny políčku v přehledu soustavném.

Psychologický názor Helmholtzův.

Fyziologické účinky facky se zvláštním zřetelem na konstrukci tělesnou. Filosofické názory na políček školy Aristotelovy. Některá pozorování zpolíčkovaných na psychiatrických klinikách.

Políčkem se přenáší energie. (Kdo políček dá, je v nevýhodě, poněvadž ztrácí na energii pohybu, která však se transportuje ve formě tepla zpolíčkovanému, který tím získává na kaloriích. Kdo políčky dává, ztrácí na své výkonnosti, desátá facka jest menší intenzity než první.)

Políček ze záhrobí. (Fotografie facky uštědřené médiu duchem řeckého vojevůdce Xenofonta. Dále snímky z pohřbu onoho média. Vyzařování facky - vitalism contra spiritism.)

Doslov. (K tomu tři fotografie.)

Po dva roky pracoval pan profesor Fridrich na tomto díle, které stalo se stěžejním dílem celé světové literatury vědecké a přeloženo bylo do všech světových jazyků.

Třetího roku dostal pan profesor Fridrich za toto své pojednání Fyzikální význam políčku Nobelovu cenu míru.