Prohlášení

 

 

Omluva za invektivy obsažené v satiře Klub českých Pickwicků. Výstřižek je z Revoluce č. 6 z 15.6.1917 str.3 . v