Proletářská revoluce v Maďarsku

 

 

V Maďarsku se sociálně demokratičtí ministři Károlyiho vlády dohodli s buržoazií v důležitých otázkách: v otázce mezd, rozdělení půdy, reorganizace armády, cenové politiky - zkrátka otevřeně se postavili na stranu buržoazie a kapitálu.

V důsledku tohoto postupu ztratili renegáti vliv na masy sociálně demokratického dělnictva, které se přimklo těsněji ke komunistickému hnutí.

V současné době jsou v Károlyiho vládě tito sociálně demokratičtí zrádci: Garami - ministr práce, Kunfja - ministr osvěty, Vilém Böhm - ministr války, Buchnager - ministr vnitra.

Tito zástupci maďarských dělníků bojují ze všech sil proti komunistům.

Podle slov soudruha Rudnického používá se nyní v Maďarsku proti komunistům stejných prostředků, jaké se praktikovaly v Rusku proti bolševikům v nejtemnějším období vlády Kerenského.

Na soudruha Bélu Kuna byl spáchán atentát a byl učiněn pokus uvěznit ho.

Prozatímní president Maďarské republiky Károlyi dal na severu rozehnat dělnické a rolnické zástupce komunistů.

Přitom se zasedání sovětu dělníků a rolníků v Budapešti zúčastnil ministr války Böhm, který označil komunisty za zrádce Maďarské republiky.

Soudruh Samueli, který se vracel z Ruska, byl v Nyiregradě se svými dvěma mladšími bratry zatčen, přičemž se jej pokusili zavraždit.

Buržoazní tisk obviňuje soudruha Samueliho, že v Rusku agitoval válečné zajatce do Rudé armády a dal „zastřelit dvě stě rakousko-uherských důstojníků, kteří tento nábor odmítali“.

Na podkladě tohoto obvinění byl soudruh Samueli postaven před soud; mezi dělnictvem však došlo k demonstracím, jejichž zásluhou byl soudruh Samueli osvobozen.

V Šalgotarjáně a Orosháze si místní buržoazní vládci vymysleli, že komunisté chystají převrat, a všechny komunistické předáky pozavírali. Dělníci si ale vynutili jejich propuštění.

V Bratislavě, když komunisté a sověty převzali moc nad městem do svých rukou, sociálně demokratičtí zrádci přivolali na pomoc česká vojska, která stála nablízku.

Totéž se stalo v Komárně.

Z toho vyplývá, že komunisté byli schopni v řadě maďarských měst vzít vládu do svých rukou a že komunistické hnutí v Maďarsku sílí každým dnem.

Koncem února vzplanulo v Budapešti povstání komunistů, kteří zaútočili na zrádcovské noviny a pokusili se rozehnat schůze parlamentu. Demonstranti zničili policejní archív. Přitom bylo zabito a raněno sto demonstrantů a policistů.

Tato mohutná akce jasně dokazuje, že proletářská revoluce je v Maďarsku přede dveřmi.

Komunistická strana v Maďarsku roste a přidaly se k ní různé skupiny sociálních demokratů, například organizace zemědělských dělníků.

Podle zpráv z Maďarska stojí na straně komunistů nová pravidelná armáda. Její zástupci pracují ve straně tak, že Károlyiho vláda disponuje pouze četnictvem a policií.

Před námi se formuje Rudé Maďarsko.

Můžeme říci se soudruhem Lelevičem (článek o Maďarsku v samařské Komuně) :

„Petöfiho vlast kráčí vstříc okamžiku, kdy nad ní vítězně zavlaje rudý prapor s nápisem Maďarská socialistická sovětská republika.“

Věříme, že den převratu není daleko.