Profesor Petr

 

 

Profesor přírodopisu Petr byl znamenitý botanik. Ministerstvo vyučování poskytovalo mu občas celoroční dovolenou na jeho studijní cesty, kteréžto využil plnou měrou. Po takové dovolené vydal vždy svým nákladem nějaký obsáhlý spis. Svým nákladem proto, poněvadž žádný nakladatel neodvážil se přijat do nákladu jeho učená pojednání s názvy, které by byly s to zničit i sebelepší zavedenou nakladatelskou firmu, jako: „Cyperus polystachius a Pteris longifolia na Fumarola di Frasso a na Fumarola di Caciotto na Ischii. Pohledy do minulosti a přítomnosti kapradin čili jaké zemské periodě náleží Pteris longifolia na Fumarola di Frasso na Ischii“. To byl jen název. A nyní následovalo čtyry sta stran velké osmerky, obsahující různé dohady a úvahy. Jedna vyvracela druhou. A po čtyřech stech stranách následovala čtyrystá první, která vědecká pojednání ukončovala slovy: „Probereme-li tedy ještě jednou stručně všecky ty dohady a teorie, dospíváme k názoru, že nelze nám s určitostí prohlásit, k jaké zemské periodě náleží ony zmíněné rostliny.“

Za rok vydal pak profesor Petr k oné knize třistastránkový doplněk pod názvem: „Pteris longifolia na Fumarola di Frasso na Ischii čili blíž k pravdě.“ Doplněk končil slovy: „Jak vidno z toho, nejsme o nic dál než v mém prvním pojednání. Snad ale povzbudí tato kniha jiné, aby dál a pohodlněji kráčeli vyšlapanou cestou na poli vědy.“

Podobných tlustých pojednání vydal profesor Petr osm. I jinak byl muž statečný. Dvakrát byl nalezen polozmrzlý na alpských ledovcích, kde pracoval v oboru alpské květeny. Málem by byl kdysi spadl do kráteru Vesuvu.

V lesnatém pásmu pod Etnou byl přepaden loupežníky, kteří mu vzali všechno, svlékli do naha, jen mu nechali jeho poznámky o jistém druhu vřesu, rostoucím na Etně.

Ve Švédsku spadl do Frollháttského vodopádu a zůstal viset díky tlaku vzduchu za kalhoty na jednom skalisku, kde objevil vzácný lišejník. A kolikrát se zřítil se skal, křečovitě drže v ruce nějaký nový druh planých růží.

A tak byl důsledný i v soukromém životě.

Ředitel gymnasia, kde profesor působil, měl dceru Emu. Ředitelovic zvali k sobě už půldruhého roku profesora na návštěvy, které týž také svědomitě vykonával, aniž by se vyjádřil, jak to vlastně myslí, když je navštěvuje a chodí se slečnou Emou na procházky. Paní ředitelová byla zoufalá. Za tři dny podnikne profesor Petr opět novou studijní cestu, z které se bůhvíkdy navrátí. Je třeba, aby se vyjádřil, aby věděli, na čem jsou. Proto doporučila dceři, aby na procházce tvářila se co nejlaskavěji ku profesorovi a užila všech prostředků, aby týž konečně řekl rozhodné slovo, než odjede.

Slečna Ema řídila se dle té rady. Šli za město do Šárky a po celé cestě užívala laskavých slov, půvabných pohledů, zatímco profesor Petr vykládal jí klíč k nejsnadnějšímu určování nejdůležitějších květných rostlin dle Linnéovy soustavy.

„Lásko, lásko, ty mocná vládkyně,“ zpívala tiše slečna Ema, dívajíc se po straně pátravě na profesora.

Profesor Petr nedal se nijak rušit ve svém výkladu. „Chcete-li neznámou rostlinu určiti, to jest jméno její seznati, musíte nejprve ustanoviti třídu, do které náleží,“ pravil důrazně.

Šla těsně vedle něho a dívala se mu do očí.

„A potom,“ pokračoval, „vypátráte bez obtíže pomocí znaků také rod a onen druh, jenž ve všech známkách s rostlinou tou se shoduje.“

„Vy odjíždíte,“ pravila shýbajíc se k zemi, „utrhnu vám pomněnku. Dovolíte, abych vám dala do knoflíkové dírky tuto pomněnku?“

Sklonil se a podíval na pomněnku. „Ach slečno ...“

„Tak vám to sluší, vy se červenáte,“ řekla slečna Ema, „víte, pomněnka, to je významný kvítek.“

Profesor se zoufale na ni podíval. „Kdybyste, slečno, věděla ...“

„Vím, znamená ‚nezapomeň’,“ odpověděla, bujně se dívajíc na profesora. Pan Petr se červenal ještě víc: „Řekl bych něco, ale vy byste se zlobila; proto raději mlčím.“

„Jen bez obavy, pane profesore!“

„Ne, slečno, nežádejte toho.“ A jal se opět klidně mluviti o rostlinách jevnosnubných a tajnosnubných. O třídách didynamia, tetradynamia. O dvoumocných a čtyřmocných. O rostlinách s prašnými a pestíkovými květy. Pak sedli do vlaku a jeli do Prahy. Ve vlaku hovořil o ptačím zobu a poučil slečnu, že pohanka patří do třídy osmé (octandria). Nato ji doprovodil až před dům.

„Nezapomeňte,“ končil dnešní hovor, „že houby vřeckonosné mají podhoubí dílem v zemi, dílem v jiných rostlinách cizopasně rostoucí a plodnice rozmanitého tvaru. Dobrou noc, slečno.“ Když zmizela v domě, chodil pod okny ředitelovic bytu přes čtvrt hodiny. Kdykoliv se podíval na pomněnku v knoflíkové dírce, zarděl se. Díval se také nahoru do oken, konečně dodal si odvahy, vešel do domu a zaklepal na dveře ředitelovic bytu.

Byl srdečně uvítán. Omlouval se rozpačitě, že tak pozdě obtěžuje, ale že nutná věc ... Byl radostně uveden do salónu a pan ředitel i paní ředitelová povzbuzovali ho pohledy. Slečna Ema dychtivě hleděla na jeho ústa.

„Pane řediteli,“ pravil rozpačitě profesor, „dnes na procházce utrhla slečna Ema toto kvítko a řekla: ‚Dovolíte, abych vám dala do knoflíkové dírky tuto pomněnku.’ Nedovedete si představit, jak to na mne působilo. Nevím ani teď, mám-li říci to, o čem jsem přesvědčen ...“

„Ale, pane profesore, vždyť vás známe dosti dlouho,“ pomáhala mu z rozpaků paní ředitelová.

„Vidím,“ pravil profesor, „že tedy snad ani slečna nebude se zlobit, neboť se to hlavně jí týká. Poněvadž odjíždím a nevím, kdy se vrátím, tu jako čestný muž nechci slečnu déle nechat na omylu. To, co mně dala slečna do knoflíkové dírky, není pomněnka (myosotis palustris), nýbrž pilát (anchusa officinalis), třída pátá (pentandria), květ s korunou srostlolupennou, s jednou čnělkou. Koruna nálevkovitá, v ústí uzavřená, modrá neb fialová ...

A profesor Petr spal tu noc jako nejčestnější člověk.